Sunteți pe pagina 1din 4

§2.

Analiză matematică clasa a XII-a


Fie f : I  R , IR
a) Aratati ca o functie F: IR , IR este o primitiva a functiei f;

Rezolvare
a) Primitive

 Proprietăţi ale integralei nedefinite.

Definiţie:
Fie I  R interval, f : I  R. Se numeşte primitivă a funcţiei f pe I, orice funcţie F : I  R
derivabilă pe I cu proprietatea F '(x) = f (x), x  I.

Teoremă.Orice funcţie continuă f : I  R admite primitive pe I.

Obs : Dacă f nu admite primitive atunci f nu e continuă


 Primitive uzuale.

Tabel de integrale nedefinite


x n 1
 x dx   C ,n  N ,x  R
n

n 1
1
 x dx  ln x  C , x  (0, ) sau x  (,0)
1 1
x 2
dx  
x2
 C, x  0
1 1 xa
x 2
a 2

2a
ln
xa
 C , a  0, x  ( , a ) sau x  (  a, a ) sau x  ( a, )

1 1 x
x 2
a 2
dx  arctg  C , a  0, x  R
a a
 sin xdx   cos x  C , x  R
 cos xdx  sin x  C , x  R
Exemplu

Fie functia f : I  R , IR, f (x)=x3-x2 +x-1

Solutie

132
Cercetarea daca o functie admite primitive

f continuă DA f admite
A primitive

NU
A
f are DA f nu
discontinuităţi A f nu are admite
de prima speţă Darboux primitive

NU
f are A
Darboux

$F :I �R NU
A
F '( x)  f ( x)

DA
A

f admite
primitive

Solutie

133
b) Demonstrați că orice primitivă a funcţiei f este convexă

Rezolvare
Exemplu

Solutie

c) Demonstrați că orice primitivă a funcției f este crescătoare pe D .

Rezolvare

Se consideră funcţia f :Rℝ, f x3x2 1 . Demonstrați că orice primitivă a


funcției f este crescătoare pe R.

Solutie

d) Integral definita pe intervalul [a,b];

Rezolvare
d) Integrala definită

 Formula Leibniz-Newton.

134
Teoremă (Formula Leibniz - Newton)
Dacă f : [a, b] R este o funcţie integrabilă şi f admite primitive pe [a, b] atunci pentru orice
b b
primitivă F a lui f pe [a, b] are loc formula Leibniz-Newton: �f ( x)dx  F ( x)
a a
 F (b )  F ( a ) .
Proprietăţile funcţiilor integrabile.
Dacă f,g : [a.b]  R sunt integrabile şi   R 
b b b b b

1)   f ( x)  g ( x) dx   f ( x )dx   g ( x)dx 2)  f ( x)dx    f ( x)dx


a a a a a

 Metode de calcul ale integralelor definite


- Folosind formula lui Leibniz-Newton, sa se calculeze:

Observăm că integrala de mai sus putem să o calculăm cu metoda directa, adica cu una din
x n 1
� n 1  C

n
formulele din tablou x dx

Astfel obtinem:

Dupa ce am calculat integrala cu metoda directa am aplicat formula lui Leibniz-Newton adica:

Deci ca sa aplicam formula lui Leibniz-Newton mai intai am gasit o primitiva a functiei de mai sus,
iar dupa ce am gasit-o am aplicat formula.

135