Sunteți pe pagina 1din 9

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ,, VALEA BĂDENILOR” ,

STOENEȘTI

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ


INTEGRATĂ

,, BUCURIILE IERNII ! ”

- pentru inspecția curentă 2 , pentru obținerea gradului didactic I-

Prof. Învăț. Preșc. : CIUREA GEORGIANA


G.P.N. Valea Bădenilor,
Școala Gimnazială Stoeneşti

DECEMBRIE 2016
PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ INTEGRATĂ

EDUCATOARE: CIUREA GEORGIANA


G.P.N. ,,VALEA BĂDENILOR”, STOENEȘTI
PROIECT TEMATIC: ,, Feeria sărbătorilor de iarna!”;
TEMA ANUALA: „ Cum a fost, este și va fi aici pe pământ?”
SUBTEMA: „ Datini și obiceiuri de iarnă”;
TEMA ZILEI: ,, Bucuriile iernii!”
DURATA: o zi
NIVELUL II
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (DȘ+DEC)
TIPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltare si consolidare de cunoştinţe, priceperi şi
deprinderi
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual

ACTIVITĂTI DE INVAŢARE:
 ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ,,Bună dimineaţa, fulgi de nea!”
Tranziţii: „ Cântecele de iarnă”, ,,1,2, 1,2, Mergem toţi în pas vioi !”, ,,Brăduleț, brăduț,
drăguț!”; Rutine: „Mă pregătesc pentru activități”

ALA, Partea I :

1. JOC DE MASĂ: „Din jumătate - întreg” ( imagini cu omul de zăpadă, sanie,


globuleț, clopoțel, brăduț)
Obiective operaţionale :
-să caute jumătățile potrivite ale imaginilor de iarnă pentru a le reconstitui ;
-să coopereze cu colegii pentru a forma cât mai multe imagini.
Metode didactice: conversaţia, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, observaţia.
Mijloace de învăţământ: jetoane cu imagini reprezentative anotimpului iarna, fişe cu jumătăți
de imagini.

2. BIBLIOTECA: „Decoram brăduțul și globulețul ” ( grafisme - punctul. linia


verticală, linia curba inchisa
Obiective operaţionale
- să traseze semnele grafice după model:
- să respecte mărimea, spaţierea, direcţia de la stânga la dreapta, în trasarea semnelor grafice.

Metode didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea


Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, creioane, imagini cu brăduți și globulețe

3. CONSTRUCȚII: „Castelul Zânei Iarna” (construire prin alăturare, suprapunere


şi prin îmbinare).
Obiective operaționale:
- să construiască, individual sau pe grupe, castelul Zânei Iarna, prin suprapunerea,
alăturarea, îmbinarea pieselor diferite sau de aceeasi culoare, mărime ;
- să coopereze în activitatea pe grupe, comunicând civilizat cu partenerii de joc;
Metode didactice: conversația, explicația, demonstrația
Material didactic: cuburi din plastilină
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):

DŞ - Activitate matematică - „Deschide cutia magică!” – ( Joc didactic )


DEC - Activitate plastică – „Globulețe mari si mici pentru brăduțul din sclipici”
modelaj

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 - să identifice globulețele de pe masuță, conform culorii precizate de educatoare (roşu,


albastru) ;
O2 - să precizeze caracteristicile obiectelor referitoare la: formă, mărime şi culoare;
O3 - să formeze mulţimi de obiecte după criteriile date (culoare, mărime şi formă );
O4 - să așeze pe măsuță un anumit număr de globulețe.
O5 – să modeleze plastilina prin mişcarea circulară a palmelor;
O6 - să evalueze lucrările realizate pe baza următoarelor criterii: originalitate, acuratețe, grad de
finalizare.

SARCINA DIDACTICĂ:
- repartizarea globulețelor dupǎ criterii impuse de regulile jocului

REGULILE JOCULUI: .////…nu mai mult de 4!


