Sunteți pe pagina 1din 7

Producatorul si factorii de productie

1.Producatorul – purtatorul ofertei


2Factorii de productie – caracteristici, clasificare
3.Analizarea factorilor de productie
4.Combinarea factorilor de productie
5.Oferta

1.Producatorul
Definitie: Producatorul – este agentul economic care, prin faptele sale, produce bunuri
si servicii destinate vanzarii (firme,intreprinderi)
- este purtatorul ofertei
- scopul sau este maximizarea profitului
Pentru a produce, actioneaza concomitent pe doua piete:

Piata intrarilor Piata iesirilor


• factori de productie → cheltuieli pt factorii de productie
• venituri din vanzarea bunurilor → bunuri
• subventii → taxe si impozite

(Definitie: Subventii: sume date de stat pentru sustinerea unor domenii de


activitate sau a unor preturi.)

2.Factorii de productie

Definitie: Factori de productie = sunt toate elementele de care firma are nevoie pentru a
produce bunuri si servicii economice.
= reprezinta acea parte a resurselor atrase si consúmate
in activitatea económica.
Relatia dintre factori si resurse:

- este o relatie de la parte la intreg


- sunt intr-o continua interactiune : utilizand resursele, le transformam in factori de productie, iar pe
masura ce factorii de productie sunt consumati se produc noi resurse  volumul resurselor
creste.

Dimensiunea: cantitativa – calitativa a factorilor de productie

Cresterea económica poate fi:


a)extensiva- daca sporirea volumului productiei are loc preponderant prin folosirea unor
cantitati mai mari de factorilor de productie;
b)intensiva- daca sporirea volumului productiei are loc preponderant prin utilizarea mai
eficienta a unor factori de productie de calitate superioara.
Clasificarea factorilor de productie:

A. dupa provenienta munca


a. originari (primari) natura
b. derivati → capitalul tehnic
B. dupa importanta pe care o au in activitatea economica
a. traditionali (de baza) → munca
→ natura
→ capital tehnic
b. neofactori → intreprindere
→ intreprinzator
→ informatia

3. Analizarea factorilor de productie


A.Munca

Definitie: Munca= activitatea specific umana, constienta indreptata spre un scop.(cu


finalitate precisa)

Caracteistici:

→ este un factor de productie primar


→ este un factor activ si determinant in cadrul celorlalti factori:
- prin munca se combina si se perfectioneaza ceilalti factori de productie, inclusiv munca
- nici un progres al individului sau al societatii nu este posibil fara munca
- in munca sunt anticipate rezultatele acestuia si se transforma natura
→ este un consum concomitent de energie fizica si intelectuala:
- energie fizica – efort muscular – vizibil
- energie intelectuala – stabilirea planului de lucru, ordonarea etapelor acestuia, alegerea
instrumentelor de lucru adecvate, modificarea planului etc
! Obs: Nu exista munca pur fizica sau pur intelectuala ci predominant fizica sau predominant
intelectuala

→ in timp, se observa sporirea rodniciei muncii ( eficientei acesteia, productivitatii)


 1. scade timpul de munca
2. creste timpul liber
! Obs: In Europa saptamana de lucru este de 36 – 40 ore
Un toti oamenii muncesc; unii un pot, unii un doresc, iar altii un-si gasesc loc de munca (somerii).

B.Natura
Definitie: Natura ca factor de productie cuprinde: pamantul, apa, resursele
minerale, resursele cosmice (lumina, caldura), etc, la care omul face apel
pentru a produce si pe care le influenteaza prin munca.

Pamantul (include apa)-cea mai importanta componenta a naturii, este :

→ suport de desfasurare pentru orice activitate


→ sursa de hrana pentru plante si animale
→ izvorul productiei agricole
→ este limitat ca factor si ca resursa
→ este regenerabil si poate fi degradabil prin poluare sau utilizare nerationala

! Obs: Resursele de apa au o functie economica principala deoarece o activitate economica nu se poate
desfasura in afara acesteia
C.Capitalul tehnic
Definitie: Capitalul tehnic cuprinde bunuri produse prin munca ce participa la
producerea altor bunuri si servicii destinate vanzarii.
Capital tehnic=capital real, bunuri sau mijloace de productie sau prodfactori Simbol: K

Exemple: cladiri, masini, utilaje, unelte, materii prime, combustibil, energie, apa,
seminte

Criterii de clasificare

1. dupa modul cum participa la actvitatea economica

la mai multe activitati sau cicluri de productie

la un singur ciclu de productie

2. dupa modul cum se consuma in activitate

dintr-o data

treptat, pe mai mult cicluri de productie

3.dupa modul cum se inlocuiesc

dupa mai multe cicluri de fabricatie

dupa un singur ciclu

Clasificarea capitalului tehnic:

A. Capitalul fix (KF) = partea capitalului tehnic care participa la mai multe cicluri de
productie, se consuma treptat( uzura) si se inlocuieste dupa mai
multe cicluri de productie

Exemple: cladiri de productie, utilaje, masini, tehnologie (licente de fabricatie),


calculatoare

Definitie: Uzura = consumarea treptata a capitalului fix

uzura fizica = deteriorare a parametrilor fizico-chimici ai capitalului fix datorita:


folosirii si actiunii factorilor de mediu.
uzura morala = depasire a elementelor capitalului fix datorita progresului tehnic
si conditiilor pietei prin care se aduc utilaje noi mai ieftine si/sau
mai performante.

