Sunteți pe pagina 1din 14

Școala Gimnazială Chiuieșt

Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018

Proiectarea unităţii tematice: „Familia și cuibul părintesc”


Perioada: 06.11. 2017 –24. 11. 2017

Ziua / Competenţe Activităţi integrate şi forme de organizare Detalii de conţinut Resurse Evaluare
Data specifice
 Adunarea cu trecere  Materiale :
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo
Luni peste ordin manual , culegere, fisă de  Observarea 
 adunarea numerelor cu trecere peste ordin cu ajutorul 
06.11. MEM – 1.4; 1.6; numărătorii pozitionale
0 – 1000
lucru, CD sistematică
2017 5.2   însusirea algoritmului de calcul
Adunarea cu trecere   Procedurale :
 calcul sumei oral si în scris explicatia, exercitiul,  Aprecieri 
 stabilirea corectitudinii a unor operatii  peste ordinul unitătilor
AVAP – 2.6 problematizare globale și 
 calculul sumei a două numere, în tabel
Organizare: individuale
 probleme cu două operatii care presupun adunarea
frontal, individual
 Materiale :
 familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului  Textul liric manual, CD, videoproiector
CLR  citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  Observarea 
Strofă, versuri  Procedurale :
1.1; 1.2; 3.1 3.4; semnele de punctuaţie  a unui text în versuri Text­suport: sistematică
citire explicativă, conversaţia,
4.1  citirea selectivă în funcţie de anumite repere 
DP­2.3  identificarea titlului, autorului, a numărului strofe, versuri explicaţia, învăţarea prin
Bunica Aprecieri 
 explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în  descoperire, exercitiul
de St. O. Iosif globale și 
MM­1.4   vocabularul copiilor Organizare:
pag. 40­41 individuale
 audiție: Spune, bunico! act. frontală, pe grupe
act. individuală
CLR  citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de   Textul liric  Materiale : Observarea 
1.1; 1.2; 3.1 3.4; semnele de punctuaţie  ale unui text în versuri Strofă, versuri fise de lucru, manual, CD, sistematică
4.1  alcătuirea de enunturi cu ajutorul cuvintelor de la vocabular, a Text­suport:
videoproiector
expresiilor din poezie
MM­1.4 Bunica  Procedurale : Aprecieri 
 memorarea versurilor
citire explicativă, conversaţia, globale și 
  lectură: Bunica si Bunicul de Barbu St. Delavrancea de St. O. Iosif
explicaţia, ciorchinele, individuale
pag. 40­41
exercitiul
Organizare:
act. frontală, pe grupe
act. individuală

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 1


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 Cântec: „Albinița mea”  Materiale :
 marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj muzical din 
MM calculator, CD, manualul
cântece, cu ajutorul anumitor jucării muzicale cu sonorităţi  Ritmul Observarea
1.1; 1.3  Procedurale :
potrivite sau folosind percuţia corporală ­ sunete egale, pauza de sistematică
2.1.  pătrime, intensităţi diferite conversaţia, explicaţia, 
Sunete lungi, sunete
 joc pentru diferenţierea în cântecele simple a duratelor şi a  scurte demonstratia, exercitiul
MEM­1.1; 1.2 Proba practică
înălţimilor sunetelor musicale  Organizare:
 Beethoven: Concertul pentru vioară în Re major – Rondo frontal, individual,  pe grupe
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Descrierea unui  Materiale :
 identificarea cuvintelor însusiri în poezie personaj fisă de lucru, manual, CD, 
Marţi  descrierea chipului bunicii cu ajutorul imaginilor
videoproiector Observarea 
07.11. CLR  descrierea bunicii cu ajutorul expresiilor din poezie: înfătisare Text­suport:
si însusiri sufletesti  Procedurale : sistematică
2017 1.1; 1.2; 3.1 3.4;
 descrierea, în câteva enunturi, a propriilor bunici Bunica conversaţia, explicaţia, 
4.1; 4.2
de St. O. Iosif învăţarea prin descoperire,  Aprecieri 
AVAP­2.6 exercitiul globale si 
pag. 40­41
Organizare: individuale
act. frontală, pe grupe
act. individuală
 familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului  Materiale :
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de   Textul liric Fisă de lucru Observarea 
semnele de punctuaţie  a unui text în versuri Asezarea în pagină sistematică
CLR  Procedurale :
 identificarea titlului, autorului, a numărului strofe, versuri Text­suport:
1.1; 1.2; 3.1 3.4;  asezarea corectă a textului în versuri în pagină: dată, titlu, 
citire explicativă, conversaţia,
4.1 autor, versuri cu alineat Mama explicaţia, învăţarea prin
MM­1.4  explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în  descoperire, exercitiul Aprecieri 
de Panait Cerna
vocabularul copiilor Organizare: globale si 
pag. 42­43
 auditie: Cântece pentru  mama act. frontală, pe grupe individuale
act. individuală
MEM – 1.4; 1.6;  adunarea numerelor cu trecere peste ordin cu ajutorul   Adunarea cu trecere  Materiale :
5.2  numărătorii pozitionale peste ordin Observarea 
manual, CD, culegere, fisă de
 exersarea  algoritmului de calcul sistematică
lucru
 compararea unei sume cu un număr/sumă
AVAP – 2.6  măreste un număr/o sumă cu… Adunarea cu trecere  Procedurale :
 sume de trei termeni cu si fără paranteze peste ordinul unitătilor  explicatia, exercitiul Aprecieri 
 probleme cu două operatii care presupun adunarea problematizare globale și 
Proprietătile adunării Organizare: individuale
frontal, individual, pe grupe

