Sunteți pe pagina 1din 2

.

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.


.

DEPARTAMENTUL DE KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ.

Promovarea şi finanţarea activităţilor de kinetoterapie

Plan calendaristic - seminar

1. Marketing – noţiuni fundamentale, definire, funcţii.


______________________________________________________________________

2. Marketingul în kinetoterapie. Piaţa în kinetoterapie şi segmentarea acesteia. Misiunea.


______________________________________________________________________

3. Produsul, Strategii de preţuri, Promovarea


_______________________________________________________________________

4. Marketingul kinetoterapie – etape de lucru, obiective, evaluare


Analiza SWOT
Faceţi o analiză SWOT a unui produs din domeniul kinetoterapiei la alegere.
_______________________________________________________________________

5. Finanţarea activităţilor de kinetoterapie.


_______________________________________________________________________

6. Planul de afaceri
Efectuaţi un plan de afaceri pentru o activitate de kinetoterapie sau un cabinete la alegere.
_____________________________________________________________________

7. Dosarul de sponsorizare
Întocmiţi un dosar de sponsorizare pentru un produs din domeniul kinetoterapie la alegere.

Forma de evaluare

Evaluarea cunoştinţelor va lua în considerare:


 activitatea la curs
 activitatea la seminar + prezenţa
 proiecte/lucrări de specialitate, teme de casă
Forma de verificare va fi scrisă.
În nota de la examenul final se va introduce, notarea din timpul semestrului asfel:
 examenul final scris: 50%
 seminar: 25%
 proiecte/lucrări de specialitate, teme de casă 25%

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.


PAGINA | 1 Telefon: 0256-592.303
Tel./Fax: +4 0256-592.129 (207), www.sport.uvt.ro.
Email: dci@rectorat.uvt.ro
.
Website: http://www.uvt.ro/
.
.
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.
.

Forma de evaluare a seminarului:

Evaluarea activităţii de la seminar va lua în considerare:


 activitatea la seminar + prezenţa: va fi evaluată cu notă de la 1 la 10;
 proiecte/lucrări de specialitate, teme de casă vor fi evaluate cu notă de la 1 la 10 astfel:
- Misiunea unui produs din domeniul kinetoterapie 2 puncte;
- Analiza SWOT a unui produs din domeniul kinetoterapie 4 puncte;
- Plan de afaceri 6 puncte;
- Dosar de sponsorizare 6 puncte.

Bonusuri:
Alte activităţi:
- Participare la activitatea de cercetare 1 punct;
- Participarea la organizarea de evenimente sportive 1 punct.

Bibliografie

1. Donovan, K. – Conducerea Organizaţiilor Sportive - – B.I. Centrul de Cercetări pentru


Problemele Sportului, Bucureşti 1995
2. Horine L. - Administration of physical education and sport program ( ed. a 2-a ), Wm.C.
Brown Publishers, Dubuque, 1991
3. Mull, R.; Bayless, K.G.; Ross, C.M.; Jamieson, L.M. –Recreational Sport Management –
third edition, Human Kinetics, 1997
4. Mullin, B.J., Hardy, J., Sotton, Sutton W.A. – Sport Marketing - Human Kinetics, 1993
5. Oprişan, V. – Marketing şi comunicare în sport – Editura Uranus, Bucureşti, 2001
6. Parks, J; Zanger, B.R.K; Quarterman, J. – Contemporary Sport Management – Human
Kinetics, 1998
7. Ray, R. – Managementul Activităţilor Sportive - – B.I. Centrul de Cercetări pentru
Problemele Sportului, Bucureşti, 1997
8. Schwarz, P. – Managementul Organizaţiilor fără scop lucrative – B.I. Centrul de Cercetări
pentru Problemele Sportului, Bucureşti 1999
9. Voicu S., Nagel A. – Introducere în managementul şi legislaţia sportului, Editura
Universităţii de Vest, Timişoara, 2003
10. *** - Sport Administration Manual – IOC, Lausanne, Switzerland, 2001

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.


PAGINA | 2 Telefon: 0256-592.303
Tel./Fax: +4 0256-592.129 (207), www.sport.uvt.ro.
Email: dci@rectorat.uvt.ro
.
Website: http://www.uvt.ro/
.