- educatoarea numește pe rând câte un copil, care va veni la măsuță pentru a deschide un
globuleț și va rezolva sarcina dată;
- copilul formează grupa globulețelor mici roșii, mari albastre;
- preșcolarul raportează numărul la cantitate;
- fiecare copil va extrage din cutie un globuleț, pe care îl va descrie ( culoare, mărime)
- copiii ascultă cu atenţie sarcinile, se gândesc, răspund şi aplaudă numai răspunsurile corecte
- se punctează munca în echipă, rapiditatea în rezolvarea sarcinii, calitatea răspunsurilor,
exprimarea în propoziţii, ordinea şi disciplina în timpul jocului

ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauze, recompense

ALA, Partea a II-a


Joc distractiv: „Ultimul fulg rămâne fără scaun! ”

Obiective operaţionale:
- să respecte regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului;
- să participe cu plăcere şi interes la joc alături de ceilalţi copii.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: Observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
problematizarea, turul galeriei.

Material didactic pentru educatoare și copii: Cutie cadou, scrisoare, globulețe albastre si roșii,
globulețe din hârtie, brăduți conturați, șabloane cu brăduțul conturat cu sclipici, CD player,
plastilină de culoare roșie și albastru, creioane, fișe de lucru, recompense.
BIBLIOGRAFIE:
 „Curriculum pentru învăţământul preşcolar(3-6\7ani)”, D.P.H.-Bucureşti-2009
 „Revista Învătământul Preşcolar” , Nr. 3-4 \2010, Editura Arlequin;
 „Ghid de bune practici pentru educatia timpurie a copiilor intre3-6\7 ani” , M.E.C. 2008;
 Dinuţa N. – „Metodica activităţilor matematice in gradiniţe”, Editura Universităţii Piteşti,
2007.
 Anghel M., Toma G – „Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul
preşcolar” ,Ediţia a –III-a adăugită si revizuită , Editura Delta Cart Educaţional, 20

SCENARIUL ZILEI
Activitatea începe cu Întâlnirea de dimineaţă.
Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a stabili fiecare un contact vizual cu toţi membrii grupei.
Salutul pornește de la educatoare prin recitarea unei scurte poezii - salut:
Dimineața a sosit / Toți copiii au venit,
In semicerc ne adunam,/Cu toții ne salutam:
Buna dimineața ”Fulgișori”, /A-nceput o nouă zi,
Buna dimineața, dragi copii!

Fiecare copil salută strângând mâna copilului de lângă el. Ultimul copil va saluta educatoarea,
care la rândul ei va saluta copiii: ,,Bună dimineața , fulgi de nea!”

Prezența. După ce toți copiii se salută, educatoarea solicită copilului care a fost numit
,,responsabilul zilei” să spună cine este absent la grupă în această zi.

Completarea calendarului naturii:


* In ce anotimp suntem?
* In ce luna suntem?
* Ce zi este astazi?
* Cum este vremea afara?

Împărtăşirea cu ceilalţi este un alt moment al întâlnirii de dimineaţă. „Astăzi o sa-mi povestiti
cum impodobiti bradul”...ei pot împărtăşii colegilor şi alte evenimente din viaţa lor..

Noutatea zilei:
Se prezintă elementele surpriză: o scrisoare si o cutie cadou de la Zâna Iarnă, ce conține multe
surprize pentru copiii de la grupa mare. Această cutie conține materiale pentru desfǎșurarea
activitǎților întreaga zi. În urma discuţiilor purtate voi anunţa tema zilei: ,, Bucuriile iernii “, iar
1-2 copii repetă titlul activității.

