Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA

DIN BUCUREŞTI
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Direcţia ID ‐ IFR

Studii universitare de master

GRUPUL 3 - Programe de studii cu admitere comună

1. Tehnologii informatice şi de comunicaţii ı̂n educaţie (interdisciplinar cu domeniul:


Calculatoare şi tehnologia informaţiei (IF)
2. Management educațional (IFR)

(concursul de admitere se desfăşoară la Direcţia ID - IFR CREDIS,


Bld. M. Kogălniceanu, nr. 36 - 46)

Tematică comună - sesiunea iulie - septembrie 2019


• Comunicare - tehnici şi metode
• Criză şi conflict
• Personalitate – particularităţi şi cunoaştere
• Leadership şi management – tipuri şi diferenţieri

Bibliografie
1.Hedges P., (2007), Personalitate şi temperament, Editura: Humanitas, Bucureşti
2.Avram E., (2009), Psihologia personalităţii - Arhitectură şi dimensiuni, Editura: Universitară,
Bucureşti
3.Gherguţ A., (2007), Management general şi strategic în educaţie, Editura: Polirom, Iaşi
4.Pânişoară I. - O., (2015), Comunicarea eficientă, Editura: Polirom, Iaşi
5.Mucchielli A., (2015), Arta de a comunica. Metode, forme şi psihologia situaţiilor de
comunicare, Editura: Polirom, Iaşi, Ediţia a II a