Sunteți pe pagina 1din 4

II.

Analizati daca urmatoarele enunturi sunt adevarate in totalitate:


1. Orice factor cheie de succes este avantaj competitiv. ADEVARAT Factorul cheie de succes este un
element al mediului, care poate fi valorificat printr-un atuu şi care asigură un avantaj concurenţial.
Valorificarea nevoii de calitate crescută prin posibilităţile tehnologice şi de creaţie ale firmei, reprezintă
un factor cheie de succes pentru firmă
2. Presiunea costurilor asupra preturilor, ca sfidare a mediului concurential se manifesta in sensul ca
pietele care impun pretul au devenit dominante. ADEVARAT
Presiunea costurilor asupra preţurilor se manifestă în sensul că pieţele care “impun” preţul au devenit
dominante. Sunt foarte rare cazurile când producătorul mai este în poziţia de “căutător de preţ”. Chiar
în cazul diferenţierii, ca opţiune strategică, tot mai des avem de-a face cu focalizarea pe costuri – care
practice înseamnă o strategie care pleacă de la premisa că producătorul “primeşte preţul” după piaţă.
De altfel s-a ajuns la concluzia că o activitate eficientă şi eficace trebuie dezvoltată pe principiul: “preţul
pieţei minus costurile totale, reprezintă profitul pe care îl meriţi”. Această nouă atitudine care constituie
prima regulă a toyotismului, a impus noi metode de management şi de organizare a producţiei:
managementul prin bugete, organizarea de tip “JIT”, proiectare şi producţia pe baza “costului ţintă” etc
3. Raportul de putere este favorabil clientului daca exista oportunitati credibile de integrare a acestora
in amonte. FALS ( DACA EXISTA AMENINTARI CREDIBILE DE INTEGRARE IN AMONTE SI
POSIBILITATEA DIVERSIFICARII SURSELOR DE APROVIZIONARE , EXISTA UN RAPORT
DE PUTERE FALORABIL CLIENTULUI)
4. Matricea McKinsey utilizeaza doua criterii pentru pozitionarea strategica a SAS-urilor. Acestea sunt:
atractiile mediului si dinamica pietei. FALS acest instrument de analiză multicriterială se bazează pe
reprezentarea domeniilor de activitate strategică în funcţie de două dimensiuni, atracţia pieţei pe
termen mediu (diagnostic extern) şi forţa competitivă sau poziţia concurenţială (diagnostic intern).
5. Un mediu emergent este caracterizat prin rentabilitate ridicata, nevoi mari ale pietei si grad de
inovare scazut. FALS Elementele definitorii: - nevoia de inovare este foarte puternică; - nevoile pieţei
sunt foarte intense şi se schimbă foarte repede; - rentabilitatea este ridicată (posibilităţile de câştig sunt
mari); - există un risc mare în activitatea întreprinderilor. În acest domeniu îşi desfăşoară activitatea
firmele de înaltă tehnologie, din domeniul informatic, telecomunicaţii, mediu, biotehnologii etc
6. Exista un raport favorabil furnizorului daca acesta prezinta o amenintare credibila prin integrarea in
aval. ADEVARAT ( Precum si daca produsele sale nu sunt amenintate de produse de substitutie )
7. Prin intermediul segmentarii strategice se identifica factorii cheie de succes. FALS este invers, adica
Segmentarea strategică poate fi definită ca o analiză prin care se regrupează activităţile elementare ale
firmei, după omogenitatea factorilor cheie de succes urmărindu-se trinomul „piaţă – produs –
tehnologie”.
8. Strategiile de abandon sunt recomandate produselor ce apartin unui SAS pentru care dinamica pietei
este redusa si cota relativa de piata este ridicata.FALS Dinamica a pietei redusa si cota relative de piata
ridicata reprezinta coordonatele unei “VACI DE LAPTE” care adduce un surplus de lichiditati si in niciun
caz nu se impune o strategie de abandon. Acestea trebuie sa finanateze dezvoltarea “DILEMELOR” si
transformarea lor in “VEDETE”
9. Modelul "filierelor" de analiza strategica a mediului concurential pune accentul pe relatiile care au loc
intre diferitele firme in cadrul industriei careia ii apartin. ADEVARAT (modelul filierelor pune accentul
pe indentificarea relatiilor care apar între firme (ec , comerciale , teh si organizationale) dintre diferitele
celule concurentiale , pe cauzele cale le provoaca si pe modul de transmitere a acestora in cadrul filialei,
posibilitatile de actiune strategica fiind : Integrarea tot , partiala ,discontinua , deplasarea in cadru
filierei si renuntarea.