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 2


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 Tehnici de lucru: pensulație, caligrafie, tăiere, lipire 
 Elemente de limbaj plastic: linia, forma Pictură  Materiale :
Observare 
AVAP  desenare portretului membrilor familiei (la alegere) folosind  Coli bloc, acuarele, pensule
Linia, element de limbaj Apreciere 
1.2; 2.1; 2.3 linia; notarea unor informatii pe care vor să le transmită 
colegilor plastic  Procedurale :
globală si 
 realizarea unei căsute dintr­o cutie de carton: decuparea  conversaţia, explicaţia,
CLR ­ 2.1 individuală
ferestrelor, lipirea acoperisului, colorarea casei – pata de culoare Desen exercițiul
MM­1.4  expunerea lucrărilor Organizare:
 turul galeriei „ Familia mea” Expunerea 
frontal, individual
 Cântece despre toamnă lucrărilor
Limba engleză
 adunarea numerelor cu trecere peste ordin cu ajutorul   Adunarea cu trecere  Materiale : Observarea 
numărătorii pozitionale peste ordin manual, CD,  culegere, fisă de sistematică
MEM – 1.4; 1.6;  măreste un număr/o sumă cu…  Adunarea cu trecere  lucru
5.2   însusirea algoritmului de calcul peste ordinul zecilor  Procedurale : Aprecieri 
 calcul sumei oral si în scris Despre un proiect
 calculul sumei a două numere, în table explicatia, exercițiul, globale și 
eco
AVAP – 2.6  probleme cu două operatii care presupun adunarea si scăderea problematizare individuale
Organizare:
 frontal, individual
 familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului  Textul liric  Materiale : Observarea 
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  Asezarea în pagină Fisă de lucru sistematică
CLR semnele de punctuaţie  a unui text în versuri Text­suport:
Miercuri  Procedurale :
1.1; 1.2; 3.1 3.4;  identificarea titlului, autorului, a numărului strofe, versuri Mama
08.11. citire explicativă, conversaţia, Aprecieri 
4.1  asezarea corectă a textului în versuri în pagină: dată, titlu,  de Panait Cerna
2017 autor, versuri cu alineat explicaţia, învăţarea prin globale și 
 explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în  pag. 42­43 descoperire, exercitiul individuale
MM­1.4
vocabularul copiilor Organizare:
 auditie: Cântece pentru  mama act. frontală, pe grupe
act. individuală
 Cântec: „Albinița mea”  Materiale :
 marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj muzical din  calculator, manualul, CD
MM cântece, cu ajutorul anumitor jucării muzicale cu sonorităţi  Ritmul Observarea 
1.1; 1.3  Procedurale :
potrivite sau folosind percuţia corporală ­ sunete egale, pauza de sistematică
2.1.  pătrime, intensităţi diferite conversaţia, explicaţia, 
Sunete lungi, sunete
 joc pentru diferenţierea în cântecele simple a duratelor şi a  demonstratia, exercitiul
MEM­1.1; 1.2 scurte Proba practică
înălţimilor sunetelor musicale  Organizare:
 Beethoven: Concertul pentru vioară în Re major – Rondo frontal, individual,  pe grupe

