Sunteți pe pagina 1din 11

Primaria Arcus BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2013

Judetul Covasna

BUGET 2013 Estimari


PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE
Denumirea indicatorilor Cod din care credite
indicator Prog. anual bugetare dest.
stingerii
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 2014 2015 2016
platilor restante
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+ 00.16+00.17+ 45.02) 00.01 1 717.21 817.75 351.01 297.74 250.71 1 701.00 1 747.00 1 786.00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 1 087.21 658.75 173.01 152.74 102.71 1 121.00 1 150.00 1 166.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 1 715.21 816.75 351.01 297.74 249.71 1 700.00 1 746.00 1 785.00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) 00.03 1 643.21 782.25 338.51 285.24 237.21 1 627.00 1 670.00 1 706.00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.04 604.21 325.75 103.01 95.74 79.71 628.00 647.00 652.00
00.05+00.06+00.07)
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 00.06 604.21 325.75 103.01 95.74 79.71 628.00 647.00 652.00
FIZICE (cod 03.02+04.02)
Impozit pe venit (cod 03.02.18) 03.02 13.00 4.00 6.00 3.00 13.00 13.00 1.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 13.00 4.00 6.00 3.00 13.00 13.00 1.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 591.21 321.75 97.01 92.74 79.71 615.00 634.00 651.00
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 398.21 273.75 48.01 44.74 31.71 501.00 516.00 529.00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 04.02.04 193.00 48.00 49.00 48.00 48.00 114.00 118.00 122.00
locale
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 263.00 201.50 29.50 26.50 5.50 270.00 275.00 281.00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 263.00 201.50 29.50 26.50 5.50 270.00 275.00 281.00
Impozitul si taxa pe cladiri *) 07.02.01 160.00 127.00 15.50 15.50 2.00 166.00 168.00 171.00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 X27.00 X X 21.00 X 2.50 X 2.50 X 1.00 X28.00 28.00
X 28.00
X
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 133.00
X X X106.00 X13.00 X13.00 X 1.00 138.00
X 140.00
X 143.00
X
Impozitul si taxa pe teren 07.02.02 101.00 74.00 13.50 10.50 3.00 102.00 105.00 108.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 X36.00 X X 28.00 X 3.50 X 3.50 X 1.00 X37.00 38.00
X 39.00
X
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 X15.00 X X 10.00 X 2.00 X 2.00 X 1.00 X15.00 15.00
X 16.00
X
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe 07.02.02.03 X50.00 X X 36.00 X 8.00 X 5.00 X 1.00 X50.00 52.00
X 53.00
X
terenul agricol
Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 2.00 2.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 753.00 243.00 202.00 159.00 149.00 706.00 725.00 750.00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07) 11.02 628.00 158.00 178.00 145.00 147.00 579.00 596.00 619.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate 11.02.02 455.00 114.00 128.00 105.00 108.00 478.00 491.00 511.00
la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 173.00 44.00 50.00 40.00 39.00 101.00 105.00 108.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 16.02 125.00 85.00 24.00 14.00 2.00 127.00 129.00 131.00
activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Pagina 1
-mii RON -
Estimari
PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE
Denumirea indicatorilor Cod din care credite
indicator Prog. anual bugetare dest.
stingerii
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 2014 2015 2016
platilor restante
Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 125.00 85.00 24.00 14.00 2.00 127.00 129.00 131.00
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 X65.00 X X 45.00 X12.00 X 7.00 X 1.00 X66.00 67.00
X 68.00
X
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 X60.00 X X 40.00 X12.00 X 7.00 X 1.00 X61.00 62.00
X 63.00
X
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 23.00 12.00 4.00 4.00 3.00 23.00 23.00 23.00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 23.00 12.00 4.00 4.00 3.00 23.00 23.00 23.00
Alte impozite si taxe 18.02.50 23.00 12.00 4.00 4.00 3.00 23.00 23.00 23.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 72.00 34.50 12.50 12.50 12.50 73.00 76.00 79.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 5.00 3.50 0.50 0.50 0.50 5.00 5.00 6.00
Venituri din proprietate 30.02 5.00 3.50 0.50 0.50 0.50 5.00 5.00 6.00
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 5.00 3.50 0.50 0.50 0.50 5.00 5.00 6.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 67.00 31.00 12.00 12.00 12.00 68.00 71.00 73.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 20.00 10.00 3.00 3.00 4.00 21.00 22.00 22.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 20.00 10.00 3.00 3.00 4.00 21.00 22.00 22.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 7.00 2.00 2.00 2.00 1.00 7.00 7.00 7.00
Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 7.00 2.00 2.00 2.00 1.00 7.00 7.00 7.00
Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 19.00 10.00 3.00 3.00 3.00 19.00 20.00 21.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 19.00 10.00 3.00 3.00 3.00 19.00 20.00 21.00
Diverse venituri 36.02 21.00 9.00 4.00 4.00 4.00 21.00 22.00 23.00
Taxe speciale 36.02.06 21.00 9.00 4.00 4.00 4.00 21.00 22.00 23.00
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de dezvoltare a bugetului local 37.02.03 - 486.00 - 486.00 - 269.00 - 258.00 - 244.00
(cu semnul minus)
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 486.00 486.00 269.00 258.00 244.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20) 42.02 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili 42.02.34 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
petrolieri
TOTAL CHELTUIELI 49.02 2 406.21 350.00 1 506.75 351.01 297.74 250.71 1 701.00 1 747.00 1 786.00
CHELTUIELI CURENTE 01 1 236.21 336.75 351.01 297.74 250.71 1 432.00 1 489.00 1 542.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 663.00 182.40 193.62 182.63 104.35 756.00 783.00 813.00
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30) 10.01 526.51 141.05 149.25 144.95 91.26
Salarii de baza 10.01.01 369.39 103.58 103.09 93.53 69.19
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 1.64 0.42 0.40 0.42 0.40

