Sunteți pe pagina 1din 1

Disciplina: Exploatarea utilajelor în condiții de siguranță alimentară

Subiecte pentru examen

1. Materiale folosite în constructia utilajelor din industria alimentară;


2. Procese tribologice și cuple de frecare;
3. Procese generale de uzură;
4. Uzura mijloacelor fixe;
5. Diagnosticarea tehnică și indicatorii pentru determinarea mentenabilităţii,
disponibilităţii şi fiabilităţii utilajelor din industria alimentară;
6. Mentenabilitatea utilajelor și instalațiilor din industria alimentară;
7. Noțiuni generale de igienă în industria alimentară;
8. Principii igienico-sanitare pentru proiectarea şi construcţia utiljelor din industria
alimentară;
9. Clasificarea unităţilor cu profil alimentar;
10. Condiții privind proiectarea şi construcția spațiilor din industria alimentară;
11. Metode și procedee pentru igienizarea spațiilor și utilajelor din industria alimentară;
12. Produse și echipamente pentru igienizarea spațiilor și utilajelor din industria
alimentară.