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 3


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Materiale :
 exersarea  algoritmului de calcul manual, CD,  culegere, fisă de  Observarea 
 Adunarea cu trecere
 calcul sumei oral si în scris
MEM – 1.4; 1.6; peste ordin lucru sistematică
 sume de trei termeni cu si fără folosirea parantezelor
3.1; 4.2; 5.2   Procedurale :
 aflarea termenului necunoscut
 compararea unei sume cu un număr/sumă explicatia, exercițiul,  Aprecieri 
AVAP – 2.6   Adunarea cu trecere  globale și 
 probleme cu două operatii care presupun adunarea problematizare
peste ordinul zecilor Organizare: individuale
frontal, individual
 identificarea cuvintelor însusiri în poezie  Materiale :
 descrirea chipului mamei cu ajutorul imaginilor  Textul liric
fise de lucru, CD,
 descrierea mamei cu ajutorul expresiilor din poezie: înfătisare Descrierea unei Observarea 
CLR videoproiector
si însusiri sufletesti persoane sistematică
1.1; 1.2; 3.1 3.4;  descrierea, în câteva enunturi, a propriiei mame Text­suport:  Procedurale :
Joi 4.1, 4.3  ilustrarea unei strofe din poezie citire explicativă, conversaţia,
Aprecieri 
09.11.  lectură: Întâlnire cu mama de Nicolae Labis
Mama explicaţia, învăţarea prin
2017 AVAP ­ 2.6 globale și 
de Panait Cerna descoperire, exercitiul
individuale
pag. 42­43pag. 34­35 Organizare:
frontal,individual, grupe
Educaţie fizică și sport
 Norme de igienă în contexte variate  Materiale :
DP  Lectură: Rica Murdărica  Igiena personală fisă de lucru, manualul Observarea 
1.2  dialog dirijat despre regulile de igienă a corpului, pielii,  sistematică
 Procedurale :
părului, mâinilor si unghiilor, ochilor, urechilor, dintilor, igiena  Norme de igienă în
îmbrăcămintei si încălțămintei contexte variate conversaţia, explicaţia, 
CLR­1.2 Aprecieri 
 întocmirea unei liste cu regulile ce trebuie respectate exercițiul, jocul de rol
Organizare: globale și 
AVAP­2.6  conversații privind importanța regulilor de
frontal, individual,  în echipă individuale
igienă personală
MEM – 1.4; 1.6; Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Adunarea numerelor  Materiale : Observarea 
3.1; 4.2; 5.2   utilizarea terminologiei specifice operațiilor de adunare naturale 100 – 1000 cu manual, CD,  culegere, fisă de  sistematică
 măreste  un nr./sumă/diferență   trecere peste ordinul
lucru
Vineri  aflarea nr. necunoscut la adunare  unităților și al zecilor
AVAP – 2.6 compararea unei sume/diferențe cu un număr, o sumă/diferentă  Procedurale : Aprecieri 
10.11.   Extinderea
 proba adunării și scăderii  probleme prin adunare suprafeţelor locuibile explicatia, exercitiul globale și 
2017 individuale
 exerciții de adunare cu trecere peste ordinul zecilor și al  problematizare
unităților; Organizare:
 rezolvarea de problem prin una sau două operații; frontal, individual

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 4


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
Educație - utilizarea de glosare, texte pentru deprinderea sensului unor cuvinte;  Materiale : Observarea 
financiară -colectarea și prezentarea unor informații despre necesitatea apariției
unei unități monetare proprii în România manual, culegere, fisă de lucru sistematică
1.1; 2,2; 2,2; 3,1;
3,2; -monedele și bancnotele – recunoaștere          Ce sunt banii?  Procedurale :
MM: 1.4; 2.1; 2.2.
- pictură: „Bancotele viitorului”  Leul – apariție explicatia, exercițiul Aprecieri 
problematizare globale și 
Organizare: individuale
frontal, individual
AVAP  Tehnici de lucru: tăiere, țesere cu benzi de hârtie, lipire  Materiale :
1.2; 2.1; 2.3  Elemente de limbaj plastic: formă, linie Confecții si jucării Observare 
Manualul de AVAP
CLR ­ 2.1  prezentarea etapelor de lucru: tăierea fâsiilor de hârtie,  Apreciere 
teserea/ lipirea lor pe sablonul de covoraș, alternând culorile ziare, reviste, lipici
MM­1.4 globală si 
 realizarea compoziţiei; expunerea lucrărilor; turul galeriei „Covorasul bunicii”  Procedurale :
individuală
Auditie muzicală: Bunica mea conversaţia, explicaţia,
exercițiul
Expunerea 
Organizare:
lucrărilor
frontal, individual
Educaţie fizică și sport
Religie

Ziua / Competenţe Activităţi integrate şi forme de organizare Detalii de conţinut Resurse Evaluare
Data specifice
MEM – 1.4; 1.6; Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Recapitulare  Materiale : Observarea 
Luni 3.1; 4.2; 5.2   utilizarea terminologiei specifice operațiilor de adunare manual , culegere, fisă de  sistematică
13.11.  măreste  un nr./sumă/diferență    Adunarea numerelor
lucru, CD
2017  aflarea nr. necunoscut la adunare  naturale 100 – 1000 cu
AVAP – 2.6 compararea unei sume/diferențe cu un număr, o sumă/diferentă  Procedurale : Aprecieri 
 trecere peste ordinul
 proba adunării și scăderii  probleme prin adunare unităților și al zecilor explicatia, exercitiul,  globale și 
 exerciții de adunare cu trecere peste ordinul zecilor și al  problematizare individuale
unităților; Organizare:
 rezolvarea de problem prin una sau două operații; frontal, individual

