Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA Procedura Ediţia I

POLITEHNICA din ACŢIUNI Revizia 2


BUCURESTI PREVENTIVE Exemplar I
Cod PS 05 Pagina 2 din 4

5.1 Diagrama flux


- Autosesizări ale personalului din UPB
- Analize efectuate de DMC; Identificarea
- Reclamaţii şi sesizări; neconformităţilor potenţiale
- Audit intern.

Cadrul de conducere, RC,


RS la nivelul activităţii Examinarea şi prelucrarea FIŞA DE
1 ACŢIUNE
care în care pot apărea FIŞEI DE ACŢIUNE PREVENTIVĂ
neconformităţi potenţiale PREVENTIVĂ

Soluţia e
NU eficientă? DA

RC, RS la nivelul activităţii Prezentarea


care poate produce disfuncţii la nivelul C.C

Avizul CC
Comisia Examinarea acţiunii preventive pe FIŞA DE
Calităţii ACŢIUNE
PRVENTIVĂ

Comisia Este necesară


prezentarea
Calităţii DA NU
la nivelul CONS.C?

Examinarea acţ. preventive


în analiza efectuată de Consiliul Calităţii
CONS.C
Data aplicării
acţiunii preventive
Acţiune preventivă pe
Persoana care îşi FIŞA DE AP
desfăşoară activitatea la
locul unde pot apărea
neconformităţi potenţiale Realizarea AP

Urmărirea
Data verificării
acţiunii preventive eficacităţii acţiunii
RC, RS
pe
FIŞA DE AP
Este
NU eficace? DA
Data închiderii
Emitentul FIŞEI DE ACŢIUNE Închiderea FIŞEI de AP pe
PREVENTIVĂ 1 FIŞA DE AP

Cadrul de conducere, RC, RS Registru evidenţă


la nivelul activităţii care FAP
poate produce neconformităţi potenţiale

Întocmit Verificat Aprobat


Nume şi Data Nume şi Data Nume şi Data
prenume prenume prenume
C.Pupăză 01.05.2012 Gh. Solomon 01.06.2012 Claudia Popescu 01.06.2012