Sunteți pe pagina 1din 5

Industria usoara ocupa un rol important in viata oamenilor.

Ea cuprinde ramuri ca: industria


textila industria de tricot, industria incaltamintei, industria obiectelor de faianta, industria de
confectii s.a. Principala sarcina a industriei usoare consta in asigurarea populatiei cu productie
calitativa si universala, productie ce ar mari nivelul material si cultural al vietii oamenilor. Un loc
aparte in industria usoara îl ocupă industria de confecții – cea mai importanta ramura a industrie
date. Domeniul textil a evoluat foarte mult în ultimii ani. De la fuiorul bunicii și războiul de țesut
manual care realiza cergi maramureșene și covoare oltenești (produse care ne-au marcat copilăria
și care încă ne atrag prin simplitate și frumos), de la ia tradițională și costumele populare pe care
sătenii le mai poartă la sărbatori, produsele textile s-au adaptat continuu la cerințele și evoluția
societății și au ajuns astăzi să fie aproape omniprezente.
Certificarea produselor constituie un element important în circulația produselor pe piața globală,
I.N.C.D.T.P. având infrastructura consolidată în acest domeniu prin Organismele de Certificare
Produse Textile și din Piele, Organismele de Inspecție pentru Textile și Piele, oferind servicii în
acest domeniu.
Scopul proiectului constă în familiarizarea studenților cu metode de elaborare a șabloanelor,
formarea deprinderilor practice în executarea acestora și verificarea șabloanelor elaborate în
corespondere cu produsul vestimentare. Aceste se vor realiza duă următoarele etape:
 Schița modelului nou de produs vestimentar;
 Schema de niveluri constructive;
 Descrierea aspectului exterior al modelului;
 Analiza modelului;
 Elaborarea construcției modelului: argumentarea alegerii metodei de proiectare a TB;
caracteristica dimensională a corpului tip; prezentarea sistemului de adaosuri; calculul
construcției TB; elaborarea algoritmului de modelare; tiparul construcției produsului (1:1, 1:4);
 Verificarea tiparului de model;

 Elaborarea desenului aspectului general (DAG): calculul adaosurilor tehnologice; caracteristica


țesăturii utilizate;
 Elaborarea desenului de asamblare (format A3) și specificarea reperelor;
 Prezentare schemelor de alaborare a șabloanelor – principale, derivate și auxiliare;
 Confecționarea șabloanelor;
 Verificarea setului de șabloane.