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 5


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 lecturarea de poezii despre familie, părinti, bunici  Materiale :
 dicutarea mesajului transmis de poezie manual, CD, videoproiector
 descrierea, în 5­7 enunturi, a personajelor din poezii Observarea 
CLR  Procedurale :
 ilustrarea unor fragmente de poezie  Familia mea 
1.1; 1.2; 3.1 3.4; citire explicativă, conversaţia, sistematică
 povestirea unor întâmplări trăite sau observate legate de viata 
4.1 de familie explicaţia, învăţarea prin
AVAP­2.6 descoperire, ciorchinele, Aprecieri 
 Auditie: Familia mea Poezii despre familie
exercițiul globale și 
MM­1.4
Organizare: individuale
act. frontală, pe grupe
act. individuală
 familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului  Transcrierea textului  Materiale :
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  în versuri fise de lucru, manual, CD,
semnele de punctuaţie  a unui text în versuri Observarea 
Text­suport: videoproiector
CLR  citirea selectivă în funcţie de anumite repere 
 Procedurale : sistematică
1.1; 1.2; 3.1 3.4;  identif. titlului, autorului, nr. strofe, versuri
 explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în  Bine e la noi acasă citire explicativă, conversaţia,
4.1; 4.2
vocabularul copiilor  de Emilia Căldăraru explicaţia, explozia stelară, Aprecieri 
AVAP­2.6  transcrierea poeziei: asezarea corectă a textului în versuri în  pag. 44­45 exercitiul globale și 
pagină: dată, titlu, autor, versuri cu alineat Organizare: individuale
 desen: Familia mea act. frontală, pe grupe
act. individuală
 Cântec: Povestea unui ciobănaș  Materiale :
 organizarea unui joc de mişcare, utilizân onomatopeele din  instrumente muzicale 
cântecele învăţate, sugestive pentru anumite elemente de limbaj  confectionate, calculator, CD,  Observarea
MM  Ritmul
muzical (intensitate, durată, înălţime) manual
1.3;  2.1; 3.1  Improvizația ritmică  sistematică
 stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec;   Procedurale :
 recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică spontană conversaţia, explicaţia,
CLR ­ 2.3 Proba practică
 Versuri improvizate despre iarnă demonstratia, exercitiul
Organizare:
frontal, individual,  pe grupe

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 6


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Igiena locuintei si a  Materiale :
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  clasei fisă de lucru, manual, CD, 
semnele de punctuaţie  a unui text în versuri
videoproiector Observarea 
CLR  titlu, autor, a număr de strofe, versuri Text­suport:
 dialog dirijat despre modalităti de întretinere a igienei acasă si  Procedurale : sistematică
1.1; 1.2; 3.1 3.4;
la scoală, obiecte de igienă folosite, îndatoririle elevului de  Bine e la noi acasă conversaţia, explicaţia, 
4.1
serviciu, sarcinile în familie, rolul igienei pt. sănătate de Emilia Căldăraru învăţarea prin descoperire,  Aprecieri 
MM­1.4  jocuri de rol – responsabilităti în familie exercitiul globale si 
Organizare: individuale
act. frontală, pe grupe
act. individuală
 ex.de scriere corectă a cuvintelor într­o si într­un  Materiale :
 ex.de scriere corectă a cuvintelor dintr­o si dintr­un  Scriem corect: manual, CD, videoproiector Observarea 
CLR  alcătuire de enunturi cu cuvinte date dintr­o
1.2; 1.3; 2.2 3.1;  Procedurale : sistematică
 completarea enunturilor lacunare cu cuvintele date: într­o,  dintr­un
4.1; 4.2 într­un, dintr­o, dintr­un citire explicativă, conversaţia,
 dictare, transcriere Text­suport: explicaţia, învăţarea prin
Marţi MM­2.1 Aprecieri 
 cântec: Familia mea descoperire, exercitiul
14.11. Bine e la noi acasă globale si 
2017 Organizare:
de Emilia Căldăraru individuale
frontal, individual
pag. 44­45
 utilizarea terminologiei specifice operațiilor de adunare  Recapitulare  Materiale :
 măreste  un nr./sumă/diferență   manual, CD, culegere, fisă de 
MEM – 1.4; 1.6;  aflarea nr. necunoscut la adunare   Adunarea numerelor Observarea 
lucru
3.1; 4.2; 5.2   compararea unei sume/diferențe cu un număr, o sumă/diferentă naturale 100 – 1000 cu sistematică
 proba adunării și scăderii  probleme prin adunare trecere peste ordinul  Procedurale :
exerciții de adunare cu trecere peste ordinul zecilor și al  unităților și al zecilor explicatia, exercitiul
 Aprecieri 
AVAP – 2.6 unităților; problematizare
globale și 
Organizare:
 rezolvarea de problem prin una sau două operații; individuale
frontal, individual
 Tehnici de lucru: pensulație, caligrafie, tăiere, lipire  Machetă 
 Elemente de limbaj plastic: linia, forma  Materiale : Observare 
AVAP  desenare portretului membrilor familiei (la alegere) folosind  Coli carton, lipici, foarfece, 
1.2; 2.1; 2.3 linia; notarea unor informatii pe care vor să le transmită  Apreciere 
 Procedurale :
colegilor „Casa mea” globală si 
 realizarea unei căsute dintr­o cutie de carton: decuparea 
conversaţia, explicaţia, 
CLR ­ 2.1 exercițiul individuală
MM­1.4 ferestrelor, lipirea acoperisului, colorarea casei – pata de culoare
 expunerea lucrărilor Organizare:
 turul galeriei frontal, individual Expunerea 
Cântece despre toamnă lucrărilor

