Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA V ŞTIINŢE

Olimpiada şcolară

Adună-ţi toată încrederea în forţele proprii

Şi concentrează-te asupra rezolvării testului.

Astăzi ai posibilitatea de a-ţi demonstra

potenţialul intelectual la cota Maximum..

SUCCESE !

Nume, Prenume elev..................................................................... Nota........................Puncte.......................

1.Explică noţiunile.( 3 puncte, cite un punct pentru fiecare noţiune corectă)

Ştiinţe.................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Biologie..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Stare de agregare a substanţei.................................................................................................

........................................................................................................................................................

2. Stabileşte legătura prin săgeţi dintre coloane şi ştiinţele respective.( 7 puncte, cîte un punct pentru fiecare asociere corectă)

 Lumea vie Fizica


 Proprietăţile substanţelor
 Corpurile cereşti Chimia
 Forme de mişcare
 Universul Biologia
 Legile de dezvoltare a vieţii
 Structura substanţelor Astronomia
3. Bifează răspunsul corect.( 1 punct). Laboratorul este :

 O clasă în care se ţin cursuri de lecţii.

 O încăpere specială pentru experimente şi lucrări practice.

 Un teren pentru efectuarea observaţiilor.

4.. Redactează un eseu cu titlul « Universul – un ceasornic uriaş »( 10 puncte , cîte un punct pentru fiecare frază cu conţinut ştiinţific).

..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
...............

5..Numeşte unităţile de măsură utilizate pentru a afla indicaţiile de mai jos. ( 6 puncte, cîte un punct pentru fiecare răspuns corect )

 Distanţa de la Chişinău pînă la Oniţcani se măsoară în.........................


 Înălţimea unui bloc de locuit se măsoară în......................................
 Lăţimea băncii se măsoară în............................................................
 Timpul se măsoară în..........................................................................
 Masa unui harbuz se măsoară în.........................................................
 Volumul unui borcan cu suc se măsoară în.....................................