Sunteți pe pagina 1din 48

MARTIE 2006

ÎNCÃLZITOARE DE APÃ
CATALOG GENERAL

1
Index
6_ LEGENDÃ 31_ INSTANTURI - FUNCÞIONARE CU GAZ
BOILERE CU ACUMULARE ªI
10_ BOILERE ELECTRICE CU ACUMULARE FUNCÞIONARE CU GAZ

SUPER GLASS R FAST CF


SUPER GLASS R SMALL FAST FF
TI TRONIC FAST - ACCESORII
TI TRONIC INDUSTRIAL SGA EURO
TI TRONIC STI S/SGA
TI TRONIC BEST S/SGA CS
TI SHAPE V FFI-E
TI SHAPE SMALL SGA
PLATINUM SGA CS
PLATINUM SMALL SGA OPTIMA
CA-E
23_ BOILERE INDIRECTE BOILERE CU ACUMULARE ªI
FUNCÞIONARE CU GAZ - ACCESORII
BDR
BRDN-BRGN 45_ BOILERE DE PARDOSEALÃ CU
BS1S ACUMULARE - LEMN / LEMN-ELECTRIC
BS2S
BACD
BSP
BST

3
Ariston are încredere în tine.
De aceea noi îþi ascultãm pãrerile.

În fiecare an, milioane de consumatori din întreaga lume aleg echipamentele


Ariston .
Încrederea pe care aceºtia ne-o acordã genereazã un rezultat deosebit: un
brand care îºi asumã responsabilitatea de a satisface cerinþele
dumneavoastrã, nãscute din nevoia de bunãstare, confort ºi siguranþã.
Ariston îºi asumã responsabilitatea calitãþii vieþii de zi cu zi.

4
Eºti consumatorul bine informat ,
care crede în tehnologia uºor de

Încredere în tine, utilizat întrucât este inteligentã ºi


eºti conºtient de importanþa pe
care o are un consum redus de

clientul nostru energie, astfel încât ai posibilitatea


de a economisi ºi în acelaºi timp
cruþi mediul înconjurãtor.
Crezi cu adevarat cã trebuie sã
cumperi un produs care
încurajeazã conservarea naturii, în
toate formele sale, ºi care îþi oferã
simultan un confort maxim ºi
bunãstarea de care ai nevoie.

Îþi doreºti sã lucrezi cu un

Încredere în tine, echipament uºor de instalat.


Cu un produs a cãrui greutate sã
fie cât mai micã ºi care a fost

instalatorul special conceput pentru a facilita


la maximum instalarea sa: fixare
imediatã pe perete, auto-adaptare
la sistemul de evacuare al gazelor,
conexiuni rapide ºi comode.

Trebuie sã execuþi lucrãri de

Încredere în tine, întreþinere - de rutinã sau nu - ºi


eºti conºtient de importanþa
majorã a accesibilitãþii frontale a

specialistul în service tuturor componentelor


echipamentului, în scopul de a le
inspecta sau de a le înlocui mult

ºi mentenanþã mai simplu ºi mai rapid.

Sunteþi perfect conºtienþi de

Încredere în voi, aspectele estetic ºi funcþional ale


proiectului ºi ºtiþi cât este de
important sã puteþi alege acele

proiectantul produse ce se integreazã perfect în


ansamblul arhitectural conceput -
în interiorul sau în exteriorul

arhitectul ºi inginerul clãdirii - din punct de vedere al


dimensiunilor, esteticii ºi al
caracteristicilor tehnice ce

de instalaþii þin de sistemul conceput pe


ansamblu.

5
Simbolisticã

Simbolurile grafice au fost concepute pentru a facilita perceperea Pe scurt, utilizatorul se poate familiariza rapid cu fiecare tip de
caracteristicilor fiecãrui echipament. Ariston îþi dã posibilitatea, de la echipament fãrã a deveni confuz ºi fãrã a pierde timp. Aceste facilitãþi
bun început, sã identifici rapid ºi uºor nivelul de performanþã, sã sunt conforme cu filozofia Ariston, aceea de a oferi întotdeauna, atât
înþelegi rapid diferenþele între echipamente aparþinând aceleiaºi familii clienþilor cât ºi profesioniºtilor, servicii ce sunt clare ºi uºor de asimilat.
de produse ºi sã evaluezi corect criteriile de achiziþie.

ZVELT CONTROL ELECTRONIC


Diametru redus pentru a facilita Panou de comandã electronic
instalarea în spaþii reduse. pentru o mai uºoara utilizare a
Permite o mai bunã utilizare a echipamentului.
spaþiilor restrânse.

REZERVOR DIN OÞEL EMAILAT TERMOSTAT TBST


Recipient din oþel emailat, extrem de rezistent Termostat cu performanþe
la coroziune. superioare ce asigurã un control
precis ºi o corectã ajustare a
temperaturii.