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 7


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
Limba engleză
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Recapitulare  Materiale : Observarea 
 utilizarea terminologiei specifice operațiilor de adunare manual, CD,  culegere, fisă de  sistematică
MEM – 1.4; 1.6;  măreste  un nr./sumă/diferență    Adunarea numerelor
lucru
3.1; 4.2; 5.2   aflarea nr. necunoscut la adunare  naturale 100 – 1000 cu
compararea unei sume/diferențe cu un număr, o sumă/diferentă  Procedurale : Aprecieri 
 trecere peste ordinul
 proba adunării și scăderii  probleme prin adunare unităților și al zecilor explicatia, exercițiul,  globale și 
AVAP – 2.6  exerciții de adunare cu trecere peste ordinul zecilor și al  problematizare individuale
unităților; Organizare:
rezolvarea de problem prin una sau două operații;  frontal, individual
 ex.de scriere corectă a cuvintelor într­o si într­un  Scriem corect: Observarea 
 ex.de scriere corectă a cuvintelor dintr­o si dintr­un dintr­o  Materiale : sistematică
CLR  alcătuire de enunturi cu cuvinte date dintr­un fisă de lucru, manual
1.2; 1.3; 2.2 3.1;  completarea enunturilor lacunare cu cuvintele date: într­o, 
Miercuri  Procedurale : Aprecieri 
4.1; 4.2 într­un, dintr­o, dintr­un Text­suport:
15.11. explicaţia, exercitiul, munca. globale și 
 dictare, transcriere
2017 indep. individuale
MM­2.1  cântec: Familia mea Bine e la noi acasă
Organizare:
de Emilia Căldăraru act. frontală, pe grupe,
pag. 44­45 individuală
 Cântec: Povestea unui ciobănaș  Materiale :
 organizarea unui joc de mişcare, utilizân onomatopeele din  instrumente muzicale 
cântecele învăţate, sugestive pentru anumite elemente de limbaj 
confectionate, calculator, CD, 
MM muzical (intensitate, durată, înălţime)  Ritmul Observarea 
 stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec; 
manualul
1.3;  2.1; 3.1  Improvizația ritmică  sistematică
 recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică  Procedurale :
spontană
CLR ­ 2.3 Versuri improvizate despre iarnă conversaţia, explicaţia,
Proba practică
demonstratia, exercitiul
Organizare:
frontal, individual,  pe grupe
MEM – 1.4; 1.6; Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Adunarea cu trecere  Materiale : Observarea 
Joi 3.1; 4.2; 5.2   citirea datelor dintr­un table peste ordin manual, culegere, fisă de lucru sistematică
16.11.  rezolvarea cerintelor cu ajutorul datelor din tabel
AVAP – 2.6  Procedurale :
 formularea de cerinte utilizând date din table
2017 explicatia, exercitiul Aprecieri 
 compararea datelor din table cu ajutorul semnelor de relatie Organizarea datelor în 
probleme de adunare care presupun date înscrise în table tabel problematizare globale și 
Organizare: individuale
frontal, individual

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 8


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de   Scriem corect:  Materiale :
semnele de punctuaţie  a unui text în versuri dintr­o și dintr­un fise de lucru, CD,
CLR  dialog dirijat: universul copilăriei Observarea 
videoproiector
1.2; 1.3; 2.2 3.1;  ex.de scriere corectă a cuvintelor într­o, într­un, dintr­o si  Text­suport: sistematică
dintr­un  Procedurale :
4.1; 4.2
 alcătuire de enunturi cu cuvinte date Jucăriile celui cuminte citire explicativă, conversaţia,
Aprecieri 
 dictare,  transcriere versuri explicaţia, învăţarea prin
globale și 
AVAP­2.6 desen: Jucăria preferată de G. Cosbuc descoperire, exercitiul
individuale
Organizare:
(caiet lectură) frontal, individual, grupe
Educaţie fizică și sport
 Dinti frumosi si sănătosi  Igiena personală  Materiale :
 Video: prezentarea danturii: tipuri de dinti, denumire fisă de lucru, manualul Observarea 
DP  Dialog dirijat:  Dinti frumosi si sănătosi
 Procedurale : sistematică
1.2 - dusmanii dintilor (lipsa igienei, dulciurile)
- prietenii dintilor (pasta, periuta, medicul stomatolog)
conversaţia, explicaţia, 
CLR ­ 1.2 - bolile dinților (cariile) exercițiul, jocul de rol Aprecieri 
AVAP ­ 2.6 - periajul corect al dintilor Organizare: globale și 
 Redactarea unei liste cu reguli de igienă a dintilor frontal, individual,  în echipă individuale
Joc de rol: La dentist
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Materiale :
 scrierea datelor problemei manual, CD,  culegere, fisă de  Observarea 
MEM – 1.4; 1.6;  realizarea planului de rezolvare a problemei
lucru sistematică
3.1; 4.2; 5.2   probleme de transformare a unei probleme cu o opratie în  Probleme cu două sau 
Vineri  Procedurale :
probleme cu două operatii mai multe operații
17.11. explicatia, exercitiul Aprecieri 
 probleme cu două operatii
2017 globale și 
AVAP – 2.6  probleme cu mai mult de două operatii problematizare
 probleme în versuri Organizare: individuale
frontal, individual
Educație - activități dirijate de formulare de întrebări referitoare la evoluția      Moneda UE  Materiale : Observarea 
financiară monedelor, respectiv a bancnotelor; Euro – recunoaștere manual, culegere, fisă de lucru sistematică
1.1; 2,2; 2,2; 3,1; -colectarea și prezentarea unor informații despre bani,monede și
3,2; bancnote,  Procedurale :
AVAP: 1.4; 2.1; -moneda eeuropeană, Euro explicatia, exercițiul Aprecieri 
- pictură: „Împărăția EURO”
2.2. problematizare globale și 
Organizare: individuale
frontal, individual

