Sunteți pe pagina 1din 1

S.C………..

Str. …………
.
CIF: …………….
Nr.de Inreg la Reg. Com :…………….
Cont IBAN:............................
Banca : ...........................
Telefax : ……………………
…………………….
COMANDA - CONTRACT DE TRANSPORT
NR ............../ data .................

Obiectul contractului este transportul de marfa conform specificatiilor de mai jos.


Contractul intra in vigoare la data semnarii sale si expira la data achitarii contravalorii
transportului.
Data Incarcarii: ……………
Locul Incarcarii: ……………………..
Data Descarcarii: ………..
Locul Descarcarii: ………..
Detalii marfa: MARFA GENERALA PALETATA. …….. EUROPALETI. INALTIME 2,4 M.
NESUPRAPOZABILI……………. TO.
Tarif negociat:
……………..EUR + TVA, cu plata la …………….zile de la primirea documentelor originale
semnate si stampilate. Transportatorul are obligatia de a anunta imediat orice situatie care ar duce
la intarzierea sau neprezentarea camionului.Camionul trebuie sa aiba prelata in stare foarte buna.
In caz de neprezentare la locul incarcarii firma Koncord Trans SRL poate cere despagubiri de
pana la 400 Eur/zi.
Cu stima,
SC ………………. SRL
.
ACCEPTUL TRANSPORTATORULUI
.
Telefon sofer: ……………….. Semnatura si stampila
Nume sofer: …………………. transportatorului