Sunteți pe pagina 1din 6

CLASIFICAREA STRUCTURILOR ORGANIZATORICE

UC11 Planificare operationala C1 Analizeaza structura organizatorica a unitatii economice


CRITERIUL TIP SO SUBTIP SO CARACTERISTICI Avantaje/dezavantaje
S. ierarhica - Nr redus de comp. operationale Claritatea Polivalenta calificarii
Fiecare persoana este subordonata unui singur sef structurii managerilor si
1.Dupa morfologia structurii, a elementelor

Conducerea fiecarui departament exercita atributiile Aplicarea subordonatilor


conducerii unitatii de Circulatia informatiei
Predomina relatiile organizatorice de tip ierarhic comanda este lenta si aleatorie
S. functionala - Existenta comp operationale si functionale Managerii nu mai Nu se respecta
Conducatorii sunt specializati intr-un anumit domeniu trebuie sa fie principiul unitatii
Executantii primens ordine atat de la sefii ierarhici cat universal pregatiti de comanda, apare
componente

si de ca cond comp. functionale Apare asistenta dubla subordonare


Relatiile org se diversifica, apas relatii de autoritate departamentelor ceea ce poate
de tip functional. functionale determina conflicte
Str functionala este rar utilizata la nivelul cond. de de autoritate.
varf; apare la nivelul comp. subordonate.
S. ierarhic- - Existenta comp operationale si functionale Determina o mai stransa interdependenta
functionala Executantii sunt subordonati numai sefului ierarhic intre fluxurile de lucru si procese.
Sefii functionali exercita autoritate ierarhica doar Gruparea duce la interactiuni sociale, la
in interiorul comp. propriu. o mai buna comunicare
Se utilizeaza in organizatii de dimensiuni mari Se elimina dubla subordonare aplicandu-
se principiul unitatii de decizie si actiune
S. privat Regulile de functionare sunt de natura obisnuintelor; cadrul formal structural este foarte restrâns;
traditionala Valoarea cea mai apreciata este stabilitatea;
2. Dupa functionalitate,
eficienta si flexibilitate

Tipul de structura morfologica este ierarhic;


Relatiile sef-subaltern sunt personale si cu comunicatii bune;
Puterea sefului este larga, dar în virtutea obisnuintelor;
Subalternii au o participare redusa, fara initiativa, ascultatori si loiali;
Schimbarile de structuri sunt rare, organizare îmbatrânita si evolutii lente;
Factorii maximizanti: stabilitatea, autonomia conducatorului, conservarea patrimoniului;
Profitul reprezinta un criteriu important, dar nu suveran.
S. birocratica - birocratia de personal *functioneaza conform drepturilor scrise;*cadrul formal este prevazut pâna la cele mai
- birocratia de flux mici detalii; *valoarea cea mai apreciata este eliminarea arbitrariului;*tipul de structura
- birocratia deplina morfologica este ierarhic rigid;*relatiile sef-subalten sunt impersonale cu
- nonbirocratia comunicatii formalizate;*puterea sefului este limitata de aplicarea regulamentelor;
*subalternii nu au initiativa si au o participare slaba: sunt loiali regulamentelor;
*responsabilitatea este conforma strictei respectari a regulamentului;
*schimbarile de structura sunt foarte rare cu evolutii lente de adaptare redusa;
*factorul maximizant este independenta personala a fiecaruia;
*profitul nu reprezinta un criteriu important.

Specifica S. ierarhic functionale


Nu se bazeaza pe inovare , nu promoveaza NOUL
S. moderna Divizionala Se bazeaza pe divizie, principala componenta structurala Criterii de constituire Permite adaptarea
caracterizata de o anumita autonomie decizionala si - produsul rapida la cerintele
operationala ridicata - aria geogr si exigentele
Se recomanda intrepr mari cu productie eterogena sau - utilizatorul pietei
arie geografica larga. - procesul tehnologic
aplicat

