Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Data: 2 octombrie 2017

Prof. inv. Primar: Olaru Andreea

Clasa: a lll a

Disciplina: Ştiinţe ale naturii

Unitatea de învăţare: Corpuri- proprietati

Tema lectiei: Stari de agregare (verificare)/ Proprietatile unor metale. Utilizari ( predare)

Tipul lecţiei: verificare/ însuşire de noi cunoştinţe

Competenţe specifice:

Stiinte ale naturii:

1.1. Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii;

1.2. Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene și procese;

2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor unui demers investigative;

L.L.R.

1.1 Extragerea unor informatii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil;

1.4. Manifestarea curiozitatii fata de diverse tipuri de mesaje in contexte familiare;

2.3. Prezentarea unei activitati realizate individual sau in grup;

4.5. Manifestarea disponibilitatii pentru transmiterea in scris a unor idei;


Obiective operaţionale:

O1- să identifice însuşirile corpurilor

O2 -să găsească asemănări şi deosebiri între corpuri;

O3 -să stabilească pe baza experimentelor proprietăţile corpurilor solide, lichide, gazoase;


O4 -sǎ grupeze corpurile în funcţie de starea lor de agregare;

O5 – să recunoască diferite tipuri de metale;

O6- să denumească proprietăţile fizice ale metalelor studiate;

O7- să găsească utilizările adecvate ale metalelor.

STRATEGIA DIDACTICĂ :

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exercițiul, demonstrația , experimentul, gândiţi/lucraţi în perechi/comunicaţi

Mijloace de învăţământ: flip – chart,video-proiector,computer, baloane, obiecte din diferite metale, colectie de monede, sticla de
suc, caiet auxiliar, panou de prezentare metale, fructe

Modalităţi de organizare a colectivului: individual, frontal, pe grupe.

Resurse:

- umane: 28 elevi;
- temporale: 50 minute.
Scenariu didactic
Resurse
Momentele ob Conţinutul lecţiei procedurale materiale Forme de
lecţiei organizare
Verificarea temei O1 Se verifică oral tema pentru acasă. conversaţia caietele de Activitate
4 min temă
frontală

Reactualizarea Se prezintă un PPT prin care sunt amintite cunoştinţele Explicatia PPT Activitate
structurilor teoretice despre starea de agregare a corpurilor: Flip-chart frontală
anterior însuşite
O2 Stările de agregare sunt: Videoproiect
10 min O3
- Starea solidă conversaţia or
- Starea lichidă computer
- Starea gazoasă

Corpurile solide:

- au volum propriu

-au formă proprie

- nu curg

Corpurile lichide:

- Au volum propriu
- Nu au forma proprie
- Iau forma vasului in care sunt puse
- Curg
Corpurile gazoase:

- Nu au volum propriu
- Nu au formă proprie
- Nu curg
- Ocupă tot spaţiul în care se află
O4 Exerciţiul
Se realizează o activitate pe 3 grupe: grupa 1 va da
exemple de cât mai multe corpuri solide, grupa 2 va da Explicaţia
exemple de cât mai multe corpuri lichide şi grupa 3 va Jocul didactic Fructe
găsi cât mai multe corpuri gazoase. Caştigă grupa care va Activitate
Sticla cu suc
găsi cele mai multe obiecte conform cerinţei şi va primi la grupala
alegere ca şi premiu un corp solid ( fructe), un corp lichid Balon
( o sticlă de suc) sau un corp gazos ( un balon).

Acest moment se realizează prezentând copiilor o


Explicaţia
colecţie de monede confecţionate din diferite metale: aur,
Captarea şi
argint, cupru, aluminiu, fier. Se cere elevilor să spună Observaţia Colecţie de
orientarea atenţiei sistematică şi Activitate
O5 care dintre ele le place mai mult. In funcţie de monedele
independentă monede
5 min alese, se precizează materialul din care sunt făcute. frontala

Explicaţia manual Activitate


Anunţarea temei O5 Se precizează elevilor că astăzi vor învăţa câteva lucruri
conversaţia frontală
şi a obiectivelor O6 despre metale şi utilizarea lor, precum şi importanţa pe
care au avut-o de-a lungul evoluţiei omului.
1 min
Prezentarea O5 Se prezintă elevilor un PPT despre proprietăţile unor Explicaţia PPT Activitate
optimă a metale şi utilizarea lor: aluminiul, fierul, cuprul,
Flip-chart frontală
conţinutului
O6 plumbul, mercurul, aurul, argintul, precum şi exemple
de obiecte confecţionate din aceste metale. conversaţia Computer
10 min videoproiecto
r

Dirijarea învăţării O5 Se scrie la tablă şi în caiete schema lecţiei, cu ajutorul conversaţia Activitate
elevilor:
5 min O6 explicaţia frontală
Proprietatile metalelor. Utilizari
ALUMINIUL exercitiul
O7 - Cel mai raspandit din natura
- Usor
- Argintiu-cenusiu
- Ieftin
- Usor de prelucrat
- Utilizari: jante auto, doze de suc, avioane
FIERUL
- Dur
- Cenusiu
- Pastreaza caldura mult timp
- Utilizari: sarma, cuie, tabla etc
CUPRUL
- Moale
- Rosiatic
- Utilizari: conducte, cabluri etc
PLUMBUL
- Moale
- Cenusiu- albastrui Activitate
- Utilizari: arme, armuri, benzina etc frontala
MERCURUL
- Singurul metal lichid
- Argintiu
- Utilizari: termometre, medicamente, ingrasaminte
etc
AURUL
- Galben, stralucitor, atragator
- Valoros
- Utilizari: bijuterii, obiecte de arta, monede
ARGINTUL
- Stralucitor si albicios
- Valoros
- Utilizari: bijuterii, vase, instrumente muzicale,
monede etc

Fixarea şi O5 Se prezinta elevilor un panou de prezentare a Observatia Panou de Activitate


consolidarea metalelor folosit ca material didactic acum 30- 40 de sistematica si prezentare a frontala
cunoştinţelor ani independenta metalelor
5 min

Asigurarea Se rezolva independent exercitiile 1 si 2 din caietul


retenţiei şi a O5 auxiliar. Se verifica oral. Caiete Organizare
Munca
auxiliare
transferului O6 independenta individuala

5 min O7

Tema pentru Elevii vor avea ca tema exercitiul 3 de la pagina 49 din


acasa caietul auxiliar. Exercitiul Caiete
auxiliare
Munca
independenta