Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

GRUPA: MIJLOCIE
CATEGORIA DE ACTIVITATE: EDUCAREA LIMBAJULUI
MIJLOC DE REALIZARE: POVESTIREA EDUCATOAREI
TEMA/SUBIECTUL: „PĂŢANIA URSULUI CAFENIU” de V. COLIN
TIPUL ACTIVITĂŢII: FORMARE DE PRICEPERI SI DEPRINDERI
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea deprinderii de a audia o poveste şi de a desprinde
ideile principale şi mesajul educativ.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) Cognitive: OC1 ~ Să asculte cu atenţie povestea spusă de educatoare;
OC2 ~ Să reţină titlul si autorul povestirii;
OC3 ~ Să redea conţinutul povestirii pe baza imaginilor în succesiunea
cronologică a desfăşurării evenimentelor;
OC4 ~Să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte şi expresii noi: ,, a se
zbengui’’, ,,sloi’’, ,,batjocură’’, ,,a-şi lua tălpăşita’’;
OC5 ~ Să desprindă mesajul povestirii cu ajutorul întrebărilor;
b) Psiho-motorii: OPM1~ Să-şi dezvolte aparatul fono-articular în pronunţarea corectă a
cuvintelor;
OPM2 ~ Să-şi coordoneze mişcările în utilizarea materialului ilustrativ;

c) Afective: OA1 ~ Să-şi exprime aprobarea/dezaprobarea faptelor personajelor;


OA2 ~ Să-şi exprime plăcerea şi interesul pentru activitate prin participarea
activă;
STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: Povestirea, conversaţia, observaţia, explicaţia, exerciţiul,
problematizarea, audiţia.
b) Mijloace de învăţământ: planşe reprezentând momentele principale ale povestirii,
siluete(urşi polari şi ursul cafeniu), stimulente, stelaj pentru planşe, casetofon, CD.
c) Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală
umane: copiii grupei, educatoarea
d) Resurse
temporale: 25 – 30 de minute

e) Bibliografie:
 Florica Mitu, Ştefania Antonovici, „Metodica activităţilor de educare a limbajului în
învăţământul preşcolar”, Ediţia a 2-a revizuită, Editura Humanitas Educational, 2005.
 Poveşti, povestiri, basme şi legende, Antologie pentru preşcolari şi şcolari, Editată de
Revista Învăţământul Preşcolar, Bucureşti, 1999.

1
ETAPE/SECVENŢELE OB. CONŢINUTUL INSTRUCTIV – STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUAREA
ACTIVITĂŢII EDUCATIV AL PROCESULUI
DIDACTIC MET. ŞI MIJL. DE FORME TIMP INSTR./ TIM
PROCED. ÎNVĂŢĂM. DE ORG. ITEMI P
1 2 3 4 5 6 7 8 9

I MOMENT Crearea condiţiilor optime pentru buna


ORGANIZATORIC desfăşurare a activităţii:
- aerisirea sălii
- aşezarea scăunelelor sub formă de
semicerc
-pregătirea materialului ilustrativ

II CAPTAREA OPM1 Voi spune o ghicitoare despre ursul ghicitoare


ATENŢIEI cafeniu. observaţia siluete, stelaj frontal 3 receptivit 3
Voi descoperi siluetele cu urşi polari şi conversaţia min. atenţiei şi min.
ursul cafeniu, apoi voi purta o discuţie pe formul.
OA2 marginea acestora (mediu de viaţă, corectă
frumuseţea ambelor specii, etc.) dpdv
gramatic.
III FAMILIARIZAREA OC4 3
CU ASPECTE ALE Explic cuvintele şi expresiile noi din explicaţia min.
CONŢINUTULUI poveste: a se zbengui, sloi, batjocură, a-şi
lua tălpăşiţa.
IV ANUNŢAREA
TEMEI ŞI A Voi anunţa titlul poveştii „Păţania ursului expunerea frontal 2 receptivit 2
OBIECTIVELOR cafeniu” de V. Colin şi obiectivele în min. atenţiei. min.
termeni accesibili copiilor.
V DIRIJAREA OC1
ÎNVĂŢĂRII OC2 Voi reda conţinutul povestirii cât mai povestirea
(POVESTIREA PR.- expresiv cu mimica şi gestica adecvată. 10 10
ZISĂ) Voi urmări succesiunea momentelor procedeu planşe reprez. min. concentr. min.
principale: audiţia frontal atenţiei
1. Ursul cafeniu nimereşte din întâmplare copiilor
la Pol şi toată lumea animală râde de el,
spunând că este murdar (la Pol trăiesc doar
urşii albi).
2
2. Un pinguin cu suflet bun îl sfătuie să se
unga cu săpun pe corp şi să rămână aşa.
3. Ursul cafeniu dă dovadă de curaj
salvând de sub gheaţă puiul de urs alb care
risca să se înece.
4. Toată lumea urşilor albi, bucuroasă îi
mulţumeşte pentru gest ursului cafeniu şi îl observaţia planşe sugest. frontal
primeşte în rândul ei.
În timp ce povestesc afişez şi planşele
reprezentative.
VI FIXAREA OA2 7
CONŢINUTULUI OC2 Voi solicita copiii să precizeze dacă le-a conversaţia min.
plăcut sau nu povestea apoi să spună titlul 7
OC3 şi autorul povestirii. min. modul de
OPM1 Copiii vor reda ideile principale din exerciţiul individual înţel. a
OC5 povestire cu ajutorul imaginilor şi al conversaţia textului 90
întrebărilor iar în incheiere, vom extrage povestirea sec.
mesajul educativ: „Prietenul la nevoie se problemati- cu ajutorul
cunoaşte; Nu îţi alegi prietenu după zarea întrebărilor
OPM2 culoare-ci după suflet”. şi 90
OA1 Vor numi personajul de care le-a plăcut, problemati- individual exprimarea sec.
motivând răspunsul.La fel şi pentru cele zarea învăţăturii
negative. desprinse
VII ÎNCHEIEREA exprimarea
ACTIVITĂŢII Copiii îşi vor aminti în ce poveste au mai conversaţia individual opiniei 3
întâlnit ursul cafeniu şi ce a păţit acesta. min.
(Ursul păcălit de vulpe) 3
Vor scoate în evidenţă faptul că în ambele stimulente min. evaluare
poveşti, ursul a trecut prin câte o păţanie. individual orală
- Fixarea titlului şi a mesajului. frontal
- Aprecieri generale şi individuale.

3
4