Sunteți pe pagina 1din 4

UNEFS - KINETOTERAPIE

Recuperare şi reeducare neuromotorie şi funcŃională


Proba de competenŃă lingvistică
9/27/2010
Nr.crt. Nr.leg. Nume şi prenume Admis/Respins
1 78K AGACHE G. ALINA CRISTINA Admis
2 72K BĂNCILĂ G. VIRGIL GIORGIAN Admis
3 90K DIACONESCU S. FLORENTINA Admis
4 71K IONESCU I. MIHAELA Admis
5 18K IONICĂ C. LIDIA ELENA Admis
6 30K NICA E. GEORGIAN - NARCIS Admis
7 68K PETCU M. ANDREEA Admis
UNEFS - KINETOTERAPIE
Recuperare şi reeducare neuromotorie şi funcŃională
Proba de competenŃă lingvistică
9/27/2010
Nr.crt. Nr.leg. Nume şi prenume Admis/Respins
1 01K BRUMARIU G. ANDREI VIOREL Admis
2 21K BUTUŞINĂ G. RADU ADRIAN Admis
3 14K CREłU S. LAURA ALINA Admis
4 07K CRISTEA (ZAHARIA) S. RODICA Admis
5 20K GĂUCAN N. DANIELA Admis
6 05K ILINCA G. CORALIA VIOLANDA Admis
7 10K ISACHI C. ALEXANDRA OANA Admis
8 19K LUPU I. ELENA CRISTINA Admis
9 13K NEAGU P. TEODORA IOANA Admis
10 23K SĂULESCU A. GABRIEL CRISTIAN Admis
11 16K STAICU M. RUXANDRA LUISA Admis
12 15K ŞIłOIU I. CORINA MĂDĂLINA Admis
13 22K TURCU L. ALEXANDRA Admis
14 04K VERBUłĂ M. ALEXANDRA Admis
UNEFS - KINETOTERAPIE
Recuperare şi reeducare neuromotorie şi funcŃională
Proba de competenŃă lingvistică
9/27/2010
Nr.crt. Nr.leg. Nume şi prenume Admis/Respins
1 33K ALDESCU F. ELENA - ANDREEA Admis
2 32K CHIRNOGEA M. FLORICA Admis
3 59K COMAN Ş.GABRIEL - CONSTANTIN Admis
4 38K CURUZAN F. IRINA Admis
5 35K DUMITRAŞ A. ANDREI - ALEXANDRU Admis
6 49K GHIłĂ V. ALEXANDRA ŞTEFANIA Admis
7 54K GUMA I. SILVIA Admis
8 45K ILIE G. MIHAELA Admis
9 51K POPA A. VLAD Admis
10 25K POPESCU C. MARINA Admis
11 50K ROTARU T. EDUARD Admis
12 31K STĂVĂRACHI V. ANDREI Admis
13 44K TURCU A.L. CRISTIANA - ELENA Admis
14 52K TURMAC M. HARISI GEORGETA Admis
15 40K VASILE I. ELENA - JANINA Admis
UNEFS - KINETOTERAPIE
Recuperare şi reeducare neuromotorie şi funcŃională
Proba de competenŃă lingvistică
9/27/2010
Nr.crt. Nr.leg. Nume şi prenume Admis/Respins
1 92K ANDREI D. IOANA ALINA Admis
2 81K CIOBĂNESCU A. IONELA Admis
3 84K ENESCU S. ANCA IULIA Admis
4 91K NEAGA A. DANIELA Admis
5 85K PĂUN N. ANDRA CRISTINA Admis
6 73K PÎRLEA C. MARIUS Admis
7 77K POTERAŞ N. DARIUS Admis
8 74K PUŞCAŞU D. RUXANDRA Admis
9 82K RUXANDA C. ROBERT ALIN Admis
10 63K ŞTEFĂNIłĂ I. BOGDAN Admis
11 86K TAŞCĂ Ş. ELENA ALEXANDRA Admis
12 89K TUTUNARU D. GHEORGHE MĂDĂLIN Admis
13 88K ZOICAN I. IOANA MĂDĂLINA Admis