Matriceala Permite rezolvarea unor probleme complexe, Reorganizarea afacerii in Permite


strategice sau inovationale jurul noilor produse rezolvarea unor
Permite aplicarea managementului pe proiecte presupune combinarea noii probleme
Permite crearea unei structuri temporare, pe langa structuri cu functiunile complexe
structura formala fixa, pe perioada realizarii unui principale deja stabilite
proiect sau a rezolvarii unei probleme complexe ceea ce determina aparitia
dublei subordonari
Structura moderna functioneaza conform drepturilor scrise:
*cadrul formal structural este considerat important si modificabil;*valoarea cea mai apreciata este eficacitatea;*tipul de structura
morfologica este ierarhic-functionala;*relatiile sef-subaltern sunt personale si sistematice, iar comunicatiile sunt intense de tip formal
si informal;*puterea sefului este larga;*subalternii au o participare intensa, cu initiativa puternica;*responsabilitatea deriva din
obiectivele de realizat; *motivarea deriva din perspectiva promovarii; *schimbarile de structura sunt dese; *usurinta în evolutie si
adaptare, organizare tânara;*factorii maximizanti -eficacitatea, rationalitatea; *profitul reprezinta criteriul suveran.
- Adoptata de organizatii de mici dimensiuni Nu exista
departamente
a activitatilor
aspecializare

si divizarea

S. Seful isi conduce direct angajatii responsabilitati


3.Dupa

antreprenoriala Singura functiune cu nu manager este cea de precise


lor

PRODUCTIE Formalizarea
La nivelul sefului organizatiei, ponderea ierarhica structurii este
este ridicata ( 7-8 pers) ignorata
Fct. propriu zisa Activitatile sunt specializate si integrate in Coordonarea Se manifesta
Fct. teritoriala functiuni distincte unitara si controlul rupturi relative
S. functionala Fct centrata pe Exista comp functionale si operationale in care complet asupra intre functiuni
beneficiar desf activitati grupate dupa diverse criterii intregii organizatii Activitatile au
Fct. centrata pe Compartimentele sunt coordonate de seful caracter secvential
produs organizatiei
- Un tip evoluat de structura care combina formele structurii Se manifesta o In anumite conditii
functionale si criteriile de specializare aflate la baza lor. reactie rapida la se pot manifesta
Este adaptata de organizatii mari cu o mare diversitate a cerintele mediului conflicte, atat in
anomenclatorului de produse si o larga raspandire teritoriala trandul managerilor
S. matriceala Exista comp operationale si functionale grupate dupa diverse criterii: cat si in cel al
produs, zona geog, proiect) executantilor
Coordonarea si conrolul se exercita pe doua planuri:
- vertical - la nivelul functiunilor
- orizontal – la nivel de produs sau zon geografica
4.Dupa modul Autoritatea conducatorului se bazeaza pe obiceiuri si traditii Motivarea este redusa
de exercitare a Drepturile.obligatiile si perspectivele angajatilor sunt reglate prin de obiceiurilespecifice
autoritatii S. traditionala obiceiuri si cutume Promovarea este rar
Conducatorii detin autoritatea in virtutea unei succesiuni ereditate( utilizata
mostenite)
Mentalitatea de baza,, ceea ce s-a intamplat intotdeauna, se va
intampla in continuare”
Dimensiunile autoritatii sunt stabile si consolidate prin obiceiuri,
ritualuri, rituri specifice culturii organizationale
S. charismatica Autoritatea carismatica, bazata pe calitatile personale si atractivitatea liderilor. Liderii
carismatici sunt lideri auto-alesi care insufla incredere datorita calitatilor lor
extraordinare.
Autoritatea conducatorului se bazeaza pe reguli si proceduri adecvate postului ocupat Dezavantaje:
si oficializate prin documente scrise.
Exista metode, reguli, proceduri scrise si detaliate prin care se reglementeaza Se manifesta lipsa de
functionarea organizatiei motivatie si dezinteres
S.birocratica Se elimina arbitrariul- situatiile rezolvandu-se conform regulilor si procedurilor si nu al angajatilor
(rational pe baza inspiratiei sau a dispozitiei personale a conducatorului Selectia si promovarea
legala) Statutul si rolul membrilor sunt bine delimitate si exprimate in scris, autoritatea se face in fct de varsta
conducatorului fiind limitata, acestia beneficiind de protectia reglementarilor scrise. si vechime si nu de
Relatiile sef-subordonat sunt impersonale iar comunicarile sunt oficiale eficienta si competenta
Functiile si posturile sunt ordonate intr-o ordine stricta in care fiecare nivel ierarhic Devine ineficienta fiind
subordoneaza succesiv si integral nivelurile inferioare foarte rigida
Presupune disciplina si supunere oarba, neconditionata, fata de ordinea reglementata
5. Dupa S.mecanicista Activitatile si sarcinile sunt descompuse in compartimente specializate Slaba capacitate de
capacitatea de Capacitate de functionare intr-un mediu stabil adaptare la modificari
adaptare la Intreprinderile sunt abordate ca sistem închis , static, centrat pe fabricaţie. de mediu
nevoi Grad ridicat de specializare, standardizare formalizare, predilecţie pentru
ierarhie şi informaţie scrisă, utilizare redusă a elementelor de natură Functioneaza ca un
consultativă, ceea ce favorizează adesea manifestarea birocratismului. mecanism cu tendinte
Fiecarui post i se stabileste clar continutul accentuate spre
Comunicarea este pe verticala strict in probleme de serviciu ( sef subordonat) imbatranire
Se pliaza pe un mediu in continua schimbare Capacitate mare de adaptare la Este mai
S.organica Apar frecvent situatii si probleme noi care nu permit conditiile de mediu scumpa
descompunerea si atribuirea sarcinilor pe specializari stricte Sistemul de consiliere reciproca Este greu de
Sarcinile individuale sunt permanent modificate pt a putea fi elimina caracterul imperativ al condus
adaptate la noile probleme ordinelor si deciziilor
Comunicarile formale scrise, descendente, au o prioritate redusa Este o structura supla si
Comunicarile sunt stabilite pentru rezolvarea problemelor dinamica
Ofera reactii rapide la modificari
de mediu
6.Dupa gradul Birocratia de Se iau in considerare anumiti parametri de caracterizare a structurii: Specifica S. ierarhic
de structurare a personal specializarea, standardizarea si centralizarea functionale
activitatilor si Birocratia de
cercetare a flux Nu se bazeaza pe inovare , nu
autoritatii - se Birocratia promoveaza NOUL
aprofundeaza deplina
structurile de tip Nonbirocratia
birocratic ( 2b)
Clasificarea structurilor organizaţiilor după modul lui Mintzberg