REZERVOR DIN OÞEL INOX ANTI - ÎNGHEÞ


Recipient executat din oþel inox Echipamentul este protejat
ce garanteazã maximum de împotriva efectelor temperaturilor
performanþã. extrem de scãzute.

IPX FLANªÃ DE INSPECÞIE


Acesta este gradul de protecþie Flanºã de inspecþie de
certificat al produselor noastre. dimensiuni generoase pentru o
mai uºoarã ºi corectã întreþinere.

IZOLARE POLIURETAN DESIGN PLUS


Material de izolare lipsit de CFC, ce Esteticã deosebitã, în spiritul
corespunde cu cele mai noi cerinþe cu italian tradiþional.
privire la protejarea mediului.

REGLARE A TEMPERATURII PERIOADA DE GARANÞIE


Funcþiune ce permite utilizatorului Garanþia corpului boilerului,
setarea temperaturii ce corespunde exprimatã în numãr de ani.
gradului propriu de confort.
Toate componentele electrice au
1 an garanþie.

Avantajele în detaliu
IZOLAÞIE EXTREM DE DENSÃ TEHNOLOGII CE ÞIN CONT DE ANOD DE MAGNEZIU DE MARI
Existã un strat consistent de spumã PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR DIMENSIUNI
poliuretanicã de înaltã densitate ce Ariston se subordoneazã în permanenþã Constituie o particularitate a
garanteazã o excelenta izolaþie termicã. ideii de menþinere a echilibrului între echipamentelor Ariston, fiind o
procedurile industriale cu cele ce se referã componentã uºor de inspectat sau de
COMPONENTE DE MAXIMÃ CALITATE la protejarea mediului înconjurãtor.
înlocuit. Conferã rezervorului o
Acestea sunt concepute ºi fabricate de Rezultatul acestui angajament constã în
cãtre Ariston, metodele riguroase de protecþie electrochimicã suplimentarã,
eliminarea clorofluorocarburilor (CFCs)
verificare ºi control al calitãþii asigurând din conþinutul materialului izolant, de o foarte mare eficienþã.
un comportament excelent în timp, chiar acordând totodatã o maximã importanþã
ºi dupã câþiva ani de exploatare. selecþionãrii componentelor reciclabile.

6
Ce echipament vi se potriveºte?

Dacã doriþi sã utilizaþi un


echipament pentru o perioadã
mare de timp atunci alegeþi
din gama Platinum .

< Doriþi un design deosebit ?


Alegeþi din gama Ti Shape.

>
Dacã sunteþi în cãutarea unor
performanþe deosebite, gama
Ti Tronic BEST este soluþia.

<
... dacã preferaþi un echipament
simplu ºi de încredere, atunci
alegeþi din gama SG R.

>
O largã varietate de capacitãþi
ºi forme ...destinate uzului casnic
sau celui industrial. Satisfacem
orice cerinþã!
Titanium Plus: Termostat TBST
o nouã tehnologie ce foloseºte Termostatul TBST combinã funcþionabilitatea ºi siguranþa oferind performanþe
emailarea pe bazã de Titan ºi care superioare ºi o mai mare siguranþã în exploatare. Timpul mãrit de reacþie la reglajele
asigurã o protecþie maximã. de temperaturã asigurã obþinerea rapidã a cantitãþilor suficiente de
apã la temperatura doritã presetatã.
BEST System
Performanþã de top ºi maximã siguranþã. PRO TECH - PROTECÞIA ACTIVÃ ÎMPOTRIVA COROZIUNI
Acest patent, exclusiv Ariston, uzeazã de Dezvoltat în laboratoarele de cercetare Ariston, sistemul Pro Tech reprezintã vârful de
un microprocesor electronic conectat la lance al tehnologiei în ceea ce priveºte protecþia activã a recipienþilor.
rezistenþã ºi la o sondã NTC. Sistemul este prevãzut cu P.C.B. ºi cu un anod activ imersat, acesta din urmã fiind
proiectat astfel încât sã nu fie afectat de procesul de coroziune.

7
Ce cantitate de
apã caldã îþi este necesarã

Numãrul de puncte de prelevare existent în locuinþã ºi volumul necesar de apã caldã, exprimate în litri, sunt
principalii parametri de luat în considerare la achiziþionarea unui nou boiler. Asiguraþi-vã cã boilerul pe care doriþi
sã-l achizitionaþi este capabil sã satisfacã nevoile dumneavoastrã de apã caldã, respectiv, cantitãþile totale
prelevate simultan la nivelul mai multor puncte de consum. În tabelul urmãtor sunt prezentate diverse variante de
consum ºi capacitãþile de stocare corespunzãtoare ambele exprimate în litri, rezultând astfel capacitatea optimã a
boilerului pe care urmeazã sa-l achiziþionaþi.

