Sunteți pe pagina 1din 1

APROB:

Proces verbal Nr. 4 din 15 noiembrie 2017


Șef program PUR: A. Sîli

Chestionar pentru evaluarea finală la disciplina


„Transport, trafic şi circulaţie urbană”
1. Clasificarea și indexarea drumurilor
2. Zonele aferente drumurilor publice
3. Noțiuni despre rețeaua de străzi urbane. Scheme și caracteristici.
4. Caracteristici tehnico-economici a străzilor
5. Traseul străzii urbane.
6. Proiectarea profilului longitudinal al străzii urbane.
7. Curbe verticale în profilul longitudinal al străzii urbane.
8. Gabarit dinamic în calculul capacităţii străzii.
9. Ecluze de accelerare – decelerare la intersecții
10. Intersecții denivelate inelare. Organizarea circulației
11. Intersecții tip treflă incompletă. Organizarea circulației
12. Intersecții tip treflă completă, principii de circulație
13. Intersecții denivelate, clasificarea, organizarea circulației
14. Intersecţii de străzi la nivel. Racordarea străzilor în intersecții
15. Capacitatea trotuarelor. Calculul lățimii.
16. Calculul lăţimii părţii carosabile a străzii urbane.
17. Clasificarea străzilor urbane, caracteristici.
18. Profil transversal al străzii orășenești de interes de oraș. Principii de proiectare.
19. Profil transversal al străzii orășenești de interes de cartier. Parametrii.
20. Profil transversal al magistralei orăşeneşti de viteză mare şi a străzii de interes local.
21. Capacitatea străzii urbane. Dependența capacității de viteză de circulaţie.
22. Pasaje pietonale. Clasificări.
23. Pasaje pietonale la nivel. Organizarea circulației pietonale.
24. Pasaje pietonale extrastradale (pasarele).
25. Organizarea circulației transportului și a pietonilor în intersecții la acelaș nivel.
26. Pasaje pietonale la intersecții denivelate. Principii de amplasare și organizarea circulaţiei.
27. Parcarea automobilelor pe teritoriul urban.
28. Viraje la intersecţii denivelate a străzilor.

Examinator: l.s. Zestrea Petru