Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE

Data: 04.12.2017

Educatoare: Stan Laura

Tema de studiu: “Cum a fost, este şi va fi pe Pământ”

Subiectul: „Suflet de copil în prag de sărbătoare”

Subtema: DLC – lectura educatoarei: „Legenda lui Moş Nicolae”;

Tipul de activitate: consolidare şi însuşire de cunoştinţe

Locul de desfăşurare: în sala de grupă

Obiective operaţionale:

O1: să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte noi din text;


O2: să enumere comportamentele pozitive necesare pentru a primi cadouri de la
Moş Nicolae (cuminte, ascultator, bun etc.);
O3: să se exprime în propoziţii simple şi dezvoltate corect construite gramatical;

Strategii didactice:

Metode şi procedee: conversaţia, lectura, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, observarea

Material didactic:

- Educatoare: panouri, lectura legendei lui Moş Nicolae, două imagini cu Moş Nicolae
călare pe cal alb şi o imagine Moş Nicolae cu o barbă mare albă – simbolul fulgilor de
nea;
Desfășurarea activității

Etapele Strategii
Conţinutul ştiinţific Evaluare
activităţii didactice
1. Moment Se asigură condiţiile necesare pentru buna
organizatoric desfăşurare a activităţii (aerisirea sălii de
grupă, aranjarea mobilierului pentru activitate,
pregatirea materialelor necesare desfăşurării aprecierea
activităţii), introducerea organizată a copiilor conversaţia verbală
în sala de grupă. curentă

2. Captarea Astăzi avem musafiri, dar vă rog să veniţi, surpriză


atenţiei copiii sunt cuminţi, ascultători, învaţă bine,
desenează, lucrează frumos.
Vine Moş Nicolae!, dar mai întâi merge la
copiii sărmani, săraci, care nu au mama, care
nu au tată...

3. Anunţarea Astazi am sa va citesc o poveste foarte


temei frumoasa, numită „Legenda lui Moş Nicolae”.
Voi repeta titlul cu 2-3 copii pentru fixare. conversaţia
Trebuie să ascultaţi cu mare atenţie această
poveste ca să o spuneţi şi voi părinţilor şi conversaţia
bunicilor voştri.

4. Desfăşurarea Voi lectura povestea clar, accesibil şi expresiv


activităţii pentru a putea trezi emoţii şi pentru a asigura
motivaţia învăţării. Expresivitatea expunerii o
voi realiza prin modelarea vocii, schimbarea lectura textului
ritmului vorbirii pe parcursul expunerii, pauze
logice, accentuări şi scăderi ale intensităţii
vocii, repetiţii, mimică şi gestică.
Cu ajutorul întrebărilor, copiii vor expune observare
conţinutul povestirii conform planului
principal de idei, redat prin cele două imagini
cu Moş Nicolae. Se va insista pe mesajul problematizarea
educativ al poveştii. aprecieri
Moş Nicolae călare pe un cal alb – simbolul observarea celor
purităţii. două imagini
Moş Nicolae cu o barbă mare – simbolul
aducerii fulgilor de nea.

5. Feed-back Este reamintit titlul legendei, mesajul explozia stelara


educativ:
- Cum se numeşte povestea pe care chestionarea
aţi ascultat-o astăzi? conversaţia orală
- Ce am învăţat noi din această
poveste? problematizarea
- Când vine Moş Nicolae la noi?
- Pe ce vine Moş Nicolae?
- Ce ne aduce Moş Nicolae?
Toţi copiii se adună în faţa clasei şi recită
poezii, cântă şi dansează pentru Moş Nicolae.

6. Încheierea Educatoarea face aprecieri asupra felului cum aprecieri


activităţii au lucrat şi s-au comportat copiii în timpul verbale,
activităţii. stimulente
Data:05.12.2017
Numele:
Desenează ceea ce ai dori să-ţi aducă Moş Nicolae