10. Strategia de dominare consta in cresterea pretului de vanzare a produselor odata cu avansarea in
cadrul cic1ului de viata a produselor. FALS (consta in reducerea pretului de vanzare in acelasi ritm cu cel
de scadere a costului. Firma care urmează o asemenea strategie va prelua ofensiva în cadrul sectorului şi
va impune preţul pe piaţă la nivelul ansamblului concurenţilor. Prin adoptarea unei asemenea strategii
se măresc barierele de intrare în sector a unor noi firme şi, în acelaşi timp, se elimină cei mai slabi
concurenţi
11. Factorii care influenteaza oferta pe piata clientilor pot fi structurate pe trei paliere: cantitativi (exp.:
evolutia demografica), compoRTamentali (exp.: anticiparea evolutiei veniturilor) si comerciali (exp.:
politica de marketing). FALS (acestia sunt factorii determinanti pe termen lung , care influenteaza
cererea pe piata de desfacere , nu oferta)
12.Nivelul pragului de rentabilitate, nivelul profitului si gradul de utilizare a capacitatii de productie
influenteaza, in primul rand, cererea pe piata clientilor. FALS Ca şi în cazul cererii, în principal sunt
factori ce ţin de activitatea fiecărei firme, dar şi de influenţa factorilor pe termen lung, care determină
anumite comportamente pe termen scurt. În principal, factorii semnificativi ai ofertei pe termen scurt
sunt:
1. Nivelul pragului de rentabilitate, 2. Gradul de utilizare al capacităţilor de producţie –,3. Elasticitatea
ofertei şi preţului care trebuie evaluată în sensul: - creşterii ofertei, dacă creşte preţul; - nevoii de
resurse
suplimentare şi în special cele care determină cheltuielile de structură (costurile fixe)
13.Daca se inregistreaza o crestere lenta a domeniului, intrarea unor noi concurenti poate determina o
scadere a nivelului absolut al vanzarilor firmelor existente. ADEVARAT (reducerea cotei de piata)
14.In cazul unui portofoliu "tanar"de SAS-uri, se recomanda achizitionarea unor activitati lichide.
ADEVARAT (în cazul unui portofoliu tânăr se pot avea în vedere: - renunţarea la anumite activităţi -
achiziţionarea unei activităţi lichide, care să susţină activităţile tinere) Afirmatia este adevarata deoarece
in cazul unui portofoliu tanar intra activitatile de tip : „dilema” si „vedeta”, si se recomanda
achizitionarea activitatilor lichide deoarece activitatea de tip „dilema” cuprinde activitati nelichide. (sa
sustina activitatile tinere)
15.Demersul de segmentare strategica presupune identificarea factorilor cheie de succes, a
competentelor distinctive si relationarea din punct de vedere strategic a acestora. FALS Segmentarea
strategică are două scopuri majore: 1. Identificarea diferitelor grupe de activităţi ce structurează firma
din punct de vedere al posibilităţilor de acţiune strategică. 2. Evaluarea organizării structurale şi
procesuale şi a sistemului de informare strategică, din punct de vedere al asigurării coerenţei şi
complementarităţii care trebuie să existe între diferitele segmente identificate şi între acestea şi
organizarea generală a firmei.
16. In conditiile unor bariere de intrare si de iesire scazute, rentabilitatea industriei este ridicata si
instabila.
ADEVARAT ( in conditiile existentei unor bariere de intrare si iesire scazute, se creeaza un stimul pentru
parasirea industriei si reducerea luptei de concurenta , asadar o rentabilitate ridicata pentru cei ce
raman si instabila pentru ca poate intra si altii in aceea industrie)
17. Strategiile de volum sunt recomandate produselor ce apartin unui SAS pentru care dinamica pietei
este redusa si cota relative de piata ridicata. ADEVARAT
Matricea BCG are anumite atuuri, ea evidentiaza anumite tipuri de industrii astfel: fragmentata (în
dilemă), specializata (în vedetă), de volum (în “vaci cu lapte”), in impas concurenţial (în povară)
18. Interventia directa a statului se poate manifesta prin intermediul controlului preturilor de vanzare.
ADEVARAT (forma de interventie dir a statului intr-o ec de piata o reprez controlul preturilor Afirmatia
este adevarata deoarece statul intervine in politicile de pret prin: asigurarea unor preturi avantajoase la
materii prime, achizitionarea la preturi convenabile a unor bunuri,accordarea de subventii, inghetarea
preturilor la limita minima sau maxima pentru protejarea consumatorilor si producatorilor.)
