Sunteți pe pagina 1din 2

CARARE BIANCA IOANA

ANUL III complementar, SERIA B, GRUPA 15

EFECTUL PROTECTOR AL APENDICECTOMIEI FAȚĂ DE


RECTOCOLITA ULCERO-HEMORAGICĂ
Alexandra Uzan, D. Jolly, Elisabeth Berger, P. Geoffroy

Articolul a fost publicat în Gastroenterol Clin Biol, 2001,25: 239-242.

Rezumat
Introducere

Rectocolita hemoragică (RHC) este o boală inflamatorie intestinală a cărei manifestare


este condiționată de interacțiunea factori de mediu-teren genetic. Dintre acești factori,
tabagismul a fost cel mai bine studiat deoarece protejează producerea RCH și diminuează
evoluția bolii. De asemenea, apendicectomia poate fi un factor protector față de riscul apariției
ulterioare a unei RCH.

Scopul studiului

Scopul a fost acela de a evidenția printr-un studiu relația dintre apendicectomie și


apariția ulterioară a RCH, grupul țintă fiind o populație franceză.

Pacienți și metode

Studiul a fost întreprins în spitalele din Reims pentru eșantionul caz și în Centrele de
Medicina Preventivă pentru eșantionul martor în perioada 1988 şi 1998. Participanții au fost
150 de persoane cu RCH, diagnostic stabilit pe baza datelor clinice, endoscopice și histologice
și 150 de martori perechi în funcție de vârstă și sex. În alegerea subiecților s-a ținut cont de:
sex, vârstă, vârsta de debut a RCH, apendicectomii și amigdalectomii, tabagism, loc de
rezidență.

Analiza statistică

Au fost studiate variabilele următoare: apendicectomie şi amigdalectomie înainte de


vârsta de debut a RCH la cazuri şi înainte de aceeaşi vârstă la martorii pereche, tabagism,
locul de rezidenţă.

Rezultatele

Acestea au evidențiat un nivel crescut de apendicectomie la persoanele martor față de


persoanele caz, în urma analizei multivariate din care au reieșit valorile: OR=0,26; IC=95%:
0,13-0,55; p=7x10−4. De asemenea factorul tabagism a obținut valori ale lui p mai mari de 0,5
și deci nu are valori semnificative pentru studiu, situație valabilă și in cazul amigdalectomiei.
În schimb, s-a remarcat că rezidența în mediul urban a fost asociata cu un risc scazut de RCH
(OR=0,31;IC=95%:0,17-0,55;P=2x10−4).
Concluzie

Studiul certifică faptul că prezența apendicectomiilor reprezinta un factor ce scade


riscul de apariție a RCH.