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 9


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
AVAP  Tehnici de lucru: pensulație, caligrafie, tăiere, lipire   Materiale :
1.2; 2.1; 2.3  Elemente de limbaj plastic: linia, forma Machetă  Coli carton, lipici, foarfece,  Observare 
 desenare portretului membrilor familiei (la alegere) folosind   Procedurale : Apreciere 
CLR ­ 2.1 linia; notarea unor informatii pe care vor să le transmită  conversaţia, explicaţia,  globală si 
colegilor exercițiul
 realizarea unei căsute dintr­o cutie de carton: decuparea  individuală
MM­1.4 „Casa mea” Organizare:
ferestrelor, lipirea acoperisului, colorarea casei – pata de culoare
 expunerea lucrărilor frontal, individual
Expunerea 
 turul galeriei
lucrărilor
Cântece despre toamnă
Educaţie fizică și sport
Religie

Ziua / Competenţe Activităţi integrate şi forme de organizare Detalii de conţinut Resurse Evaluare
Data specifice
 Recapitulare  Materiale :
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo
Luni  scrierea datelor problemei manual , culegere, fisă de  Observarea 
20.11. MEM – 1.4; 1.6;  realizarea planului de rezolvare a problemei
 Probleme cu două sau
lucru, CD sistematică
2017 3.1; 4.2; 5.2   probleme de transformare a unei probleme cu o opratie în 
mai multe operații 
 Procedurale :
probleme cu două operatii explicatia, exercitiul,  Aprecieri 
 probleme cu două operatii
AVAP – 2.6 problematizare globale și 
 probleme cu mai mult de două operatii
Organizare: individuale
 probleme în versuri
frontal, individual
CLR  citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  Text­suport:  Materiale : Observarea 
1.2; 1.3; 2.2; 3.1; semnele de punctuaţie a unui text în versuri manual, CD, videoproiector sistematică
4.1;    citirea selectivă în funcţie de anumite repere Doi frati cuminti
 Procedurale :
 dialog dirijat pe baz ilustratiei
AVAP­2.6 citire explicativă, conversaţia, Aprecieri 
 descrierea mamei, a copiilor  Elena Farago pag. 46
 formulare de întrebări pe baza ilustratiei explicaţia, învăţarea prin globale și 
 exercitiu de memorizare descoperire, ciorchinele, individuale
 Descriere: Frățiorul meu/Surioara mea exercițiul
Organizare:
act. frontală, pe grupe
act. individuală

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 10


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de   Materiale :
semnele de punctuaţie a unui text în versuri fise de lucru, manual, CD,
 citirea selectivă în funcţie de anumite repere Text­suport:
CLR videoproiector Observarea 
 dialog dirijat pe baz ilustratiei
1.2; 1.3; 2.2 3.1;  Procedurale : sistematică
 descrierea mamei, a copiilor  Doi frati cuminti
4.1; 4.2  formulare de întrebări pe baza ilustratiei citire explicativă, conversaţia,
 exercitiu de memorizare Elena Farago pag. 46 explicaţia, cadranele, Aprecieri 
 Descriere: Frățiorul meu/Surioara mea exercitiul globale și 
MM­1.4
Organizare: individuale
act. frontală, pe grupe
act. individuală
 Cântec: Săniuța mea  Materiale :
 audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor;  instrumente muzicale 
asocierea acestora cu mişcări sugestive ale braţelor  Ritmul confectionate, calculator, CD, 
MM Observarea
1.1;  1.3;  2.1.  marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj muzical din  manualul
Marcarea structurilor sistematică
cântece, cu ajutorul anumitor jucării muzicale cu sonorităţi   Procedurale :
potrivite sau folosind percuţia corporală ­ sunete egale, pauza de ritmice conversaţia, explicaţia,
pătrime, intensităţi diferite  Auditia interioară demonstratia, exercitiul Proba practică
MEM­1.1; 1.2
 Auditie: Iarna, Antonio Vivaldi Organizare:
frontal, individual,  pe grupe
CLR Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Recapitulare   Materiale : Observarea 
1.1; 1.2; 1.3; 2.2;  dialog dirijat despre sarcinile fiecărui membru al familiei fisă de lucru, manual, CD,  sistematică
Marţi 3.1; 4.1; 4.2  dialog dirijat: viata organizată, de grup, a anumitor vietuitoare În familie
videoproiector
21.11. (albine, furnici)
 lecturarea unor texte literare “Stupul lor” de T. Arghezi,   Procedurale : Aprecieri 
2017 MEM­3.1 Text­suport:
“Gospodina” de O. Cazimir  conversaţia, explicaţia,  globale si 
MM­1.4  exercitii de lucru pe text Gospodina învăţarea prin descoperire,  individuale
 auditie muzicală: Albinuța mea exercitiul
de O. Cazimir Organizare:
act. frontală, pe grupe
act. individuală