O clasificare interesantă a structurilor organizaţiilor poate fi evidenţiată prin prisma modelelor structurilor organizaţionale ale lui Henry Mintzberg:
Conform teoriei lui Mintzberg, fundamentele unei organizaţii se compun în primul rând din părţile esenţiale ale acesteia, pe care le semnalează ca şi
componente astfel (fig.2.6):
varful strategic – adică directorii, directorul executiv şi personalul de conducere; structura superioară de conducere şi care este responsabilă cu
strategia şi conducerea activităţilor organizaţiei.( managementul superior)
linia de mijloc – adică managerii de operaţii/de linie (nivelul de mijloc al conducerii); persoanele de conducere care fac legătură dintre nucleul
operaţional şi structura de conducere superioară
nucleul operaţional – adică operatorii şi alt personal direct productiv; angajaţii implicaţi direct în producerea şi livrarea de bunuri şi servicii.
tehnostructura – analiştii şi angajaţii de specialitate responsabili pentru o anumită formă efectivă de standardizare formală a activităţii şi al
organizaţiei.
personalul de suport – adică angajaţii care sigură servicii directe sau indirecte liniilor operaţionale, respectiv deservesc indirect nucleul operaţional.
Conform teoriei lui Mintzberg, oricare dintre elementele menţionate mai sus pot domina în organizaţie. În funcţie de elementul care controlează restul
elementelor organizaţionale structurile organizatorice se pot clasifica în următoarele structuri:
a) structuri simple;-
b) structuri de tipul birocraţiei mecanică ;
c) structuri de tipul birocraţiei profesionale;
d) structuri divizionare;
e) structuri adhocratice;

S-ar putea să vă placă și