ALA I. Le voi pune copiilor muzica la CD player introducându-i in atmosfera de iarnă, realizând
astfel tranziţia la cele trei centre de interes deschise la activităţile liber alese: bibliotecă, joc de
masă, construcții. Le voi explica preşcolarilor cum trebuie să lucreze la fiecare sector:
- la BIBLIOTECĂ trebuie să traseze semnele grafice după model ( vor decora brăduți și
globulețe);
- la JOC DE MASĂ trebuie să caute jumătățile potrivite imaginilor de iarnă ( om de zăpadă,
clopoței, săniuțe, brăduți, globulețe, fulgi de zăpadă);
- la CONSTRUCȚII trebuie să construiască cu ajutorul pieselor din plastic, castelul Zânei Iarna.
În timp ce copiii lucrează la centre voi supraveghea buna desfășurare a activităţii, oferind
explicaţii şi ajutor copiilor pentru a putea rezolva sarcinile. Copiii vor trece prin rotaţie pe la cele
trei centre deschise, iar la final se va face evaluarea lucrărilor.
ACTIVITĂŢILE PE DOMENII EXPERIENŢIALE prin intermediul tranzitiei „ Unu,doi,
unu,doi mergem toți în pas vioi / La măsuțe ne-așezăm si de lucru ne-apucam!” voi redeschide
cutia de la Zâna Iarnă, care conține materiale de lucru și reguli pentru desfaşurarea activităţiilor:
 DS ( joc didactic ) – copiii trebuie să participe la desfăşurarea jocului didactic
”Deschide cutia magică” respectând regulile trimise în cutie de Zâna Iarnă ;
 DEC ( activitate plastică ) – copiii trebuie să realizeze brăduți împodobiți, cu ajutorul
plastilinei, prin aplicarea ( presarea ) acesteia cu degetul arătător pe brăduț.

Copiii vor primi o cutie de la Zâna Iarnă, în care se află globulețe colorate din plastic, globulețe
din carton și brăduți din carton. Acestia vor asculta cu atenție ceea ce li se explica. Educatoarea
va desemna pe rând cate un copil care sa deschidă un globuleț și să rezolve sarcina. Copilul care
rezolva corect sarcina va fi aplaudat de către colegi, iar dacă necesită sprijin va fi ajutat.
Dupa incheierea jocului copiii se vor îndrepta spre măsuțele de lucru intonând cântecul “
Brăduleț, brǎdut drǎguț! ”. Aici vor realiza din plastilină globulețe albastre și roșii, care le vor
aplica pe un brăduț din carton conturat cu sclipici. În timp ce lucrează vor asculta cântece de
iarnă. Brăduții realizați sunt așezați pe un panou.
Evaluarea se va realiza prin metoda „turul galeriei” şi prin fişe de lucru.

ALA II. În cadrul jocului distractiv “ Ultimul fulg rămâne fără scaun!”, copiii având câte un
fulg de nea în piept, sunt aşezaţi pe scăunel în formă de cerc. La semnalul meu aceștia se vor
ridica de pe scaune și vor dansa pe melodii de iarnă, în acest timp voi ,,fura” un scăunel. Când
voi opri melodia fiecare copil va trebui să găsească un scaun să se așeze. Copilul care rămâne
fără scaun va ieși din joc.
Câștigător va fi copilul care va rămâne ultimul ocupând scăunel.

La final voi face aprecieri colective si individuale despre modul în care copiii au participat şi s-au
comportat în cadrul activităţii şi voi oferi recompense.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂŢII

