Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

BAZA DE DATE: „Restaurant”

-Proiect la disciplina: Proiectarea


Sistemelor Informatice-

Realizat de studenta:
Specializarea: Contabilitate si informatica de gestiune
Anul:III, grupaIII
Suceava -2009-

BAZA DE DATE “RESTAURANT”

1.Identificarea şi selecţia proiectului


a. Descrierea organizatiei
Societatea comerciala „NO LIMIT” este o entitate economico-financiara care din punct de
vedere juridic se caracterizeaza printr-o raspundere limitata a asociatilor ce se rezuma la nivelul
patrimoniului social. Societatea isi are sediul si punctul de lucru in centru jud. Suceava. In momentul
de fata aceasta are un capial social de 900.000 lei divizat in 9000 parti sociale, fiecarui asociat
revenindu-i cate 1000 parti ce ii confera drepturi egale in comparatie cu predecesori sai. Cei 9 asociati
sunt raspunzatori de cate o gestiune in parte, acestea efectuand un control permanent asupra activitatii
firmei.
Aceasta a fost infiintata in anul 2000 si are ca obiecte de activitate(principal si secundare)
diferite actiuni intreprinse de majoritatea restaurantelor cu specific traditional, conform Cod CAEN nr.
5530,5551 si 5553. Firma a incheiat un contract de inchiriere, inca din momentul realizarii planului de
afaceri cu o alta societate („BEST SERVICE”), in baza caruia aceasta este obligata la plata unei chirii
lunare de 4000 ron.

b. Delimitarea ariei de intindere a componentei analizate (subsistemul analizat);


Prin aplicatia realizata s-a urmarit fixarea anumitor parametri, anumitor date ce tine de latura
informationala a entitatii in cauza; s-a urmarit centralizarea principalelor informatii generate la nivelul
a doua compartimente: comercial si cel legat de resursele umane.

c. Analiza de fezabilitate
Lucrarea are menirea de a crea un catalog de prezentare la nivel general a entitatii si este
destinat in mare parte actiunilor de merchandising, promovare ce vor avea loc pe viitor. Colectarea
informatiilor si pastrarea lor pe suport electronic, intr-o economie de tip infrationist, unde preturile se
modifca permanent, va oferi posibilitatea unei actualizari a datelor ori de cate ori este nevoie, pe baza
celor existente deja, astfel incat sa se poate realiza o comparatie intre doua perioade de gestiune.

2.Analiza sistemului informaţional selectat


a.Descrierea intrarilor si iesilor (principalele surse de date pentru sistem, precum si ce se
doreste a se obtine din prelucrarea datelor)
Datele introduse in aplicatia de fata sunt date informative, preluate de la fiecare gestiune in
parte(evidentiate in cadrul tabelului”Date despre restaurant”) si care fac referire la: oferta entitatii
(regasita in cadrul tabelelor “Meniu” si “Organizari”) si situatia personalului angajat(“Personal activ”,
respectiv “Situatia_angajatilor”). Astfel fiecare tabel contine un numar relativ mediu de campuri,
putandu-se identifica existanta unei relationship la nivelul campului “Cod_r”.
Informatiile inregistrate in tabelele prezentate mai sus sunt:
1. Date despre restaurant:
 Cod_r = codul restaurantului
 Nume_restaurant = fiecare restaurant in parte este reprezentat de cate o gestiune
 Zona amplasarii= amplasamentul punctului de lucru, redat pentru fiecare gestiune in
parte
 Data infiintarii = data la care s-a consemnat existenta punctului de lucru in Reg.
Comertului
 Nr_locuri = locurile disponibile pentru clienti
 Nume patron = numele asociatului ce detine gestiunea respectiva
 Pren patron = prenumele asociatului ce detine gestiunea respectiva

2. Organizari:
 Cod_r = codul restaurantului
 Organizam = oferta de servicii pusa la indemana clintilor
 Meniu_pe persoana=costul unui fel de mancare / persoana
 Numar_feluri_sortimente= numarul portilor comandate
 Pret_spatiu_inchiriat= pretul localului inchiriat/zi
3. Meniu:
 Cod_r = codul restaurantului
 Den_produs =denumirea produselor preparate la nivelul reutaurantelor
 Pret=pretul fiecarui produs oferit
 Cantitate= numarul de portii comandate
 UMP= unitatea de masurata specifica fiecarui produs
4.Personal activ:
 Cod_r = codul restaurantului
 Nume_pren_responsabil =numele, prenumele responsabilului angajat la nivelul unui
departamant functional existent la nivel de societate(personal activ)
 Functia=postul ocupat de catre acesta in cadrul entitatii
 Departament= sectorul existent in cadrul entitatii
 Data_n= data nasterii
5. Situatia_angajatiilor:
 Cod_r = codul restaurantului
 Nr_angajatilor = totalul nr. de angajati existenti in statul de plata(activi si inactivi)
 Salariul_brut_pe_angajat=totii angajatii au acelasi salariu brut
 Total ore lucrare= toatalul ore lucrate/luna
 Total retineri= totalul retinerilor pe angajat

Informatiile introduse sunt prelucrate ulterior, datele ce rezulta in urma efectuarii acestei etape
fiind evidentiate prin aplicarea interogarilor.

