Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUARE SUMATIVĂ LA Educația Moral-Spirituală

SCRISĂ ÎN CLASA a IV-a _____, Semestrul II __________________


Numele, prenumele elevului___________________________________________________________

1. Enumeră 5 acţiuni prin care poţi exprima respectul faţă de cei din jurul tău.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ L012345
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

.
2 Numeşte 4 fapte prin care poţi recunoaşte că un copil are cei 7 ani de acasă. L01234
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Exemplifică prin 4 fapte cum îndeplineşti porunca.


“Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie ţie bine, să trăieşti mulţi ani pe pămînt. ” L01234
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Continuă cu 3 denumiri lista valorilor naţionale. L0123


Tradiţii populare, opere de artă,_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

5. Completează enunţul cu 3 argumente. L0123


Eu îmi iubesc Patria pentru că _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
L0123
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________