OBIEC- STRATEGII EVALU


EVENIMENT TIVE CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC DIDACTICE AREA
DIDACTIC OPERA- a) Metode și (Instru
ŢIO- procedee; b) mente și
NALE indica-
Mijloace de
tori)
învățământ )
Moment Se vor realiza: instructaj
organizatoric verbal;
- aerisirea sălii de grupă;
- pregătirea materialului necesar pentru
desfășurarea activității;
- aranjarea mobilierului ( scăunelele vor fi
aşezate în semicerc iar în spatele lor vor fi aşezate
măsuţele pe două rânduri).
Captarea Se va realiza cu ajutorul „Cutiei cu surprize”, pe Conversaţia Observa
atenţiei care am primit-o de la Zâna Iarna, de dimineaţă în rea
drum spre grădiniţă. Voi căuta în cutie, unde b) cutia cu compor
găsesc o scrisoare adresată preșcolarilor. surprize, Tamentu
Scrisoarea este de la Zâna Iarnă, care ne propune scrisoarea lui
să deschidem cutia, pentru a afla ce surprize ne-a copiilor
pregătit.
Anunţarea Voi citi scrisoarea de la Zâna Iarnă: ,,- Dragi Observa
temei copii, am auzit că sunteţi isteţi, de aceea mi-aș rea
dori foarte mult să fim prieteni, vă rog să-mi Expunerea compor
îndepliniţi o dorinţă și anume, să rezolvaţi tamentu
sarcinile din cutia pe care v-am trimis-o, astfel lui
vom deveni, prieteni şi multe surprize vă vor copiilor
aştepta. V-aș ruga să fiţi disciplinaţi şi atenţi în
rezolvarea sarcinilor, să lucraţi îngrijit. Vreau sa b) Cutia cu
vă jucaţi un joc care se numeşte „Deschide cutia globulețe
magică”, în care voi va trebui să sortați si să
grupați globulețe după mărime si culoare; apoi
veți modela globulețe mari si mici pe care le veți
așeza (presa) pe un brăduț din hârtie.
Vă urez spor la lucru!”

Reactuali- Se va face printr-o conversaţie purtată cu Observa


zarea preşcolarii pe baza materialului aflat in cutia Conversaţia, rea
cunoştințelor cadou: compor
- Ce se afla in cutie? Observaţia tamentu
- Ce culori au globuletele din cutie? lui ver-
- Ce facem cu globuletele? bal și
- Cand impodobim bradul? non-
verbal al
copiilor
Explicarea Voi explica preşcolarilor regulile jocului: Explicaţia, Observa
sarcinilor şi Pentru a desfăşura corect jocul, va trebui să rea
fixarea urmăm sarcinile pe care le vom găsi în interiorul Conversaţia, compor-
regulilor acestor globulețe asezate la panou. tamentu
Va trebui ca voi să le deschideţi și să rezolvaţi Problemati lui
cerinţele. zarea copiilor
a) Explicarea regulilor jocului:
Dirijarea Observa
Copilul pe care il voi atinge cu bagheta magică, Explicaţia rea
învăţării va veni si va deschide primul globuleț în care se comport
afla scrisă o sarcină jocului. O va rezolva, după a-
care va veni un alt copil si va deschide următorul mentului
globuleț. Pentru fiecare răspuns corect veti fi Cutia cu copiilor
aplaudați, iar dacă unul dintre voi nu poate surprize
rezolva cerința va fi ajutat de un alt coleg.

 Executarea jocului de probă:


Jocul se execută de către 1-2 copii.
c) Desfăşurarea propriu-zisă a jocului :
O1
Va fi atins cu bagheta un copil care va deschide a) bagheta
un globuleț ce conține următoarea sarcină: magică
1. Formează grupa globulețelor mici.
Copilul trebuie sa aleagă din cutie, doar
globulețele mici. Dacă va rezolva corect sarcina
va fi aplaudat, iar dacă nu, îl vor ajuta colegii.
Demonstraţia
Voi numi un alt copil pentru a deschide alt
globulet:
2. Formează grupa globuletelor rosii (mari si
mici).
Va trebui să aleagă din cutie globulețele roșii mari
și mici.
Un alt preşcolar va deschide un globulet:
3. Inchide ochii si descopera greseala!
In timp ce are ochii închiși voi așeza în grupa
globulețelor roșii un globuleț albastru. Acesta
b) globulețe
trebuie să descopere greșeala.
Un alt copil va veni la panou și va deschide un cu sarcini
O2 globulet :
4. Aranjeaza globuletele rosii in brăduțul roșu
si globulețele albastre in cel albastru!
Va trebui sa aleaga de pe masuță globulețele din
carton rosu si să le prindă în brăduțul roșu, care
va fi conturat pe o coala A4. Apoi sa ia de pe
masuta globuletele din carton albastru si sa le
b) jetoane
prinda in bradutul conturat cu albastru, pe
fanelograf.
Un alt preșcolar va deschide alt globuleț:
Exerciţiul
5. Așează pe măsuță 4 globulețe de culoare
albastră!
Copilul va trebui să aleagă din cutie 4 globulețe
de culoare albastru și să le așeze pe măsuță.

