Sunteți pe pagina 1din 1

Instituţia Publică Liceul Teoretic ,,Ion Creangă”

EVALUARE formativă LA MATEMATICĂ


SCRISĂ ÎN CLASA A IV-a ,,A”, Semestrul II _______________
Numele, prenumele elevului_______________________________________________
Itemi Punctaj
1. Realizează corespondenţa: L0123

1 2 1 1 1 1
2 4 4 2 3 4 L0123

două pătrimi o doime o jumătate o pătrime un sfert o treime

2. Colorează respectând indicaţiile: L0123

1 din : 2 din: 1 din:


4 4 2

3. Completează :
........ sferturi L0123
a) Un întreg este format din ........jumătăţi
....... treimi
b) O jumătate este formată din.......... sferturi
L01
4. Ce fracţie este reprezentată în desen ?

L012345

L0123456

5. Încercuieşte L012
fracţia corespunzătoare
figurii colorate din
desen:
L0123

L0123

L0123