Sunteți pe pagina 1din 4

Nume si prenume………………… Data:…………...

TEST DE EVALUARE
Comunicare în limba română
1. Scrie după dictare.

2. Câte silabe are fiecare cuvânt? Unește corespunzător.

pasăre iarna ren carte sac ciorap

1 2 3
3. Unește cuvântul cu imaginea corespunzătoare.

portocale carte ceas iepure

4. Scrie numărul de silabe pentru fiecare cuvânt.

pom
copil
cărare
ananas

5. Transcrie propozițiile.
Marcel este la cinema.
6. Ordonează cuvintele în propoziții.Transcrie propozițiile.
este Cine cuminte?

Anul Se Nou. apropie

Mitică toarce. Motanul

7.Scrie opusul cuvintelor date:


mare………………….
lung…………………..
alb……………………
atent………………….
cuminte………………
Obiective de referinţă:
1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate.
4.1 Scrierea literelor de mână.

Obiective operaţionale:
O1-să identifice numărul de silabe pentru cuvintele date;
O2- să transcrie cuvintele date;
O3- să asocieze corect imaginea cu cuvântul;
O4- să ordoneze cuvintele pentru a forma propoziţii.
Descriptori de performanţă:
Item Foarte bine Bine Suficient
1 Scrie după dictare 4 Scrie după dictare 3 cuvinte. Scrie după dictare 2
cuvinte. cuvinte.
2 Unește corespunzător în Unește corespunzător în cel Unește corespunzător
cel puțin 5 cazuri. puțin 3-4 cazuri. în cel puțin 2 cazuri.
3 Realizează Realizează corespondența Realizează
corespondența pentru 3 pentru doua cuvinte. corespondența pentru
cuvinte. un cuvânt..
4 Desparte corect în silabe Desparte corect în silabe 3 Desparte corect în
4 cuvinte. cuvinte. silabe 2 cuvinte.
5 Transcrie corect 6-7 Transcrie corect 4-5 cuvinte. Transcrie corect 2-3
cuvinte. cuvinte.
6 Ordonează şi transcrie Ordonează şi transcrie corect Ordonează şi transcrie
corect 3 propoziţii. 2 propoziţii. corect o propoziţie.

Calificative acordate:
Itemi I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6
Foarte bine
Bine
Suficient
Insuficient
Centralizator
Număr de elevi Calificativ acordat
Foarte bine
Bine
Suficient
Insuficient

Măsuri de ameliorare:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................