Sunteți pe pagina 1din 1

Economie Europeană

Întrebări teoretice de evaluare pentru examenul final

1. Realizaţi o schemă care să prezinte statele membre ale UE, statele candidate şi
statele potenţial candidate, cu specificarea datelor aderării.
2. Ilustraţi cu cifre şi cu exemple referitoare la suprafaţa ocupată, populaţie,
venit/locuitor, mărimea economiei etc., afirmaţia "Statele UE sunt foarte
diferite unul de celălalt".
3. Ce se înţelege prin termenul de „integrare”? Dar prin „integrare economică”?
Daţi 5 exemple reale pentru fiecare.
4. Ce se înţelege prin „multi-level governance"?
5. Realizaţi o diagramă care să prezinte grafic etapele majore ale integrării
economice europene, cu obiectivele, realizările, tratatele, datele şi numele
statelor implicate.
6. Realizaţi o diagramă care să prezinte grafic etapele majore ale extinderii
economice europene, cu datele şi numele statelor implicate.
7. Explicaţi când şi prin ce mijloace organizaţia cunoscută astăzi sub numele de
Uniunea Europeană a shimbat diverse nume începând cu anul 1957/1958.
8. Definiţi uniunea vamală şi prezentaţi uniunea vamală ca etapă a integrării
economice europene.
9. Definiţi zona de liber schimb şi uniunea vamală. Care sunt asemănările şi
deosebirile dintre cele 2 formule integraţioniste? Daţi 2 exemple din fiecare.
10.Ce se înţelege prin piaţă internă unică din perspectiva integrării economice
europene?
11.Ce se înţelege prin uniunea economică şi monetară din perspectiva integrării
economice europene?
12.Explicaţi noţiunea de "convergenţă" în accepţiunea Tratatului de la Maastricht
şi a Pactului de creştere şi stabilitate.
13.Prezentaţi etapele parcurse pentru introducerea monedei unice europene şi
analizaţi avantajele acesteia.
14.Ce se înţelege prin sintagma "trei stâlpi şi un acoperiş" cu referire la structura
organizaţională a UE?
15.Explicaţi diferenţele existente între Consiliul UE şi Consiliul European.
16.Explicaţi de ce Comisia Europeană este considerată forţa principală din
spatele integrării europene.
17.Există vreo legătură între Parlamentul European și populaţia Statelor
Membre? În ce măsură populaţia Statelor Membre poate exercita un control
democratic asupra activităţilor din UE?
18.Care sunt principalele surse de venit ale bugetului UE? Contribuţia la buget pe
Stat Membru este egală? Dar contribuţia netă? Ilustraţi cu cifre şi cu
exemple.