Sunteți pe pagina 1din 2

Graficul inspecțiilor în vederea obținerii gradelo

didactice,
An școlar 2018-2019
Nr. crt Profesor Disciplina Gradul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
a obținerii gradelor

2019
Gradul Data