! Obs: Uzura se recupereaza prin amortizare

Definitie: Amorizarea (A) = recuperarea treptata a valorii capitalului fix prin includerea
in pretul bunului la care participa a unei parti din cheltuiala initiala.
FORMULA A = KF
TA
TA=timp de amortizare, exprimat in ani

RA=A/KFx100 RA=1/TA x 100

RA= rata de amortizare

B. Capitalul circulant (KC) = partea capitalului tehnic care participa la un singur ciclu
de productie, se consuma dintr-o data sau se transforma profund si se inlocuieste
cu fiecare ciclu de productie.

unele elemente nu se mai gasesc ca atare, ci


intr-o forma transformata
 Ex. Materii prime
 Materiale
 Combustibil
 Apa tehnologica: apa pt. productie)
 energie

4.Combinarea factorilor de productie

Definitie: Combinarea factorilor de productie este operatia de natura tehnico-


economica prin care se unesc factorii de productie necesari intr-o activitate economica de
obtinere a bunurilor si serviciilor.
Explicarea:
• este de natura tehnica intrucat vizeaza combinarea factorilor de o anumita calitate si intr-o anumita cantitate
•este de natura economica deoarece factorii de productie trebuie astfel combinati incat eficienta economica sa
fie maxima

Factorii de care depinde combinarea:

1. natura activitatii economice = domeniul de activitate in care agentii economici isi


manifesta libera initiativa pentru a produce bunuri si servicii

Exemplul 1: in agricultura factorul principal este pamantul,,care va trebui


combinat cu forta de munca de o anumita calitate + elemente
de capital, unelte , masini agricole, seminte, ingrasaminte etc
Exemplul 2: Industria aeronautica: capitalul, masini, utilaje avioane, forta
de munca inalt specializata;

2. Cererea de bunuri si servicii


a) daca cererea este in crestere → se va urmari sporirea volumului productiei cu
acelasi volum de factori (dezvoltate intensive; principiul maximului)
b) daca cererea este in scadere → se va urmari obtinerea acelorasi rezultate cu un
consum cat mai mic de factori de productie (dezvoltare intensiva;
principiul minimului)
3.Abilitatea intreprinzatorului= capacipatea de adaptare rapida si eficienta la
conditiile noi de concurenta folosindu-se de:
• pricepere
• pregatire
• dibacie
• iscusinta

4. Conditiile de management si marketing

Definitie: Managementul este stiinta si arta conducerii

Definitie: Marketingul este studierea si prospectarea pietii

5.Substituirea factorilor de productie =inlocuirea partiala sau totala a unui factor sau a mai multor factori de
productie cu unul sau mai multi factori de productie deja cunoscuti sau noi, astfel incat rezultatele sa
ramana aceleasi sau sa fie mai bune.

! Obs: Substitutia trebuie sa aiba in vedere adaptabilitatea si compatibilitatea elementelor


ce se substituie.

Indicatori de eficienta a combinarii factorilor de productie

Definitie: Productivitatea marginala(Wmg) = eficienta ultimului factor de productie


antrenat in activitatea economica

= sporul de rezultate (∆Q) obtinute prin


antrenarea unei cantitati suplimentare dintr-un factor de productie (∆Fp)

Wmg= ∆Q = Q1-Q0
FORMULA
∆F Fp1-Fp0

Definitie:Rata marginala de substitutie(RmS)= cantitatea dintr-un factor (∆x) necesara pentru a compensa
reducerea cu o unitate a unui alt factor (-∆y) astfel incat rezultatele sa ramana aceleasi

FORMULA Rms= - ∆x ∆x= este factorul care substituie


∆y ∆y= este factorul substituit

Rms = Wmgy
Wmgx
5.Oferta

Definitie: Oferta (O) este totalitatea cantitatilor dintr-un bun economic ce poate fi vanduta la anumite
nivele al prêtului intr-o perioada de timp.

Legea ofertei: P ↑ , Q ↑
P↓ , Q↓

Intre prêt si cantitatea oferita este o relatie directa.

Graficul ofertei
pret

4
3
2
1
0

2 4 6 8 Q

Oferta(O) – reprezinta o parte a productiei totale din respectivul bun, pentru ca, din ceea ce s-a produs, o parte
mai mare sau mai mica este perisabila, se stocheaza sau este destinata autoconsumului.

Oferta este determinata si evolueaza in timp in functie de urmatorii factori:

 numarul de producatori(relatie directa)


 nivelul costului mediu si marginal(relatie inversa)
 nivelul pretului unitar (relatie directa)
 nivelul taxelor (relatie inversa)
 al subventiilor( relatie directa)

Cresterea ofertei se reprezinta grafic prin deplasarea curbei acesteia spre dreapta, iar scaderea ofertei prin
deplasarea curbei acesteia spre stanga.
pret

4
3
2
1
0
2 4 6 8 Q

Elasticitatea ofertei

KeQx/p= Δ Qx * P0x KeQx/p = Δ%Qx


Δ Px Q0x Δ%Px

a) oferta elastica: caracterizata prin faptul ca modificarea pretului (creste sau scade) atrage dupa sine
modificarea (cresterea sau scaderea) mai intensa a cantitatii oferite.
Δ%Qx >Δ%Px

[KeQx/Px >1]

b) oferta inelasitca, caracteristica situatiilor in care modificarea pretului atrage dupa sine modificarea in
acelasi sens, dar mai lenta a cantitatii oferite.
Δ%Qx< Δ%Px

[ 0< KeQx/Px<1]

c) oferta de elasticitate unitara, proprie situatiilor pentru care modificarea pretului atrage dupa sine
modificarea in acelasi sens si in aceeasi masura a cantitatii oferite.
Δ%Qx= Δ%Px

[KeQx/Px=1]

d) oferta perfect elastica = pretul este constant iar oferta creste la infinit

• Keo/p= ∞
pret

e) oferta perfect inelastica= pretul variaza, iar oferta ramane constanta

• Keo/p = 0
pret