Pagina 2
-mii RON -
Estimari
PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE
Denumirea indicatorilor Cod din care credite
indicator Prog. anual bugetare dest.
stingerii
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 2014 2015 2016
platilor restante
Alte sporuri 10.01.06 11.93 3.40 3.54 3.64 1.35
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 5.32 1.32 1.32 1.36 1.32
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 23.14 7.74 7.90 4.00 3.50
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 8.90 2.90 3.00 3.00
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 106.19 21.69 30.00 39.00 15.50
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 136.49 41.35 44.37 37.68 13.09
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 100.98 28.80 31.03 31.25 9.90
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 2.48 0.94 0.80 0.49 0.25
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 28.92 10.41 11.10 4.94 2.47
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1.31 0.67 0.40 0.16 0.08
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2.80 0.53 1.04 0.84 0.39
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 462.21 136.80 128.64 89.36 107.41 567.00 592.00 611.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 314.66 105.64 80.28 59.09 69.65
Furnituri de birou 20.01.01 13.89 4.60 2.60 3.17 3.52
Materiale pentru curatenie 20.01.02 2.49 2.20 0.02 0.24 0.03
Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 38.70 7.50 20.90 2.58 7.72
Apa, canal si salubritate 20.01.04 16.67 4.35 7.22 0.95 4.15
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 9.50 1.00 2.50 2.50 3.50
Transport 20.01.07 8.90 2.00 1.00 2.80 3.10
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 19.59 5.43 5.50 5.33 3.33
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 117.60 45.70 22.30 24.60 25.00
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 20.01.30 87.32 32.86 18.24 16.92 19.30
Reparatii curente 20.02 1.80 0.30 0.50 1.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 0.20 0.20
Medicamente 20.04.01 0.20 0.20
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30) 20.05 20.21 4.50 7.00 0.61 8.10
Alte obiecte de inventar 20.05.30 20.21 4.50 7.00 0.61 8.10
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 5.75 2.30 2.20 1.25
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 3.75 1.30 1.20 1.25
Deplasari In strainatate 20.06.02 2.00 1.00 1.00
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 3.30 1.50 1.80
Pregatire profesionala 20.13 20.50 0.30 7.20 6.00 7.00
Protectia muncii 20.14 2.94 0.86 0.86 0.86 0.36