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 11


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 citirea unor fragmente de text în care sunt descrisi membrii   Materiale :
familiei  Recapitulare manual, CD, videoproiector Observarea 
CLR  identificarea textelor  în versuri/narative sistematică
 Procedurale :
1.2; 1.3; 2.2 3.1;  formularea de enunturi cu ajutorul cuvintelor într­o, dintr­o,  Textul înversuri
4.1;   într­un, dintr­un Scrierea corectă citire explicativă, conversaţia,
 completare de enunturi lacunare pag. 47 explicaţia, învăţarea prin
 descrieri orale ale persoanelor dragi din familie
Aprecieri 
DP­2.3 descoperire, exercitiul globale si 
 Jocuri  de rol
Organizare: individuale
frontal, individual
 calculul sumei si al diferentei  Recapitulare  Materiale :
 sume de trei termeni cu si fără folosirea parantezelor  Adunarea cu trecere manual, CD, culegere, fisă de 
MEM – 1.4; 1.6;  aflarea termenului necunoscut peste ordin Observarea 
lucru
3.1; 4.2; 5.2   compararea unei sume cu un număr/sumă   sistematică
 probleme cu două operatii care presupun adunarea  Procedurale :
metode de prevenire a îmbolnăvirilor explicatia, exercitiul
 Aprecieri 
AVAP – 2.6 problematizare
globale și 
Organizare:
individuale
frontal, individual
 Tehnici de lucru: decupare după contur, tăiere, răsucire, lipire,  Confecții si jucării
ansamblare  Materiale : Observare 
AVAP   Elemente de limbaj plastic: formă, volum Crizanteme pentru Coli carton, lipici, foarfece,  Apreciere 
2.3; 2.4  numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate mama  Procedurale :
 prezentarea etapelor de lucru
globală si 
conversaţia, explicaţia, 
 etape: tăierea fâsiilor de hârtie, răsucirea si lipirea lor pentru  exercițiul individuală
CLR ­ 2.2
MEM – 3.1 obtinerea crizantemei; decuparea frunzei; lipirea crizantemei pe  Organizare:
frunză Expunerea 
frontal, individual
Auditie muzicală: Cântec pentru mama
lucrărilor
Limba engleză
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Recapitulare  Materiale : Observarea 
 utilizarea terminologiei specifice operațiilor de adunare manual, CD,  culegere, fisă de  sistematică
MEM – 1.4; 1.6;  măreste  un nr./sumă/diferență    Adunarea numerelor
3.1; 4.1; 4.2; 5.1; lucru
Miercuri  aflarea nr. necunoscut la adunare  naturale 100 – 1000 cu
5.2  compararea unei sume/diferențe cu un număr, o sumă/diferentă  Procedurale : Aprecieri 
22.11.  trecere peste ordinul
2017  proba adunării și scăderii  probleme prin adunare unităților și al zecilor explicatia, exercițiul,  globale și 
 exerciții de adunare cu trecere peste ordinul zecilor și al  problematizare individuale
AVAP – 2.6
unităților; Organizare:
 rezolvarea de problem prin una sau două operații;  frontal, individual

