Sunteți pe pagina 1din 1

10 TOPICS, LEMMAS, NOUNS, FILTERED, 342 poems

[(0,
'0.051*"codru" + 0.045*"val" + 0.045*"vânt" + 0.044*"frunză" + '
'0.040*"pământ" + 0.038*"umbră" + 0.035*"apă" + 0.034*"țară" + 0.028*"izvor" '
'+ 0.025*"cale"'),
(1,
'0.042*"minte" + 0.035*"vorbă" + 0.032*"cuvânt" + 0.031*"gură" + 0.029*"vis" '
'+ 0.028*"cap" + 0.027*"zi" + 0.023*"farmec" + 0.023*"iubire" + '
'0.020*"pace"'),
(2,
'0.058*"aur" + 0.052*"stea" + 0.050*"soare" + 0.031*"munte" + 0.029*"cer" + '
'0.027*"stâncă" + 0.027*"râu" + 0.025*"argint" + 0.025*"vânt" + '
'0.024*"vale"'),
(3,
'0.082*"frunte" + 0.052*"moarte" + 0.049*"glas" + 0.043*"lumină" + '
'0.042*"gând" + 0.034*"vis" + 0.033*"noapte" + 0.028*"cântare" + '
'0.025*"chip" + 0.021*"cântec"'),
(4,
'0.086*"lume" + 0.063*"cer" + 0.061*"stea" + 0.055*"rază" + 0.044*"vis" + '
'0.029*"suflet" + 0.022*"val" + 0.022*"aripă" + 0.019*"umbră" + '
'0.018*"cale"'),
(5,
'0.097*"suflet" + 0.081*"inimă" + 0.068*"amor" + 0.050*"durere" + '
'0.037*"înger" + 0.034*"femeie" + 0.033*"privire" + 0.025*"sân" + '
'0.024*"veci" + 0.023*"iubire"'),
(6,
'0.060*"lume" + 0.053*"mare" + 0.035*"gândire" + 0.029*"popor" + '
'0.025*"pământ" + 0.024*"rege" + 0.022*"zeu" + 0.021*"piatră" + '
'0.019*"putere" + 0.018*"om"'),
(7,
'0.168*"viață" + 0.094*"lume" + 0.039*"vreme" + 0.036*"gând" + 0.032*"minte" '
'+ 0.021*"fericire" + 0.020*"urmă" + 0.019*"clipă" + 0.019*"om" + '
'0.018*"nume"'),
(8,
'0.081*"mână" + 0.073*"față" + 0.047*"braț" + 0.042*"gură" + 0.031*"picior" '
'+ 0.029*"păr" + 0.029*"piept" + 0.029*"copil" + 0.028*"fată" + '
'0.022*"buză"'),
(9,
'0.097*"floare" + 0.091*"lună" + 0.057*"noapte" + 0.047*"umbră" + '
'0.043*"dor" + 0.031*"haină" + 0.030*"lumină" + 0.027*"apă" + 0.020*"lin" + '
'0.020*"copilă"')]

Coherence Score: 0.3861614139403523