Pagina 3
-mii RON -
Estimari
PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE
Denumirea indicatorilor Cod din care credite
indicator Prog. anual bugetare dest.
stingerii
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 2014 2015 2016
platilor restante
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes 20.19 12.00 1.50 10.50
p
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) 20.30 80.85 22.50 20.00 18.30 20.05
Reclama si publicitate 20.30.01 12.10 2.10 3.00 3.00 4.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 68.75 20.40 17.00 15.30 16.05
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05) 50 10.00 3.00 7.00 10.00 11.00 11.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 10.00 3.00 7.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 5.00 5.00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.45) 55.01 5.00 5.00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55.01.42 5.00 5.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02) 57 38.00 9.00 10.00 10.00 9.00 39.00 41.00 42.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 38.00 9.00 10.00 10.00 9.00
Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 38.00 9.00 10.00 10.00 9.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30) 59 58.00 3.55 15.75 15.75 22.95 60.00 62.00 65.00
Burse 59.01 3.00 0.75 0.75 0.75 0.75
Asociatii si fundatii 59.11 46.00 2.80 15.00 15.00 13.20
Sustinerea cultelor 59.12 9.00 9.00
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 1 170.00 350.00 1 170.00 269.00 258.00 244.00
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71 1 170.00 350.00 1 170.00 269.00 258.00 244.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01 1 070.00 350.00 1 070.00
Constructii 71.01.01 294.00 294.00
Alte active fixe 71.01.30 776.00 350.00 776.00
Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 100.00 100.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.02 778.31 426.20 139.70 108.61 103.80 865.00 878.00 886.00
Autoritati publice si actiuni externe 51.02 762.31 422.20 134.70 108.61 96.80 849.00 861.00 868.00
CHELTUIELI CURENTE 01 472.31 132.20 134.70 108.61 96.80 580.00 603.00 624.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 250.50 71.20 74.80 65.50 39.00 321.00 334.00 345.00
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30) 10.01 203.50 52.90 57.10 54.50 39.00
Salarii de baza 10.01.01 172.10 42.50 45.60 45.00 39.00
Alte sporuri 10.01.06 4.50 1.50 1.50 1.50
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 8.90 2.90 3.00 3.00
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 18.00 6.00 7.00 5.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 47.00 18.30 17.70 11.00

Pagina 4
-mii RON -
Estimari
PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE
Denumirea indicatorilor Cod din care credite
indicator Prog. anual bugetare dest.
stingerii
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 2014 2015 2016
platilor restante
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 32.80 10.80 11.00 11.00
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0.80 0.50 0.30
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 12.00 6.00 6.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0.70 0.50 0.20
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0.70 0.50 0.20
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 217.81 57.00 59.90 43.11 57.80 259.00 269.00 279.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 150.60 47.00 36.40 29.50 37.70
Furnituri de birou 20.01.01 10.00 2.00 2.00 3.00 3.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 2.00 2.00
Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 25.00 6.00 11.90 1.00 6.10
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 8.00 1.00 2.00 2.00 3.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 18.00 5.00 5.00 5.00 3.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 15.00 5.00 5.00 5.00
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 20.01.30 72.60 26.00 15.50 13.50 17.60
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30) 20.05 18.71 4.00 6.00 0.61 8.10
Alte obiecte de inventar 20.05.30 18.71 4.00 6.00 0.61 8.10
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 5.00 2.00 2.00 1.00
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 3.00 1.00 1.00 1.00
Deplasari In strainatate 20.06.02 2.00 1.00 1.00
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 3.00 1.50 1.50
Pregatire profesionala 20.13 20.00 7.00 6.00 7.00
Protectia muncii 20.14 1.50 0.50 0.50 0.50
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes 20.19 5.00 5.00
p
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) 20.30 14.00 4.00 3.00 3.00 4.00
Reclama si publicitate 20.30.01 12.00 2.00 3.00 3.00 4.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2.00 2.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 4.00 4.00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.45) 55.01 4.00 4.00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55.01.42 4.00 4.00
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 290.00 290.00 269.00 258.00 244.00
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71 290.00 290.00 269.00 258.00 244.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01 190.00 190.00