b. Descrierea prelucrarilor( de unde sunt preluate datele, care sunt principalele operatii la
care sunt supuse, cum se prelucreaza datele, cum sunt preluate acestea)
Datele au fost preluate din cadrul celor 5 tabele realizate, fiind prelucrare prin utilizarea optiuni
Design View si SOL View.
c. Planificarea calendaristica (Diagrama Gantt)

nov’08 dec’08 ian’09


1.analiza S.C.
2.analiza mecanismului de promovare
3.definirea obiectivelor
4.delimitarea gestiunilor si culegerea
datelor
5.prelucrarea datelor in vederea realizarii
obiectivelor
6.crearea de instrumente publicitare
d.Modelarea sistemului informaţional
– modelarea logica(DFD nivel 0)
angajat
client 4 3
utilizatori
1 de 2
informatii

1. Informatia circula de la client catre entitate. Managementul entitatii trebuie sa tina cont de
preferintele clientelei pentru a face fata concurentei.(informatii particulare)
2. Informatia circula de la entitate catre angajat. Statul de plata reprezinta principalul document ce
atesta obligatiile permanente ale societatii comerciale fata de angajatii sai. Alte documente: Ordin de
deplasare, CIM, etc. Angajatul este interesat de mersul activitatii, de rentabilitatea acesteia si de
stabilitatea locului de munca.
3. Informatia circula de la angajat catre entitate. Angajatul poate aduce informatii cu privire la clientii
nemultumiti sau cu privire la nefunctionalitatea anumitor parghi interpuse.
4. Informatia circula de la entitate catre client.Societatea comerciala pune la dispozitia aestuia diferite
informatii regasite in cataloage, afise, pliante publicitare, etc. pt. ai capta atentia si al transporma intr-
un potential client pe viitor.

– modelarea logica(DFD nivel 1)

utilizatori de informatii 3
1 compartiment comercial
3
4 angajat
client
2
6
utilizatori de informatii
compartiment resurse umane
5

1.informatii legate de preferintele clientelei


2. informatii despre entitate:oferte, promotii,etc
3. informatii indirecte cu privire la clientela
4. informatii cu privire la rentabilitatea firmei(stablitata pe baza indicatorilor),informatii legate de
remunerare, stabilitatea firmei pe viitor,etc
5.informatii despre situatia angajatului(C.O., C.M.,etc), informatii leg. de continuitatea activ.
6.informatii ce privesc remunerarea si plata contributiilor la BS,BASS
- modelarea conceptuala(DER- entitate relatie)

nr_locuri
data_i
nf
zon nume
a am
cod_ p patron
lasa
r rii

pren patron
Date
despre
re prêt_spatiu
e_ n t restaurant
m z am l inchiriat
Nu aur
a an i
org
st _ r
Ale cod
si s geti re Organizari meniu_pe
ele
cta staura persoana
tiu
ofe ntul
rta
!

nr_feluri_sort
den_produs imente

cod_r
pret a
eaz
e lect dorit!
S l
niu
me

Meniu
cod_r nume_pren_r functia
esponsabil

cantitate
UMP departament
Personal activ
data_n

orare
Elab e plata
stat d
salariu_brut_pe
_angajat

situatia_anga
total retineri
jatilor
nr_angajatilor

cod_r total ore lucrate


3.Proiectarea logică

- proiectarea rapoartelor
Rapoartele realizare stocheaza informatii cu privire la oferta de produse pt.fiecare gestiune in parte.
Rapoartele se bazeaza pe informatiile existente in tabelele realizate si respectiv a interogariilor
efectuate ulterior. Ele se contureaza din necesitatea de cunostere a numitor informatii, ca te ex:
Ce produse ofera restaurantul dat?
Ce informatii avem despre restaurant, despre meniul pus la dispozitia clientilor?
Ce restaurante au fost infiintate in anul precizat?
Care sunt gestiunile care au un nr. de salariati<=50 si un nr. de ore lucrate mai mare de 80.
- proiectarea ecranelor pentru culegere date

4. Proiectarea fizică
- descriere mod de realizare tabele(ce informatii vor stoca tabelele, tipuri de date folosite)
Tabelele au fost realizate in modul Design View si stocheaza informatii de tip numeric(de
exemplu:informatii introduse la nivelul campului “Pret” sau “Cantitate”), de tip data(“Data_n”) si
text(Nume patron, Pren patron).
- 3 instructiuni SQL(cu cel putin 2 “SELECT” in componenta)
1.
numarul minin de locuri ocupate in cadrul gestiunilor existente
nume_restaurant nr_locuri
Restaurant VII 50

SELECT nume_restaurant, nr_locuri FROM date_despre_restaurant WHERE nr_locuri=(select


min(nr_locuri) from date_despre_restaurant);

2.
Afisarea situatiei angajatilor a caror salarii depaseste min la nivel de firma
Cod_r Nr_angajatilor Salariu_brut_pe_angajat Total ore lucrate total retineri
12 45 680 160 175
14 50 900 160 225
18 30 800 160 200

SELECT *FROM situatia_angajatilor WHERE Salariu_brut_pe_angajat>(select


avg(Salariu_brut_pe_angajat) from Situatia_angajatilor);

3.
Nr maxim de sortimente(portii) comandate/gestiune
MANIFESTARI NR_SORTIMENTE_COMANDATE
Nunti 8
SELECT organizam AS MANIFESTARI, nr_feluri_sortimente AS
NR_SORTIMENTE_COMANDATE FROM Organizari WHERE nr_feluri_sortimente=(select
max(nr_feluri_sortimente) from organizari);