Sunteți pe pagina 1din 2

NORME DE REDACTARE

Indicații pentru autori: Articolele trimise spre publicare trebuie să fie originale, nepublicate
parțial sau integral într-o altă revistă sau alt material cu caracter științific, în format tipărit
sau online. Întreaga responsabilitate asupra originalității lucrării revine autorului, revista
declinându-și orice responsabilitate cu privire la conținutul articolului.
Informații generale:

1. Se acceptă lucrări în limbile Română, Engleză și Franceză.


2. Revista se adresează în special doctoranzilor, însă sunt acceptate și articole ale
profesorilor sau cercetătorilor.
3. Articolele nu vor fi mai lungi de 4 pagini (spațiere la 1 rând), inclusiv bibliografia.
4. Articolele în format Word vor fi expediate la adresa eu2018@gmail.com.
5. Afilierea instituțională a autorului, funcția ocupată și adresa de email vor fi trecute
în prima notă de subsol. Revista își rezervă dreptul de a suprima prezentările
biografice prea lungi sau redundanțele fără a cere acordul autorului. Prin trimiterea
articolului, autorul acceptă condițiile impuse de revistă.
Norme de redactare:
Titluri:

1. Titlul articolului va fi aliniat la dreapta și va fi urmat de numele autorului cu


majuscule, prenumele fără majuscule.
2. Afilierea instituțională (universitatea, facultate, departament și oraș) precum și
adresa de email vor fi date ca notă de subsol.
3. Font titlu: 14.
4. Font subtitlu: 12.
5. Subtitlurile nu vor fi numerotate.
6. Rezumatul va fi de maxim 150 de cuvinte și va fi pus într-un document Word
separat, împreună cu fotografiile (dacă este cazul).
Text:

1. Paginile vor fi numerotate.


2. Font: Times New Roman, 12.
3. Spațiere: 1.
4. Aliniere:

 Imagini:
Sunt acceptate doar fotografii/imagini creație proprie sau fără drepturi de autor. Numărul
maxim de imagini per articol este de 3. În măsura în care acestea sunt originale, revista
poate solicita autorului suplimentarea numărului de imagini.

Note:
1. Notele vor fi date la finalul citatului după modelul (Blecher, 1970: 7) și nu în
subsolul paginii. În subsol se vor reda doar comentarii ale autorului sau orice altă
informație ce are relevanță pentru articol. Font pentru note de subsol Times New
Roman, font 10, aliniere-0,5 mm.
2. Citatele mai mari de 3 rânduri vor fi trecute într-un paragraf distinct, font 10,
aliniere la 1 cm, fără ghilimele.
3. Citatele ce nu depășesc 3 rânduri vor fi date în text și vor fi marcate prin ghilimele
„…”.
4. Orice observație privitoare la citate va fi marcată prin paranteze pătrate [ ].
5. Titlurile de cărți sau de lucrări științifice vor fi scrise în italice.
6. Doar autorii și lucrările din note se vor regăsi în bibliografie.
7. Dacă citatea este indirectă, ea va fi precedată de apud.
8. Pentru articolele în limbă străină se vor adopta normele de redactare specifice
limbii române, fără spațiere înainte de semnele duble (: ; ! ?).
Bibliografie:

1. Font: Times New Roman, 10, hanging.


2. Pentru cărți:
BLECHER, M. (2008), Inimi cicatrizate, Cluj-Napoca, Limes.

3. Pentru antologii:
Alewyn, Richard (1968), “Anatomie des Detektivromans”, in Jochen Vogt (ed.) (1998), Der
Kriminalroman. Poetik.Theorie. Geschichte, München, pp. 52-72.

4. Pentru ziare/reviste:
CESEREANU, Ruxandra (2009), „O aniversare întârziată: M. Blecher. Corps, os, piele,
sânge”, în Steaua 12, pp. 7-9.

5. Surse de pe internet:
Se recomandă evitarea bibliografiei web. Dacă referința este absolut necesară ea se va face
sub forma:

NUME, prenume (an), data, Titlul [online] accesat la data de [data].