Sunteți pe pagina 1din 4

Caracteristica viitorului politist

Acuratețe
Un ofițer de poliție este o persoană cu putere executivă. El trebuie să fie atent atât în exterior,
cât și în acțiunile sale. Pentru bărbați, precum și pentru femei, există standarte care
reglementează aspectul lor. Regulile se aplică, de exemplu, tunsorilor și, de asemenea, interzic
tatuajele și piercingurile.
Politicos
Polițiștii protejează statul de drept, de aceea este foarte important ca interacțiunea lor cu
oamenii să fie corectă. Dar acest lucru nu înseamnă că angajatul nu poate fi persistent și strict
dacă situația o cere. Principalul lucru în procesul de comunicare este să nu aducă insulte
personale interlocutorului. Totuși, toate acestea nu se aplică cazurilor specifice, când, de
exemplu, un ofițer operativ se contopește cu mediul infracțional.
Caracter comunicabil
Polițiștii interacționează constant cu lumea exterioară, deci trebuie să fie sociabili, nu timizi
și să intre liber în contact cu oamenii. Dar se întâmplă că o persoană este prea sociabilă prin
natură - în acest caz este important să știe să se controleze.
Responsabilitate
Există răspundere juridică, aceasta este specificată în legea „Cu privire la poliție”. Desigur,
poliția nu trebuie să încalce legea. Dacă o persoană nu este conștientă de consecințele acțiunilor
sale, poate începe să-și depășească autoritatea, să acționeze în beneficiul său sau să permită
neglijarea muncii.
Angajatul trebuie să-și evalueze sobru acțiunile, deoarece afectează alte persoane. Luând
parte la situații de viață, el își asumă responsabilitatea pentru rezultatul cazului, astfel că multe
depind de el.
Sensibilitate
Cetățenii încalcă adesea ordinea și pentru a restabili acest ordin, polițiștii trebuie să
interacționeze în mod regulat cu alte persoane. Angajatul trebuie să se afle în situație - nu este
întotdeauna necesară aplicarea unei pedepse. Pentru a vedea acest lucru, trebuie să înțelegeți ce
s-a întâmplat bine. toleranță Polițiștii trebuie să fie toleranți față de cetățenii altor naționalități,
toleranți față de alte țări și obiceiuri. În același timp, nu trebuie să exagerezi, să pierzi
obiectivitatea și imparțialitatea. Este important să nu traversăm linia.
Patriotism
Ca și în cazul toleranței, nu se poate merge prea departe aici. Patriotismul este în ton cu
principiile serviciului în organe, oamenii plătesc datoria către stat și sunt dedicați serviciului lor.
Totuși, acest lucru nu ar trebui să se intersecteze cu tezele de genul: „Ne vom curăța țara din…”.
Aceasta este, de asemenea, există o caracteristică pentru care nu ar trebui să mergeți.
Autocritică
Această calitate răsună politețe - orice cuvânt aruncat nepăsător poate răni o persoană și este
necesar să dăm o evaluare a acțiunilor sale.
autocritică
Această calitate are ceva în comun cu politețea - orice cuvânt aruncat nepăsător poate răni o
persoană și trebuie să vă evaluați acțiunile.
Voință
Obstacolele apar pe calea realizării unor obiective și obiective. Pentru a depăși aceste bariere,
trebuie să vă supraîncărcați, utilizând puterea de voință și să obțineți un rezultat. Cu alte cuvinte,
puterea de voință este necesară pentru cazuri grave, de exemplu, pentru rezolvarea infracțiunilor,
trebuie să terminați munca, chiar dacă întâmpinați dificultăți grave. Trebuie să trecem peste
slăbiciune, inclusiv fizică, și să acționăm.
Curaj
Uneori, poliția este în pericol la linia de serviciu. Munca lor este legată de lumea criminală,
iar uneori există situații în regimul „aici și acum” care necesită intervenție urgentă în ciuda
tuturor riscurilor. Frica este un sentiment natural, dar uneori trebuie depășită pentru a-și face
treaba. Curajul poate fi dezvoltat prin munca pe sine. Pentru a face acest lucru, trebuie să
interveniți în mod conștient în situații acute, să depășiți frica și astfel să vă antrenați.
Justiție
Viața unui polițist este foarte strict reglementată, el este ghidat de coduri de practică și legi.
În afară de aceasta, o persoană ar trebui să aibă un simț intern al dreptății și al moralității. Există
situații atât cu un semn plus, cât și cu un semn minus, iar uneori angajații sunt obligați să fie
îndrumați nu de legea scrisă, ci de propriile lor principii morale.
Răbdare
Răbdarea este abilitatea de a rămâne calm, de a vă controla pe sine. Nu există loc pentru
impulsivitate.
Forma fizică
În lupta împotriva criminalității, nu este întotdeauna posibil să te descurci cu o singură minte.
Uneori este necesară abilitatea și viteza, deoarece criminalul trebuie prins și neutralizat. Toți
ofițerii de poliție se antrenează fizic pentru a fi întotdeauna pregătiți pentru acțiune. În plus, o
bună condiție fizică face posibilă protecția pentru sine.
Simțul umorului
Uneori aceasta este o componentă necesară în lucrare, în special pentru cei care se confruntă
cu unele situații dificile. Umorul este un medicament și, în general, un remediu excelent pentru
negativitate, o apărare sănătoasă a psihicului. Desigur, dacă este potrivit.
Erudiție
Nivelul și sfera cunoștințelor depind de specializarea polițistului, dar toți luptătorii trebuie să
fie conștienți de structura societății. Motivul este că, uneori, polițiștii trebuie să se ocupe de
lucruri care nu se încadrează în sarcinile sale profesionale. Cu alte cuvinte, o persoană trebuie să
aibă o idee despre cum funcționează totul și să fie în contact cu lumea exterioară.

