Sunteți pe pagina 1din 8

Secțiunea 1: Familiarizare aparat

A. Cadran
B. Display digital
C. Compartiment baterii

1
Poziție Cadran Funcție
AUTO Funcționare automata program setat
SET CLOCK Setare ora
SET DATE Setare data (an, luna, zi)
START TIME Setare ora pentru pornire stropire
RUN TIME Setare durata stropire pentru fiecare stație
HOW OFTEN Setare frecventa a zilelor de stropire
OFF Oprire toate stațiile/funcțiile

Butoane Funcție
ENTER Confirmare setare noua
MANUAL Stropire manuala
CLEAR Ștergere setare
PROGRAM Mutare intre programele A si B
ARROW [>] (SĂGEATĂ) Avansare la următoarea setare/stație de stropire
sau la alte programare/setări
ARROW [<] (SĂGEATĂ) Revenire la precedent setare/stație de stropire
sau la alte programare/setări
RAIN DELAY Pauză proces pentru 24-72 ore din cauza ploii
(ÎNTÂRZIERE PLOAIE) sau a altor factori
+ Incrementare setare numerică
- Decrementare setare numerică

2
Secțiune 3: Programare aparat
Programe multiple
Stropitorul dumneavoastră suporta 2 programe independente (A si B).
Programele stochează setările stropitorului. Fiecare program consta într-o
grupare de stații setate sa pornească la anumite momente. Programele
multiple va permit sa acționați diferite valve in zile diferite cu timpi de
stropire diferiți. Cu toate ca in majoritatea timpului va fi de ajuns sa rulați
doar un program (A), programele multiple (A, B) pot fi de folos pentru zone
de scurgere, gazon abia plantat sau stropitoare care se învârt. Folosirea
programelor ca sa grupați zone de stropire cu nevoi similare de apa va
maximiza eficienta irigării.

Setările de bază pot fi făcut doar câțiva pași de baza.

Programare de bază
Apasă butonul [RESET] pentru a șterge programările din fabrica.

1. Setare oră
 Rotiți cadranul la poziția [SET CLOCK].
 Apăsați butoanele [+/-] pentru a seta ora curenta.
Sugestie: Pentru a incrementa sau a decrementa mai rapid, țineți apăsat
butonul [+] sau [-] pana când afișajul trece in modul rapid.
 Apăsați butoanele [< >] pentru a seta AM/PM.
 Rotiți cadranul pentru a accepta setarea orei.

3
2. Setare dată
 Rotiți cadranul la poziția [SET DATE].
 Apăsați butonul PROGRAM pentru a selecta programul dorit.
 Apăsați butoanele [< >] pentru a selecta stațiile pentru care vreți sa
faceți setările.
 Y/M/D (An/Luna/Zi) va apărea (litera activa va clipi)
 Apăsați butoanele [+/-] pentru a seta anul corect, apoi apăsați [ENTER]
sau [< >].
 Apăsați butoanele [+/-] pentru a seta luna corecta, apoi apăsați
[ENTER].
 Apăsați butoanele [+/-] pentru a seta data corecta.
 Rotiți cadranul pentru a accepta setarea datei.

3. Ora de start
 Rotiți cadranul la poziția [START TIME].
 Apăsați butoanele [+/-] pentru a selecta ora la care ați vrea sa înceapă
stropirea (ora se ajustează la minut).
Ecranul va afișa:

Puteți seta pana la 4 ore de start pentru fiecare program daca doriți sa
udați mai mult de o data pe zi. Toate stațiile care au o durata de stropire
programata vor porni in ordine la fiecare ora de start.

4
Nota:
Când o ora de start e setata înainte ca programul precedent sa termine, acea
ora de start va fi întârziata pana la terminarea programului precedent.

Exemplu:
 Ion tocmai a plantat gazon si vrea sa ude de 3 ori pe zi. El setează START
TIME 1 la ora 5 dimineața, START TIME 2 la ora 12 ziua si START TIME
3 la ora 5 după amiază.
 El setează INT (intervalul) să ude la 1 ZI (vezi secțiunea 3, partea CÂT
DE DES).
 În modul AUTO sistemul va uda de 3 ori pe zi. După ce gazonul s-a prins,
el poate șterge START TIME 2 și 3 si poate reveni la a uda doar o dată
pe zi.

4. Durata stropire
 Rotiți cadranul la poziția [RUN TIME].

 Apăsați butonul PROGRAM pentru a selecta care program vreți să-l


setați.

5
STATION (STAȚIE) va fi zona care va fi udată de fiecare valvă.
Acum veți putea seta durata de udare (RUN TIME) pentru fiecare stație.

 Apăsați butoanele [< >] pentru a selecta stație si apăsați butoanele


[+/-] pentru a introduce durata de udare pentru fiecare stație.
 Apăsați butoanele [ENTER] sau [+/-] pentru a trece la următoarea
stație/valva si a introduce durata de udare pentru fiecare stație.

5. Cât de des
 Rotiți cadranul la poziția [HOW OFTEN] – aici puteți seta cat de des vreți
să udați.

Română Engleză
Sunt disponibile 3 opțiuni: Luni Monday – Mo
1. Zilele săptămânii (Luni, Marți, etc.) Marți Tuesday – Tu
2. Intervale (La fiecare X număr de zile) Miercuri Wendsday – We
Joi Thursday – Th
3. Zile pare sau impare
Vineri Friday – Fr
Sâmbătă Saturday – Sa
Duminică Sunday – Su

6
Zilele săptămânii
 Cadranul trebuie setat la poziția [HOW OFTEN]
 Apăsați butonul PROGRAM pentru a selecta programul dorit.
 Apăsați butoanele [< >] pentru a muta de la program la altul.
 Apăsați [+] sau [ENTER] pentru a selecta ziua de udare. Un chenar va
apărea in jurul zilelor selectate.
 Pentru a șterge o zi selectata deja, apăsați [-] sau [CLEAR]
Exemplu: Luni (Monday), Miercuri (Wendsday), Vineri (Friday).

Intervale (INT)
 Folosiți butoanele [< >] pentru a muta la opțiunea INTERVAL “INT”.
 Apăsați butoanele [+/-] pentru a selecta numărul de zile dintre procesul
de udare.
Exemplu: Un interval de 1 va uda in fiecare zi; un interval de 3 va uda la
fiecare 3 zile, etc.

Zile pare si impare (ODD/EVEN)


 Folosiți butoanele [< >] pentru a muta la opțiunea zile pare/impare
(ODD/EVEN)
 Apăsați [+] sau [ENTER]
 Selectând o opțiune diferita sau apăsând [CLEAR] va șterge selecția
anterioara.
Exemplu:
ODD (IMPAR): 1, 3, 5, etc.
EVEN (PAR): 2, 4, 6, etc.

7
Întoarceți cadranul la [AUTO] pentru a activa programul !

Nota: Daca programul setat se pierde, programul prestabilit din fabrica va fi


activat pe fiecare stație.
Nota: Programul setat va rula pana va fi modificat. Țineți minte in ce program
sunteți când faceți modificările (A sau B).

Revizuire sau Modificare Program


Pentru a revedea sau a modifica orele de start, durata de udare sau cat
de des sa udați, urmați indicațiile din nou pentru acea opțiune. După, nu
uitați sa rotiți cadranul din nou la poziția [AUTO] pentru operarea automata.