Sunteți pe pagina 1din 2

5. Proiectarea unei probe de evaluare curentă.

Proba de evaluare

1. Scrieti pe portativ semnul grafic corespunzator fiecarei note numit: patrime Si, patrime Re,
optime La, optime Mi, patrime Fa, doime Sol:

2. Notați pe portativ notele corespunzătoare gamei DO menționate prin numere sub portativ:

3. Numiți notele muzicale marcate în versuri:

Barem de corectare:
Ex. 1: 2p
Ex. 2: 3p
Ex. 3: 4p
Se ofera un punct din oficiu.
Comportament atins (A) Comportamen în dezvoltare (D) Necesită sprijin (S)
Scrie pe portativ cele sase semne Scrie pe portativ 3 din cele 6 Nu scrie pe portativ niciunul
grafice cerute. semne grafice cerute. dintre cele 6 semne grafice
cerute.
Scrie pe portativ cele 8 note Scrie pe portativ 4 din cele 8 Nu identifica niciuna dintre
muzicale ale Gamei Do. note muzicale ale Gamei Do. cele 8 note muzicale ale Gamei
Do.
Numeste toate notele muzicale Numeste 5 note muzicale Nu numeste nicio nota
marcate in text. marcate in text. muzicala marcata in text.