Articolul 28. Restricţiile şi interdicţiile în activitatea poliţistului


(1) Poliţistului îi este interzis:
a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii social-politice ori să desfăşoare
propagandă în favoarea acestora;
b) să organizeze sau să participe la greve;
c) să organizeze mitinguri şi alte întruniri cu caracter politic;
d) să promoveze opinii sau preferinţe politice în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor
de serviciu, la locul de muncă sau în timpul orelor de serviciu;
e) să adere la culte religioase neînregistrate conform legislaţiei;
f) să utilizeze în interese personale sau în alte scopuri decît cele de serviciu mijloacele financiare,
tehnico-materiale, informaţionale şi alte bunuri ale statului, precum şi informaţia de serviciu
pusă la dispoziţia sa pentru exercitarea funcţiilor ori la care are acces în virtutea acestora;
g) să abuzeze de calitatea oficială şi să compromită, prin activitatea sa privată ori publică,
prestigiul funcţiei sau al autorităţii din care face parte;
h) să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, destinate
personal acestuia sau familiei sale;
i) să întreprindă alte acţiuni interzise poliţistului prin lege.
(2) Poliţistul nu poate exercita activitatea într-o funcţie în subordinea nemijlocită a unei rude pe
linie dreaptă sau colaterală (părinte, frate, soră, fiu, fiică) ori a unei rude prin afinitate (soţ/soţie,
părinte, frate sau soră a soţului/soţiei).
(3) Interdicţia prevăzută la alin.(2) se aplică şi în situaţia în care conducătorul superior nemijlocit
al poliţistului are calitatea de persoană ce exercită funcţie de demnitate publică.
(4) Poliţistul, în termen de 30 de zile calendaristice, va întreprinde acţiuni în vederea încetării
raporturilor ierarhice nemijlocite prevăzute la alin.(2) şi (3).
(5) În cazul în care poliţistul nu a respectat condiţiile prevăzute la alin.(4), angajatorul va decide
transferul acestuia într-o funcţie cel puţin similară sau de acelaşi nivel, care ar exclude o astfel de
subordonare, iar dacă transferul nu este posibil, acesta va fi eliberat din funcţia deţinută.
(6) La angajarea în Poliţie, persoana ia cunoştinţă, contra semnătură, de restricţiile şi interdicţiile
impuse prin prezenta lege şi de alte acte normative care reglementează activitatea Poliţiei.