Sunteți pe pagina 1din 1

ŞCOALA POSTLICEALĂ „HENRI COANDĂ” Braşov

Str. Turnului, nr. 3, Braşov, Braşov


E-mail: henricoandabrasov@yahoo.com

Comunicare în Consiliul Profesoral din data de 3.11.2015

În urma comunicarii nr.16628/23.10.2015 din partea Inspectoratului Școlar Județean Brașov,


va readucem la cunoștință că ÎN UNITATEA ȘCOLARĂ SE INTERZICE ORICE FORMĂ DE AGRESIUNE
ÎMPOTRIVA ELEVILOR conform prevederilor art. 244 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a
Unităților din Învățământului Preuniversitar, aprobat prin OMECS 5115 din 2014 și prevederile art.
85(1) din Legea 272/2004, privind protecția și promovarea dreptului copilului, modificată și completată
prin Legea 257 din 2013.
Orice formă de agresiune săvârșită asupra elevilor va fi sancționată conform prevederilor
legale în vigoare, ajungând până la desfacerea contractului de muncă al celui găsit vinovat în urma
cercetării disciplinare.

Extras din ROFUIP:

„Art. 244- Se interzice oricaror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor și a
personalului unității de învățământ.”

Extras din L257/2013, pentru modificarea și completarea L272/2004

„Art. 85 – (1) Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului neglijării, exploatării, traficului,
migrației ilegale, răpirii, violenței, pornografiei pe internet, precum și a oricărei forme de violență,
indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituții de învățământ, medicale, de protecție,
medii de cercetare a infracțiunilor și de reabilitare/ detenție, inernet, mass-media, locuri de muncă,
medii sportive, comunitate, etc.”

Director,

Prof. Stupu Loredana Violeta

Am luat la cunoștință:

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4.