Sunteți pe pagina 1din 1

CONCURSUL LERIS

Limba şi literatura română – 19 martie 2016


Soluţii
Subiect Cerinţa Rezolvare Punctaj
I– 60p A. 1. Explicarea nuanţată şi corectă a înțelesului 10p/ 8p /5p
fragmentului /surprinderea parţială a
semnificaţiilor/formulare schematică
2. Construirea coerentă și creativă a răspunsului / 10p/ 8p /5p
construirea parțială / formularea schematică
B. 1. Exemple de răspuns: 10p
strâns – despletit, desfăcut etc. (5 x 2p)
se întinde – se restrânge, se strânge, se adună etc.
străini – cunoscuți, familiari etc.
dezmiardă – lovește, respinge etc.
mâhnire – bucurie, duioșie etc.
2. Exemple de răspuns: 10p
În text: a crescut = a înflorit (2 x 5p)
Alte sensuri:
După atâtea ploi, apele au crescut în albia
râului. (a se ridica)
Aluatul a crescut frumos, împrăştiind arome în
bucătărie. (a dospi)
În text: chip = față
Alte sensuri:
A găsit un chip original de a-și rezolva
problema. (mod, fel)
3. sunătoare – adjectiv, atribut 10p
pași - substantiv, subiect (5x 2p)
a intrat - verb, predicat
de la poartă - substantiv, atribut
ei - pronume personal, atribut
4. Exemplu de răspuns: 10p
Așteptăm primăvara într-o poiană plină de ghiocei. 6p pentru
primăvara – complement exemplificarea corectă
de ghiocei - complement a celor două funcții
cerute (2 x 3p)
+ 4p (respectarea
numărului de termeni
și logica enunțului)
II– 30p Conţinut:
- respectarea cerinței referitoare la conținut; 8p
- prezenţa elementelor specifice povestirii; 6p
- originalitatea întâmplării; 2p
- formularea unui titlu adecvat şi expresiv; 2p
Redactare:
- respectarea structurii compunerii; 3p
- registrul stilistic adecvat, claritatea exprimării; 3p
- respectarea normelor de ortografie; 3p
- respectarea normelor de punctuaţie; 1p
- lizibilitate și așezare în pagină. 2p
OFICIU 10p
TOTAL 100p