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 12


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 completarea enunturilor lacunare cu informatii despre textul  Observarea 
în versuri Test de evaluare
CLR sistematică
 citirea unui text în versuri si desprinderea informatiilor cerute  Muncă 
1.1; 1.2; 1.3; 2.2;  Evaluare  independentă
răspunzând la întrebări
3.1; 4.1; 4.2 Aprecieri 
 scrierea coerctă a cuvintelor  într­o, dintr­o, într­un, dintr­un
Activitate  globale și 
 descrierea în 4­5 enunturi a unui membru al familiei 
individuală individuale
 Cântece cunoscute  Ritmul  Materiale :
 interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea cu ambele braţe,  Sunete lungi și sunete  instrumente muzicale 
urmând o mişcare egală jos­sus; scurte confectionate, calculator, CD, 
MM Observarea 
 interpretarea cu solist şi cor a cântecelor ­ Cântarea vocală manualul
1.3; 2.1.  acompanierea cântecelor cu orchestra de ju­cării muzicale sau  Procedurale : sistematică
cu percuţie corporală diver­să, care să marcheze fie ritmul, fie  Evaluarea cântecelor conversaţia, explicaţia,
MEM­1.1; 1.2 timpii egali demonstratia, exercitiul Proba practică
învățate
stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec;  Organizare:
recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică frontal, individual,  pe grupe
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo Test de evaluare
Observarea 
Joi  calculul sumei si al diferentei  Evaluare Muncă
MEM – 1.4; 1.6;  sume de trei termeni cu/ fără  paranteze independentă sistematică
23.11. 3.1; 4.2; 5.2   mărirea unui număr/a unei sume cu un număr/sumă Adunarea numerelor 
2017 Activitate
 aflarea termenului necunoscut Aprecieri 
AVAP – 2.6 naturale 100 – 1000 cu  individuală
 compararea unei sume cu un număr/sumă globale și 
și fără trecere peste 
 probleme cu două operatii care presupun adunarea individuale
ordin
 completarea enunturilor lacunare cu informatii despre textul   Materiale :
în versuri fise de lucru, CD,
 citirea unui text în versuri si desprinderea informatiilor cerute  Observarea 
CLR videoproiector
răspunzând la întrebări sistematică
1.1; 1.2; 1.3; 2.2;  Procedurale :
 scrierea coerctă a cuvintelor  într­o, dintr­o, într­un, dintr­un
3.1; 4.1; 4.2 Ameliorare /dezvoltare citire explicativă, conversaţia,
 descrierea în 4­5 enunturi a unui membru al familiei  Aprecieri 
verificarea corectitudinii rezolvării testului explicaţia, învăţarea prin
globale și 
descoperire, exercitiul
individuale
Organizare:
frontal, individual, grupe
Educaţie fizică și sport

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 13


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 Stil de viață sănătos  Igiena personală  Materiale :
  Observarea 
DP  dialog dirijat, realizarea unui poster despre: fisă de lucru, manualul
• Stil de viață sănătos sistematică
1.2 - somn, odihnă, relaxare  Procedurale :
- alimentatie sănătoasă, piramida alimentelor, exercitiile fizice,  • Reguli de igienă în conversaţia, explicaţia, 
CLR ­ 1.2  mișcarea în aer liber; Aprecieri 
sălile de clasă, acasă exercițiul, jocul de rol
AVAP ­ 2.6 globale și 
Organizare:
individuale
frontal, individual,  în echipă
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Materiale :
 utilizarea terminologiei specifice operațiilor de adunare
manual, CD,  culegere, fisă de  Observarea 
MEM – 1.4; 1.6;  măreste  un nr./sumă/diferență  
lucru sistematică
3.1; 4.2; 5.2   aflarea nr. necunoscut la adunare  Dezvoltare/Ameliorare
 compararea unei sume/diferențe cu un număr, o sumă/diferentă  Procedurale :
 proba adunării și scăderii  probleme prin adunare explicatia, exercitiul Aprecieri 
AVAP – 2.6  exerciții de adunare cu trecere peste ordinul zecilor și al  problematizare globale și 
unităților; Organizare: individuale
 rezolvarea de probleme prin una sau două operații; frontal, individual
Educație - activități dirijate de formulare de întrebări referitoare la evoluția  Materiale : Observarea 
financiară monedelor, respectiv a bancnotelor;
manual, culegere, fisă de lucru sistematică
1.1; 2,2; 2,2; 3,1; -colectarea și prezentarea unor informații despre bani,monede și
3,2; bancnote, euro  Procedurale :
Importanța monedelor
AVAP: 1.4; 2.1; -Importanța banilor pentru viața oamenilor
și bancnotelor explicatia, exercițiul Aprecieri 
Vineri - colaj – „Viața fără bani”
2.2. problematizare globale și 
24.11.
Organizare: individuale
2017
frontal, individual
AVAP Tehnici de lucru: tăiere, lipire, pensulatie  Materiale : Observare 
1.1; 2.1; 2.2; 2.3; Elemente de limbaj plastic: linia modular, punctul Colaj Coli cartonate, lipici, foarfece, Apreciere 
2.4; prezentarea etapelor de lucruîn realizarea unei picturi frunze si flori uscate, seminte
realizarea compoziţiei; expunerea lucrărilor Evaluare globală si 
CLR ­ 2.1   Procedurale :
turul galeriei conversaţia, explicaţia,  individuală
MM­1.4 Auditie muzicală: „Am o căsuță mică” „Locul de joacă din  exercițiul
casă” Organizare: Expunerea 
frontal, individual lucrărilor
Educaţie fizică și sport
Religie

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 14