Pagina 5
-mii RON -
Estimari
PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE
Denumirea indicatorilor Cod din care credite
indicator Prog. anual bugetare dest.
stingerii
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 2014 2015 2016
platilor restante
Alte active fixe 71.01.30 190.00 190.00
Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 100.00 100.00
Autoritati executive si legislative 51.02.01 762.31 422.20 134.70 108.61 96.80 849.00 861.00 868.00
Autoritati executive 51.02.01.03 762.31 422.20 134.70 108.61 96.80 849.00 861.00 868.00
Alte servicii publice generale 54.02 16.00 4.00 5.00 7.00 16.00 17.00 18.00
CHELTUIELI CURENTE 01 16.00 4.00 5.00 7.00 16.00 17.00 18.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 6.00 4.00 2.00 6.00 6.00 7.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) 20.30 6.00 4.00 2.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 6.00 4.00 2.00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05) 50 10.00 3.00 7.00 10.00 11.00 11.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 10.00 3.00 7.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 10.00 3.00 7.00 10.00 11.00 11.00
Alte servicii publice generale 54.02.50 6.00 4.00 2.00 6.00 6.00 7.00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 59.02 63.00 15.00 15.70 16.20 16.10 65.00 68.00 70.00
Ordine publica si siguranta nationala 61.02 63.00 15.00 15.70 16.20 16.10 65.00 68.00 70.00
CHELTUIELI CURENTE 01 63.00 15.00 15.70 16.20 16.10 65.00 68.00 70.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 63.00 15.00 15.70 16.20 16.10 65.00 68.00 70.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 3.00 0.60 0.70 1.20 0.50
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1.50 0.50 0.50 0.50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 0.30 0.20 0.10
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 20.01.30 1.20 0.60 0.60
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) 20.30 60.00 14.40 15.00 15.00 15.60
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 60.00 14.40 15.00 15.00 15.60
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 3.00 0.60 0.70 1.20 0.50 3.00 3.00 3.00
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.02.50 60.00 14.40 15.00 15.00 15.60 62.00 65.00 67.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 63.02 985.90 559.85 166.61 152.63 106.81 649.00 674.00 699.00
Invatamant 65.02 742.00 418.95 130.03 122.49 70.53 524.00 543.00 563.00
CHELTUIELI CURENTE 01 442.00 118.95 130.03 122.49 70.53 524.00 543.00 563.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 392.00 106.00 113.74 111.99 60.27 414.00 426.00 445.00
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30) 10.01 306.94 84.10 88.18 86.40 48.26
Salarii de baza 10.01.01 187.17 58.51 55.00 46.00 27.66
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 1.64 0.42 0.40 0.42 0.40
Alte sporuri 10.01.06 6.80 1.74 1.88 1.98 1.20

Pagina 6
-mii RON -
Estimari
PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE
Denumirea indicatorilor Cod din care credite
indicator Prog. anual bugetare dest.
stingerii
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 2014 2015 2016
platilor restante
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 23.14 7.74 7.90 4.00 3.50
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 88.19 15.69 23.00 34.00 15.50
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 85.06 21.90 25.56 25.59 12.01
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 64.82 17.16 19.19 19.41 9.06
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1.59 0.41 0.48 0.47 0.23
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 16.10 4.19 4.90 4.74 2.27
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0.53 0.14 0.18 0.14 0.07
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2.02 0.81 0.83 0.38
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 47.00 12.20 15.54 9.75 9.51 107.00 114.00 115.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 40.66 10.94 14.18 8.09 7.45
Furnituri de birou 20.01.01 1.49 0.20 0.60 0.17 0.52
Materiale pentru curatenie 20.01.02 0.49 0.20 0.02 0.24 0.03
Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 13.70 1.50 9.00 1.58 1.62
Apa, canal si salubritate 20.01.04 0.67 0.15 0.22 0.15 0.15
Transport 20.01.07 8.90 2.00 1.00 2.80 3.10
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 1.59 0.43 0.50 0.33 0.33
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 0.30 0.20 0.10
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare 20.01.30 13.52 6.26 2.74 2.82 1.70
Reparatii curente 20.02 1.80 0.30 0.50 1.00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 0.20 0.20
Medicamente 20.04.01 0.20 0.20
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30) 20.05 0.50 0.50
Alte obiecte de inventar 20.05.30 0.50 0.50
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 0.75 0.30 0.20 0.25
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 0.75 0.30 0.20 0.25
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0.30 0.30
Pregatire profesionala 20.13 0.50 0.30 0.20
Protectia muncii 20.14 1.44 0.36 0.36 0.36 0.36
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) 20.30 0.85 0.10 0.30 0.45
Reclama si publicitate 20.30.01 0.10 0.10
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0.75 0.30 0.45
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30) 59 3.00 0.75 0.75 0.75 0.75 3.00 3.00 3.00
Burse 59.01 3.00 0.75 0.75 0.75 0.75

