Sunteți pe pagina 1din 3

Exemplu

Unei societăți i se aprobă un proiect de finanțare din fonduri europene, valoarea totală a
acestuia fiind de 360.000 lei. Obiectul proiectului îl constituie extinderea spațiului de
producție al întreprinderii prin construirea unei noi hale, cu un cost estimat de 360.000 lei.

Suma de 360.000 lei aferentă construcției este plătită în lei în contul beneficiarului subvenției,
astfel: prefinanțare – 20%, a doua tranșă – 30% și o tranșă finală – 50%. Contractarea
lucrărilor de construcții se face cu o societate internă, cu plata facturilor în lei.

– Înregistrarea subvenției de primit, la momentul aprobării finanțării:


445 475
360.000 lei = 360.000 lei
„Subvenții” „Subvenții pentru investiții”

– Încasarea primei tranșe din valoarea subvenției (360.000 lei x 20% = 72.000 lei):
5121
445
72.000 lei „Conturi la bănci = 72.000 lei
„Subvenții”
în lei”

– Primirea facturilor parțiale de lucrări aferente construcției, în valoare de 72.000 lei:


231
404
72.000 lei „Imobilizări corporale = 72.000 lei
„Furnizori de imobilizări”
în curs de execuție”

– Plata facturilor către furnizor:


5121
404
72.000 lei = „Conturi la bănci 72.000 lei
„Furnizori de imobilizări”
în lei”

– Încasarea celei de-a doua tranșe din valoarea subvenției (360.000 lei x 30% = 108.000 lei):
5121
445
108.000 lei „Conturi la bănci = 108.000 lei
„Subvenții”
în lei”

– Primirea facturilor parțiale de lucrări aferente construcției, în valoare de 108.000 lei:


231
404
108.000 lei „Imobilizări corporale = 108.000 lei
„Furnizori de imobilizări”
în curs de execuție”

– Plata facturilor către furnizor:


5121
404
108.000 lei = „Conturi la bănci 108.000 lei
„Furnizori de imobilizări”
în lei”

– Încasarea celei de-a treia tranșe din valoarea subvenției (360.000 lei x 50% = 180.000 lei):
5121
445
180.000 lei „Conturi la bănci = 180.000 lei
„Subvenții”
în lei”
– Primirea facturilor parțiale de lucrări aferente construcției, în valoare de 180.000 lei:
231
404
180.000 lei „Imobilizări corporale = 180.000 lei
„Furnizori de imobilizări”
în curs de execuție”

– Plata facturilor către furnizor:


5121
404
180.000 lei = „Conturi la bănci 180.000 lei
„Furnizori de imobilizări”
în lei”

– Ulterior finalizării lucrărilor de construcție se înregistrează recepția halei:


231
212
360.000 lei = „Imobilizări corporale 360.000 lei
„Construcții”
în curs de execuție”

– Înregistrarea amortizării anuale a construcției (presupunem că hala are o durată de


amortizare de 15 ani) (360.000 lei/15 ani = 24.000 lei):
6811
„Cheltuieli de exploatare 2812
24.000 lei = 24.000 lei
privind amortizarea „Amortizarea construcțiilor”
imobilizărilor”

– Concomitent cu amortizarea construcției se înregistrează și virarea subvenției la venituri:


475 758
24.000 lei = 24.000 lei
„Subvenții pentru investiții” „Alte venituri din exploatare”

Investiția se vinde după primul an de funcționare cu suma de 500.000 lei, schimbându-i-se


astfel destinația inițială.

– Vânzarea construcției și încasarea sumei aferente:


%
595.000 lei
7583
500.000 lei
„Venituri din vânzarea
461
595.000 lei = activelor și alte
„Debitori diverși”
operațiuni de capital”
4427
95.000 lei
„TVA colectată”

5121
461
595.000 lei „Conturi la bănci = 595.000 lei
„Debitori diverși”
în lei”

– Scoaterea din evidență a construcției:


%
360.000 lei
2812
24.000 lei 212
„Amortizarea construcțiilor” = 360.000 lei
„Construcții”
6588
336.000 lei
„Alte cheltuieli de exploatare”
– Rambursarea subvenției:
%
360.000 lei
475 4481
336.000 lei
„Subvenții pentru investiții” = „Alte datorii față 360.000 lei
6588 de bugetul statului”
24.000 lei
„Alte cheltuieli de exploatare”

– Plata subvenției rambursate:


4481 5121
360.000 lei „Alte datorii față = „Conturi la bănci 360.000 lei
de bugetul statului” în lei”