Sunteți pe pagina 1din 2

În primul rând, vă mulțumim pentru interesul manifestat față de activitatea Impact Developer &

Contractor S.A., primul dezvoltator imobiliar de pe piața din România, cu o experiență de peste 25 de ani
în dezvoltarea de proiecte rezidențiale și de birouri. De asemenea, Impact Developer & Contractor S.A. a
fost prima companie de profil listată la Bursă, acțiunile sale promovând în anul 2006 la Categoria I a
Bursei.
În ceea ce privește activitatea și proiectele Impact Developer & Contractor S.A. acestea sunt derulate și
edificate prin respectarea întocmai a dispozițiilor legale și a standardelor de calitate, Impact Developer
& Contractor S.A. beneficiind și de cele mai competente certificări în domeniu.
Impact Developer & Contractor S.A. a respectat mereu deciziile instanțelor judecătorești, indiferent de
poziția procesuală pe care a avut-o. Mai mult, în procesul de solicitare și obținere a avizelor sau a altor
documente necesare desfășurării activității, Impact Developer & Contractor S.A. a acționat cu bună-
credință și prin respectarea dispozițiilor legale aplicabile, aspect evidențiat și de faptul că, în situația
menționată de dumneavoastră, față de Impact Developer & Contractor S.A. s-a dispus neînceperea
urmăririi penale. În ceea ce privește sancțiunea ce a fost aplicată anumitor persoane fizice (i.e. amenda
administrativă), trebuie avut în vedere faptul că răspunderea penală este personală, neputând fi extinse
efectele acesteia la alte persoane.
În ceea ce privește persoana fizică la care faceți referire, aceasta nu a fost prejudiciată în niciun fel prin
acțiunile Impact Developer & Contractor S.A., societatea identificând și implementând o soluție prin care
să fie protejate interesele tuturor părților implicate.
PUZ-ul la care faceți referire, a cărui anulare a fost dispusă, a intrat în circuitul civil, s-au emis autorizații
de construcție și s-au efectuat lucrări care au fost recepționate de o comisie de specialiști în inginerie,
arhitectură, instalații, precum și de un reprezentant al Primăriei Sectorului 1 – ne referim aici la stația de
epurare, gospodaria de apă, bazinul de retenție, drumul de acces asfaltat. Mai mult, la data hotărârii
instanței , PUZ-ul era expirat, perioada sa de valabilitate fiind de 5 ani.
Informațiile dumneavoastră privind construcția vreunui drum prin pădure sunt contrare realității. Astfel,
în ceea ce privește Vadul Moldovei, acesta a fost drum public încă din anul 1979, situație juridică ce a
existat până în 2008, aflându-se pentru toată această perioadă în administrarea Primăriei Municipiului
București. Începând cu anul 2008, a devenit drum forestier, dat spre administrarea Romsilva. Litigiul cu
Impact Developer & Contractor S.A. a început în urma disputei pe care părțile implicate o aveau cu
privire la dreptul de trecere. În aceste condiții, până la pronunțarea instanței, drumul a reprezentat o
soluție viabilă, iar demersurile Impact Developer & Contractor S.A. au fost conforme dispozițiilor legale.
Actualul management și acționariat al Impact SA a fost, încă din 2013 de la preluarea conducerii
companiei, în contact cu toate autoritățile responsabile, încercând identificarea unei soluții viabile
alternative pentru drumul Vadu Moldovei. S-a mizat pe sprijinul autorităților și pe îndeplinirea din
partea acestora a atribuțiilor în ceea ce privește asigurarea unor drumuri publice corespunzătoare unui
proiect de anvergura Greenfield. Deși construcția drumurilor publice nu este responsabilitatea
dezvoltatorului, în 2013 Impact Developer & Contractor S.A. a comandat un studiu de trafic cerând în
mod expres soluții care să nu includă Vadu Moldovei. Un an și jumătate mai târziu, la finalizarea
studiului, au fost identificate trei soluții alternative. Au fost parcurși pași concreți pentru a pune în
aplicare aceste variante, a fost pregătită proiectarea și s-a depus documentația pentru avizele necesare.
Pentru implementarea acestor soluții, Impact Developer & Contractor S.A. va cheltui aproximativ 1,5
milioane de euro și apoi le va dona autorităților pentru a putea fi folosite în regim de drumuri publice.
În ceea ce privește racordarea Greeenfield la rețelele de utilități: alimentarea cu energie electrică se face
de către ENEL. Contractele de racordare, avizele și autorizația de construire au fost obținute de Electrica
Muntenia Sud. Ulterior, pentru fiecare ansamblu în parte, s-a obținut autorizație de construire pentru
capacitațile energetice necesare. Romsilva a solicitat instanței de Contencios Administrativ competente
anularea actului administrativ reprezentat de Autorizația de Construire nr. 633/26.11.2008, însă
acțiunea a fost respinsă.
Alimentarea cu gaz se face prin intermediul operatorului Engie, iar pentru apă și canalizare, soluția a fost
aprobată prin PUZ, respectiv stație de epurare, bazin. Însă s-a identificat împreună cu Apa Nova soluția
tehnică a implementării canalizării și conductelor de apă menajeră și, de asemenea, s-a identificat și
punctul de racordare. S-a stabilit că toate costurile branşării, dar și execuția, să fie acoperite de către
Impact Developer & Contractor S.A. (respectând proiectul realizat de Apa Nova). Momentan această
racordare urmează procedura standard de dezafectare temporară a terenurilor și refacerea amenajărilor
post branşare. Compania Impact Developer & Contractor S.A. îşi asumă ca termen de finalizare a acestui
proiect sfârșitul anului 2017.
În final, vă asigurăm că înțelegem importanța demersului dumneavoastră jurnalistic, acela de a informa
corect opinia publică și reiterăm întreaga noastră deschidere către publicul doritor să cunoască planurile
noastre de afaceri. În același timp vă asigurăm de întreaga disponibilitate a managementului companiei
pentru a oferi orice detalii legate de activitatea acesteia de la momentul preluării mandatului.