Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUARE FORMATIVĂ ETAPIZATĂ LA LIMBA ROMÂNĂ

Produsele evaluate: P11, P25 Numele elevului _____________________


Punctaj maxim : 40 puncte
Punctaj acumulat: ___________ DESCRIPTOR : ____________

Citiţi textul dat şi realizaţi sarcinile propuse.

__________________________________________

E sâmbătă seara. Pentru a treia oară, în acestă iarnă, ninge ca


în poveşti. De la fereastră, Angheluţă şi Xenia privesc jocul leneş al
fulgilor. Băiatul întinde mâna şi în palma lui se aşază fulgi reci, sfioşi.
- Priveşte! Mii de steluţe argintii se cern ca un roi de fluturi
albi! exclamă fericită Xenia.
- Abia aştept să merg mâine la săniuş. Eu voi fi primul pe
derdeluş!
- Ultima dată noi am câştigat concursul de săniuţe! îi
aminteşte Xenia.
- De data aceasta vom concura pentru cel mai frumos om de
zăpadă. Am pregătit deja pălăria cea ruptă a bunicului,
unsprezece cărbuni, morcov, mătură...
- Tu îi vei pune la gât fularul roşu al mamei şi-l vom îmbrăca
cu vesta neagră a tatălui! se laudă fata.
Noaptea coboară peste satul acoperit cu o plapumă albă ca
spuma laptelui. Casele au cuşme de zahăr, iar prin coşuri ies clăbuci
albi de fum. Copiii au adormit cu gândul la concursul de a doua zi.
Ei visau la omuleţul de zăpadă hazliu.
Doar gerul se înteţeşte şi, ca un copil ghiduş, pus pe şotii,
porneşte în căutarea de victime pe care să le ciupească de faţă.

1. Întitulează textul pe spaţiul rezervat.


L01
2. Răspunde la întrebări.
 Ce fel de fulgi se aşează în palma băiatului?
_____________________________________________________
______________________________________________________ L012

 Cine coboară peste sat?


______________________________________________________
______________________________________________________ L012

 Când are loc acţiunea din text?


______________________________________________________
_____________________________________________________
L012
3. a) Colorează perechile de sinonime.
ninge clăbuci să ciupească timizi spumă
L01234
să pişte sfioşi cerne
b) Selectează din text antonime pentru:
harnic- ______________ calzi - _____________
intră - _______________ am pierdut - ____________
L01234
4. Selectează din text 3 îmbinări de cuvinte substantiv+adjectiv,
scrie numărul și genul cu care se acordă.
________________________________________________________
________________________________________________________ L0123
________________________________________________________ L0123
L0123
5. Încercuieşte ortograma corectă.
Iarna ne-a, nea bucurat cu multă zăpadă.
Copiii iau, i-au săniile şi pleacă la, l-a derdeluş.
Ia, i-a priveşte, Xenia, ce om de zăpadă haios! L012345
Pe coasta dealului neam, ne-am adunat toţi prietenii.

6. Crează un text O dimineață de iarnă din 4-5 propoziţii,


utilizând expresiile cu expresiile albă ca spuma laptelui, fulgi
sfioşi, noaptea coboară .
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ L012
_______________________________________________________ L012
_______________________________________________________ L012
_______________________________________________________ L012
_______________________________________________________ L0123
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________