Sunteți pe pagina 1din 1

MG I (RO) Limbi Moderne / Limba engleza: LP-uri (s5-14)

Seminariile 1-3: introducere in terminologia medicala, cu ajutorul primelor 4 capitole ale cartii de
terminologie medicala Gylys & Wedding ca bibliografie obligatorie + anexele
1. principiile de baza (ex. compunerea si descompunerea cuvintelor din latina si greaca) - vezi cap. 1
2. cat mai multe exercitii cu prefixe si sufixe - vezi cap. 2 si 3
3. categorii diverse (ex. localizare in corpul uman, proceduri si interventii medicale) - vezi cap. 4

Seminariile 4-6: comunicarea medic-pacient, cu ajutorul glosarului Take Care si a Ghidului Calgary-
Cambridge ca bibliografie obligatorie + exemplele audio cu transcripturi
1. vocabular comun pentru descrierea simptomelor
2. stadiile unei consultatii tipice
3. simulari si joc de roluri

Seminariile 7-8: scenariul obtinerii unei burse sau stagiuin Marea Britanie, cu ajutorul CV-ului Europass
si a fiselor London Deanery (un inventar al atributelor personale si o lista de intrebari posibile)
7. dosarul candidatului - completarea CV-ului in format Europass, elaborarea unei scrisori de intentie
8. simularea interviului - intrebari tipice si posibilitati de auto-caracterizare

Seminariile 9-10: recapitulare si (auto-)evaluare finala


9. colocviu final cu o componenta comuna pentru toate grupele, bazata pe bibliografia obligatorie
10. feedback si reflectie personala asupra experientei de invatare

BIBLIOGRAFIA COMUNA
1. terminologie de specialitate: Gylys, B., & Wedding, M. (2009). Medical Terminology Systems, A
Body Systems Approach (6th ed.). Philadelphia: F.A.Davis Company.

+ Quick Introduction to Medical Terminology from Greek and Latin (Ioana Cretu’s lecture notes)

2. limbaj medical comun: resursele in limba engleza din cadrul “Take Care” Healthcare Language
Guide (disponibile pe site-ul proiectului, www.takecareproject.eu, si/sau de pe site-ul UMF Iasi
http://www.umfiasi.ro/TakeCare/Ghid%20lingvistic%20medical%20%20Healthcare%20language%20guid
e/Forms/AllItems.aspx )

3. comunicare medicala: The Calgary-Cambridge Observation Guide to the Medical Interview


(disponibil online gratuit din surse diverse)

SISTEMUL COMUN DE EVALUARE (2 credite, 3 note, minim 5 la fiecare)


1. o nota pentru colocviu (10% din nota finala)
 proba practica scrisa si orala la finalul semestrului
2. o nota pentru participarea la ore (40% din nota finala)
 pe baza prezentei si activitatii la lp-uri +/- cursuri
3. o nota pentru portofoliu (50% din nota finala)
 50% - exercitii de terminologie din bibliografia obligatorie (Gylys & Wedding,
capitolele 1-4 + 1 capitol de specialitate la alegere=> 10% pentru exercitii din
fiecare capitol) – termen limită (săpt. 8)
 50% - o mini-aplicatie pentru o bursa sau stagiu in strainatate, constand in CV-ul in
format EuroPass (25%) si scrisoarea de motivatie (25%) – termen limită (săpt. 11)