19. In cazul in care atractiile mediului sunt putemice, iar forta concurentiala a competitorului este
scazuta, se recomanda o politica de rentabilizare a SAS-urilor. ADEVARAT (situatie specifica produselor
de ansare , necesita investitii mari pentru a spori atuurile si pt dezvoltare , o politica de rentabilizare)
20. Matricea BCG utilizeazi doua criterii pentru pozitionarea strategic a a SAS-urilor. Acestea sunt: cota
relativa de piata si atuurile concurentiale ale firmei. FALS (DINAMICA PIETEI IN LOC DE ATUURI)
21. Gradul de diferentiere a produselor influenteaza direct proportional intensitatea concurentei. FALS
(Invers proportional.)
22. In evaluarea raportului de putere client/furnizor, se considera ca exista o situatie favorabila
clientului
daca acesta are posibilitatea sa se integreze in amontele sau. ADEVARAT
Există un raport favorabil consumatorului dacă:
- cumpără cantităţi importante şi deci deţine o pondere mare în cifra de afaceri a furnizorului;
- produsele sunt standardizate şi normalizate, deci există oricând riscul apelării, fără costuri
mari de transfer, la alţi furnizori;
- concurenţa pe piaţa produsului final este mare, ceea ce determină ca toţi participanţii la
“filiera de producţie” să-şi asume obligaţii de creştere a calităţii, respectiv reducerea
costurilor;
- existenţa unor ameninţări credibile privind integrarea în amonte, ameninţări care se pot
constitui în argumente pentru inhibarea unor activităţi “dăunătoare” de către furnizori
23. In evaluarea raporturilor de putere client/furnizor se considera ca exista o situatie favorabila
furnizorului daca aceasta are posibilitatea sa se integreze in aval. ADEVARAT
Există un raport favorabil furnizorului dacă:
- vinde pe o piaţă concurenţială la mai mulţi consumatori, iar libertatea sa de manevră privind
preţul, calitatea şi condiţiile de livrare este mare;
- nu este obligat să lupte împotriva produselor de substituţie;
- consumatorul deţine în cifra de afaceri a furnizorului o pondere redusă, acesta nefiind deci
stimulat să-l protejeze;
- produsul oferit de furnizor este apreciat drept esenţial pentru calitatea şi imaginea produsului
consumatorului;
- prin acţiuni specifice de diferenţiere a produselor şi a costurilor de transfer se pun în
concurenţă consumatorii;
- prezintă o ameninţare credibilă de integrare în aval
24. Atunci cand ritmul de crestere al pietei scade, de regula competitia dintre firme scade. FALS
Concurenta se intensifica deoarece fiecare firma incearca sa-si extinda segmentul de piata acoperit ptr a
mentine nivelul vanzarilor.
25. Aparitia unui nou concurent intr-o industrie care practica cele mai scazute preturi de vanzare
reprezinta o amenintare pentru firmele existente. ADEVARAT - Practicarea celui mai mic pret de
vanzare va duce implicit la cresterea cotei de piata ceea ce inseamna scaderea vanzarilor pentru
concurenta si cresterea vanzarilor pentru noul concurrent, deci poate reprezenta o amenintare
26. Modelul lui Porter de analiza strategica a mediului concurential pune accentul pe identificarea fortei
concurentiale. ADEVARAT
✓ Acest model pune bază pe evaluarea intensităţii concurenţei; identifică 5 categorii de concurenţi
esenţiali:
✓ concurenţii direcţi;
✓ concurenţii potenţiali;
✓ concurenţa produselor de substituţie;
✓ concurenţa furnizorilor;
✓ concurenţa clienţilor.
Tipul concurenţei şi mai ales intensitatea acesteia sunt strâns dependente de existenţa unui raport de
forţă între cei doi parteneri. Raportul de forţă caracterizează atuurile de care dispune pe piaţă un
partener
în raport cu celălalt
Subiecte ID
1. Un prag de rentabilitate foarte ridicat determina un grad ridicat de fexibilitate a ofertei. FALS
2. O durata redusa de viata a productiei necesita un volum redus al productiei datorita ritmului crescut
de innoirea ofertei. FALS
Durata de viata scurta a productiei necesita o productie mai mare si invers.
4. Existenta unor rezerve importante de capacitate de productie poate fi generata de o dezvoltare
rapida a cererii. ADEVARAT
Cresterea cererii prin reducerea preturilor, determina nevoia de productii suplimentare.
3. Reducerea pretului unui produs poate determina cresterea vanzarilor. ADEVARAT Dar nu
intotdeauna reducerea pretului poate insemna si cresterea vanzarilor.
5. In evaluarea raportului de putere "client-furnizor" exista o situatie favorabila furnizorului daca au
posibilitatea sa se integreze in avalul.. ADEVARAT
Exista un raport favorabil furnizorului daca prezinta o amenintare credibila de integrare in aval.
Afirmatia este adevarata deoarece este una dintre conditiile care genereaza un raport favorabil
furnizorului.