Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “IULIAN VESPER”, HORODNIC DE SUS,


JUDEŢUL SUCEAVA, STR. PRINCIPALĂ
TEL / FAX – 0230 415 109 / 0230 415 109
E-mail: horodnicsus1@yahoo.com
www.scoalaiulianvesper.ro

CONSILIUL CLASEI a VI-a


An şcolar 2019/2020
NR.
DISCIPLINA NUMELE ŞI PRENUMELE OBS.
CRT.
1. Limba română
2. Limba engleză
3. Limba franceză
4. Matematica
5. Fizica
6. Biologia
7. Istorie
8. Geografia
9. Religia
10. Ed.plastică
11. Ed.fizică
12. Ed.tehnologică
13. TIC
14. Ed.muzicală
15. Consiliere şi dezvoltare personală
16. Reprezentantul comitetului de părinţi
17. Reprezentantul comitetului de elevi

COMITETUL DE ELEVI AL CLASEI a VI-a


An şcolar 2019/2020
NR.
RESPONSABILITĂŢI NUMELE ŞI PRENUMELE OBSERVATII
CRT.
1. Şeful clasei
2. Locţiitor
3. Membru

COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI a VI-a


An şcolar 2019/2020
NR.
RESPONSABILITĂŢI NUMELE ŞI PRENUMELE OBSERVATII
CRT.
1. Preşedinte
2. Locţiitor
3. Membru