d) Complicarea jocului
6. Inchide ochii si ia un globulet din cutie.
Descrie-l! (mare, mic; roșu, albastru)
O3 Fiecare copil va extrage din cutie cate un globulet b) cutia cu
având ochii inchiși. Apoi il va descrie: ,,- Eu am surprize
un globulet mare\mic, de culoare rosu/albastru.”
Copiii vor fi îndreptaţi către masuţele de lucru
unde vor găsi materiale pentru realizarea temei.

Ii voi întreba pe copii daca le-a plăcut să se joace


cu globulețele și daca vor să realizeze si ei prin
Obtinerea
modelaj, „Globulețe mari si mici pentru
performanţei brăduțul din sclipici”

Prin tranzitia “Brăduleț, braduț dragut!”-cântec

copiii vor merge la masuțe unde vor gasi Explicația


materialul de lucru: cosulete cu plastilina rosie si
O4
albastra si bradutul din sclipici. Demonstrația
Le voi explica modul de lucru si anume ca trebuie
sa frământe plastilina in mâini până ce se Exercițiul
înmoaie, apoi rupem bucățele mici si le modelăm
în palme formând mici biluțe pe care le punem
apoi în interiorul brăduțului apăsând si presând cu
degetul arătător. Vom aranja globulețele din Aprecie
plastilină pe toată suprafața brăduțului. rea
Le voi prezenta lucrarea model a educatoarei, modului
după care le voi explica și demonstra modul de de lucru
lucru. şi
Se va trece la încălzirea mușchilor mici ai mâini analiza
pe care o voi realiza prin câteva versuri: produse
„ Mâna lebădă o fac,/ Care dă uşor din cap lor activi
Lebedele în jur privesc,/Mâinile eu le rotesc tăţii
Ploaia cade neîncetat,/Vârful degetelor bat
Degetele sunt petale,/Se deschid ca la o floare”.

Copii, vă doresc „Spor la lucru!”

O5 Executarea temei de către copiii Fiecare copil b) brăduți din


lucrează individual, conform modelului carton
educatoarei, respectând indicaţiile date, utilizând
o tehnică de lucru corectă; eu voi trece pe la ei şi Exercițiul
le voi da indicaţii individuale, acolo unde este
cazul și-i voi ajuta pe cei care solicită sprijin,
O6 păstrându-se ordinea si disciplina.
In timp ce copii execută tema, vor asculta la
casetofon cântecele de iarna.
Se va realiza o miniexpoziţie cu lucrările copiilor,
care vor fi analizate prin metoda turul galeriei în
funcţie de următoarele criterii: respectarea
etapelor lucrării, acuratețea si finalizarea acesteia

Asigurarea După ce fiecare copil și-a finalizat lucrarea, se va Observația Apreci


retenţiei şi a realiza Turul Galeriei, dând posibilitatea copiilor Conversaţia eri
transferului să-și aprecieze lucrările reciproc, să-și aducă
propria contribuție dacă este necesar Turul Galeriei

Evaluar Copiii vor primi o fişă de lucru. Vor avea câteva


ea sarcini de îndeplinit: Conversaţia Apreci
- să încecuiască multimea fulgilor de nea. eri
- să taie cu o linie omul de zapadă mijlociu si b) fișă de asupra
bradul cel mic! lucru întregii
Îi voi ajuta pe cei care necesită sprijin. b) creioane active
Voi face aprecieri asupra modului în care au tăţii
rezolvat fişele, dar și asupra desfășurării
activitatii si a comportamentului copiilor, Explicaţia
oferindu-le recompense.