Sunteți pe pagina 1din 1

JUDECATORIA SECTORULUI 3 BUCURESTI

DOSAR NR.: 18391/301/2018

DOMNULE PRESEDINTE,

Subscrisa, S.C. BUCUR OBOR S.A., cu sediul social in Bucuresti, Soseaua


Colentina nr. 2, sector 2, avand numar de ordine in Registrul Comertului
J40/365/1991 si CUI RO 19, reprezentata legal prin Presedintele Consiliului de
Administratie - Director General Rotaru Cristinel Ionel si conventional prin SCA
Irina Gheorghe si Asociatii,
formulam prezenta,

CERERE

prin care va solicitam sa dispuneti eliberarea unei copii legalizate a


Sentintei civile nr. 11382/19.10.2018, pronuntata de Judecatoria Sectorului 3
Bucuresti.
Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru in cuantum de 5 lei,
in original.

Imputernicim pe dl Parpala Valentin, avand CNP 1850409420102,


legitimat cu CI seria DP nr. 173091, sa solicite si sa ridice copiile legalizate
solicitate.

S.C. BUCUR OBOR S.A.


prin SCA Irina Gheorghe & Asociatii