Pagina 7
-mii RON -
Estimari
PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE
Denumirea indicatorilor Cod din care credite
indicator Prog. anual bugetare dest.
stingerii
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 2014 2015 2016
platilor restante
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 300.00 300.00
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71 300.00 300.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01 300.00 300.00
Constructii 71.01.01 294.00 294.00
Alte active fixe 71.01.30 6.00 6.00
Învatamânt prescolar si primar 65.02.03 236.94 67.55 69.20 69.31 30.88 260.00 272.00 282.00
Învatamânt prescolar 65.02.03.01 72.82 21.40 24.75 22.24 4.43 80.00 86.00 89.00
Învatamânt primar 65.02.03.02 164.12 46.15 44.45 47.07 26.45 180.00 186.00 193.00
Învatamânt secundar (rd.339 la 341) 65.02.04 505.06 351.40 60.83 53.18 39.65 264.00 271.00 281.00
Învatamânt secundar inferior 65.02.04.01 505.06 351.40 60.83 53.18 39.65 264.00 271.00 281.00
Cultura, recreere si religie 67.02 169.00 124.30 11.89 11.93 20.88 48.00 51.00 53.00
CHELTUIELI CURENTE 01 49.00 4.30 11.89 11.93 20.88 48.00 51.00 53.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 7.60 1.90 1.89 1.93 1.88 8.00 9.00 9.00
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30) 10.01 5.95 1.48 1.48 1.52 1.47
Alte sporuri 10.01.06 0.63 0.16 0.16 0.16 0.15
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 5.32 1.32 1.32 1.36 1.32
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.65 0.42 0.41 0.41 0.41
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 1.24 0.31 0.31 0.31 0.31
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0.29 0.08 0.07 0.07 0.07
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 4.40 2.40 2.00 2.00 2.00 2.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 2.40 2.40
Furnituri de birou 20.01.01 2.40 2.40
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30) 20.05 1.00 1.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.00 1.00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes 20.19 1.00 1.00
p
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30) 59 37.00 8.00 10.00 19.00 38.00 40.00 42.00
Asociatii si fundatii 59.11 28.00 8.00 10.00 10.00
Sustinerea cultelor 59.12 9.00 9.00
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 120.00 120.00

Pagina 8
-mii RON -
Estimari
PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE
Denumirea indicatorilor Cod din care credite
indicator Prog. anual bugetare dest.
stingerii
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 2014 2015 2016
platilor restante
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71 120.00 120.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01 120.00 120.00
Alte active fixe 71.01.30 120.00 120.00
Servicii culturale 67.02.03 11.00 4.30 2.89 1.93 1.88 9.00 10.00 10.00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 11.00 4.30 2.89 1.93 1.88 9.00 10.00 10.00
Servicii recreative si sportive 67.02.05 143.00 120.00 3.00 10.00 10.00 24.00 25.00 26.00
Sport 67.02.05.01 143.00 120.00 3.00 10.00 10.00 24.00 25.00 26.00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 15.00 6.00 9.00 15.00 16.00 17.00
Asigurari si asistenta sociala 68.02 74.90 16.60 24.69 18.21 15.40 77.00 80.00 83.00
CHELTUIELI CURENTE 01 74.90 16.60 24.69 18.21 15.40 77.00 80.00 83.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 12.90 3.30 3.19 3.21 3.20 13.00 14.00 14.00
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30) 10.01 10.12 2.57 2.49 2.53 2.53
Salarii de baza 10.01.01 10.12 2.57 2.49 2.53 2.53
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 2.78 0.73 0.70 0.68 0.67
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2.12 0.53 0.53 0.53 0.53
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0.05 0.02 0.01 0.01 0.01
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0.53 0.14 0.13 0.13 0.13
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0.04 0.02 0.01 0.01
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0.04 0.02 0.02
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 6.00 1.50 4.50 6.00 6.00 7.00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes 20.19 6.00 1.50 4.50
p
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02) 57 38.00 9.00 10.00 10.00 9.00 39.00 41.00 42.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 38.00 9.00 10.00 10.00 9.00
Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 38.00 9.00 10.00 10.00 9.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30) 59 18.00 2.80 7.00 5.00 3.20 19.00 19.00 20.00
Asociatii si fundatii 59.11 18.00 2.80 7.00 5.00 3.20
Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 18.00 2.80 7.00 5.00 3.20 19.00 19.00 20.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.02.05 47.90 11.30 13.19 13.21 10.20 49.00 52.00 53.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 47.90 11.30 13.19 13.21 10.20 49.00 52.00 53.00
Asistenta sociala pentru familie si copii 68.02.06 6.00 1.50 4.50 6.00 6.00 7.00
Prevenirea excluderii sociale 68.02.15 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00
Ajutor social 68.02.15.01 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00

