Sunteți pe pagina 1din 4

ISTORIA AȘEZĂRILOR ÎN ROMÂNIA

Curs opțional, anul IV-Facultatea de Arhitectură

Temă de cercetare-analiza și indexarea

revistei Arhitectura din 1959(nr.1-6)

Băloi Raluca, grupa 48

Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”

Anul universitar 2019-2020


Fișa numărul 1
1. Date generale despre număr:

a. numărul 1/1959 –ianuarie-februarie 1959

b. număr pagini: 72

c. cuprins articole:

CONSTRUCȚII INDUSTRIALE

Documente

CONGRESUL AL XXI-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE

2 Extrase din raportul prezentat de tovarășul N.S. Hrușciov 2 pagini

PLENARA A V-a A UNIUNII ARHITECTILOR DIN R.P.R

4 Sarcinile imediate ale arhitecților 1 pagina

5 Referatul Biroului Uniunii Arhitecților prezentat la plenară 7 pagini

12 Dezbaterile din cadrul plenarei 2 pag

14 Concluziile plenarei 1 pag

15 Telegrama adresată de plenară tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 1 pag

Industria siderurgică

16 Prof. arh. L.Adler-Eficacitatea economică a investițiilor,problemă de bază a


proiectării industriale 6 pag

22 Arh. E. Șimși- Zece ani de proiectare la IPROMET 2 pag

24 Turnătorie de cilindri ½ pag

24 Turnătorie de fontă 1 ½ pag

26 Turnătorie de lingotiere 2 pag

28 Atelier de forje ½ pag

28 Atelier de întreținere 1 ½ pag

30 Centrala termoelectrică pentru R.P. Chineză 1 pag

31 Centrala termoelectrică pentru India 1 pag

Industria chimică
32 Arh. N. Stoicescu- Probleme de arhitectură în industria chimică 2 pag

34 Secție de semifabricate 2pag

36 Secție de coloranți azoici ½ pag

36 Instalație fuming pentru valorificarea zgurilor metalurgice 1 ½ pag

Industria lemnului și a materialelor de construcție

38 Dezvoltarea fabricii din Scăeni 2 pag

40 Fabrică de mobilă la Iași ½ pag

40 Complex industrial forestier la Târgu-Jiu 2 ½ pag

Industria bunurilor de consum

43 Arh. T. Georgescu-Unele probleme specifice de arhitectură în industria


bunurilor de consum 1 pag

44 O nouă secție de mase plastice din policlorură de vinil (P.V.C.) ½ pag

44 Țesătorie și finisaj pentru in și cânepă la Păulești 1 ½ pag

46 Combinat de carne la Hunedoara ½ pag

46 Tăbăcările minerală 1 ½ pag

48 Fabrică de lapte praf 1 pag

49 Combinat de lapte și produse lactate la București ½ pag

Din practica proiectării

49 Arh. I. Mahier, ing. Șt. Georgescu- Din practica proiectării industriale 2 ½ pag

Proiectarea tip

52 Arh. I. Silvan, ing. P. Vernescu- Tipizarea construcțiile industriale 1 pag

53 Discuție asupra problemelor tipizării construcțiilor industriale 1 pag

54 Arh. Paris Manos, ing. Mihai Popovici- Parametrii geometrici ai halelor industriale
2 pag

56 Arh. R. Crețoiu- Secții tip hale industriale 2 pag

58 Ing. Mihai Popovici, ing. D. Grigoriu- Elemente de construcție și sisteme


construcții tip pentru hale industriale2 pag
60 Ing. L. Roșianu- Considerații tehnico-economice asupra tipizării construcțiillor
industriale 2 pag

Învățământ

62 Arh. Z. Solomon- Arhitectura indutrială în învățământul superior 2 pag

Bibliografie

64 Cărți și periodice de arhitectură industrială 2 pag

Teoria arhitecturii

66 S. Mojneagun- Căutări în domeniul teoriei arhitecturii în occident 3 pag

Cronica

69 Din activitatea U.A. 1 pag

Plastica

70 Lucrări premiate la expoziția de acuarele, desene și fotografii a arhitecțiilor

d. identificarea acelor articole a căror tematică este în legătură cu urbanismul /

sistematizarea / amenajarea teritoriului / istoria așezărilor:

Nu există în acest număr articole cu tematică care să fie legătură cu cele menționate
mai sus.