Pagina 9
-mii RON -
BUGET 2013 Estimari
PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE
Denumirea indicatorilor Cod din care credite
indicator Prog. anual bugetare dest.
stingerii
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 2014 2015 2016
platilor restante
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69.02 432.00 350.00 374.70 22.00 11.30 24.00 84.00 87.00 90.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 316.00 238.00 260.50 21.00 10.50 24.00 81.00 84.00 87.00
CHELTUIELI CURENTE 01 78.00 22.50 21.00 10.50 24.00 81.00 84.00 87.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 78.00 22.50 21.00 10.50 24.00 81.00 84.00 87.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 78.00 22.50 21.00 10.50 24.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 13.00 3.00 6.00 4.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 65.00 19.50 15.00 10.50 20.00
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 238.00 238.00 238.00
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71 238.00 238.00 238.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01 238.00 238.00 238.00
Alte active fixe 71.01.30 238.00 238.00 238.00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 266.00 238.00 241.00 11.00 14.00 29.00 30.00 31.00
Alimentare cu apa 70.02.05.01 266.00 238.00 241.00 11.00 14.00 29.00 30.00 31.00
Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 50.00 19.50 10.00 10.50 10.00 52.00 54.00 56.00
Protectia mediului 74.02 116.00 112.00 114.20 1.00 0.80 3.00 3.00 3.00
CHELTUIELI CURENTE 01 4.00 2.20 1.00 0.80 3.00 3.00 3.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 3.00 1.20 1.00 0.80 3.00 3.00 3.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 3.00 1.20 1.00 0.80
Apa, canal si salubritate 20.01.04 3.00 1.20 1.00 0.80
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 1.00 1.00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.45) 55.01 1.00 1.00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55.01.42 1.00 1.00
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 112.00 112.00 112.00
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71 112.00 112.00 112.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01 112.00 112.00 112.00
Alte active fixe 71.01.30 112.00 112.00 112.00
Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 4.00 2.20 1.00 0.80 3.00 3.00 3.00
Salubritate 74.02.05.01 4.00 2.20 1.00 0.80 3.00 3.00 3.00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 112.00 112.00 112.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 79.02 147.00 131.00 7.00 9.00 38.00 40.00 41.00
Transporturi 84.02 147.00 131.00 7.00 9.00 38.00 40.00 41.00
CHELTUIELI CURENTE 01 37.00 21.00 7.00 9.00 38.00 40.00 41.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 37.00 21.00 7.00 9.00 38.00 40.00 41.00

Pagina 10
-mii RON -
Estimari
PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE
Denumirea indicatorilor Cod din care credite
indicator Prog. anual bugetare dest.
stingerii
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 2014 2015 2016
platilor restante
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 37.00 21.00 7.00 9.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 37.00 21.00 7.00 9.00
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 110.00 110.00
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) 71 110.00 110.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01 110.00 110.00
Alte active fixe 71.01.30 110.00 110.00
Transport rutier 84.02.03 147.00 131.00 7.00 9.00 38.00 40.00 41.00
Strazi 84.02.03.03 147.00 131.00 7.00 9.00 38.00 40.00 41.00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 689.00 689.00
DEFICIT 99.02 689.00 689.00

Ordonator principal de credite,

Pagina 11