1 punct de prelevare simultan / 1 utilizator


boiler având 1
10-15-30
litri
capacitate
2 puncte de prelevare simultane / 2 utilizatori
boiler având 2
50
litri
capacitate
8
3 puncte de prelevare simultane / 3 utilizatori
3 boiler având

80-100
litri
capacitate
3 puncte de prelevare simultane / 3 utilizatori
3 boiler având

80-100
litri
capacitate
4 puncte de prelevare simultane / 4 utilizatori
4 boiler având

100-150
litri
capacitate
9
ÎNCÃLZITOARE DE APÃ
ELECTRICE

O gamã completã, economii substanþiale ºi un echipament uºor de utilizat ºi extrem de simplu de


instalat: toate acestea fac ca Ariston sã fie alegerea idealã.

10
SUPER GLASS R
SG R BOILERE ELECTRICE MURALE CU ACUMULARE
50-80-100-120

REZERVOR DIN IPX1 TERMOIZOLARE REGLAREA GARANÞIE CORP


OÞEL EMAILAT IPX3 (SG R 120) CU SPUMÃ TEMPERATURII BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

REZERVOR DUBLU EMAILAT


BUTON EXTERN DE REGLARE A
TEMPERATURII
REZERVOR DIN OÞEL DE MARE GROSIME
TESTAT LA 16 BAR
ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT
reglarea
TERMOSTAT ORIGINAL ARISTON
CU SISTEM DE PROTECÞIE ÎNCORPORAT
SUPAPÃ HIDRAULICÃ DE SIGURANÞÃ
temperaturii
REGLATÃ LA 8 BAR
ELEMENT DE ÎNCÃLZIRE REZISTENT LA
DEPUNERILE DE CALCAR

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


SG R SG R SG R SG R SG R SG R SG R SG R SG R SG R SG R SG R SG R SG R SG R SG R SG R SG R
50 50 H 80 80 H 100 100 H 120 80 TD-TS 100 TD-TS 50 50 H 80 80 H 100 100 H 120 80 TD-TS 100 TD-TS
Capacitate l 50 50 80 80 100 100 120 80 100 a mm 550 550 750 750 904 904 1080 750 904
Putere W 1500 1200 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000
Tensiunea de alimentare V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 b mm 395 - 595 - 749 - - 595 749
Timpul de încãlzire (ΔT= 45°C h, min. 1,52 2,20 3,06 3,06 3,52 3,52 3,29 2,17 2,52
c mm - - - - - - - 350 330
Temperatura maximã de lucru °C 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Dispersia termicã kWh/24h 0,96 1,02 1,22 1,48 1,39 1,65 1,70 1,22 1,39 d mm - 160 - 335 - 487 - - -
Presiunea maximã de lucru bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Greutatea netã kg 17 17 23 23 25 25 33 24 26 e mm 155 - 155 - 155 - 169 155 155
Rezervor interior din oþel
Grosime (medie) mm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 f mm 165 - 165 - 165 - 165 165 165
Termoizolaþie
Grosime (medie) mm 20 20 20 20 20 20 20 20 20

LISTA DE PREÞURI SGR 50 SGR 50 H SGR 80 SGR 80 H SGR 100 SGR 100 H SGR 120 SGR 80 TD SGR 80 TS SGR 100 TD SGR 100 TS

COD 869921 870082 869922 870083 869923 870084 3505012 869924 869925 869926 869927

PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ Intrare apã rece G 1/2” Ieºire apã caldã G 1/2”

11
SUPER GLASS R SMALL
SG R SMALL BOILERE ELECTRICE MURALE CU ACUMULARE
10-15-30 INSTALARE DEASUPRA ªI SUB CHIUVETÃ
(30 LITRI NUMAI DEASUPRA CHIUVETEI)

REZERVOR DIN IPX1 TERMOIZOLARE REGLAREA TBST FUNCÞIE GARANÞIE CORP


OÞEL EMAILAT CU SPUMÃ TEMPERATURII TERMOSTAT ANTI-ÎNGHEÞ BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

REZERVOR INTERIOR EMAILAT


ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT
BUTON EXTERN DE REGLARE A
TEMPERATURII
CONTROLUL TEMPERATURII PRIN
dimensiuni
TERMOSTAT BIPOLAR CU DISPOZITIV DE
SIGURANÞÃ
SUPAPÃ HIDRAULICÃ DE SIGURANÞÃ
REGLATÃ LA 8 BAR
TERMOIZOLARE CU SPUMÃ
compacte
POLIURETANICÃ ECOLOGICA FÃRÃ CFC

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


SG R SG R SG R SG R SG R SG R SG R SG R SG R SG R
10 OR 10 UR 15 OR 15 UR 30 OR 10 OR 10 UR 15 OR 15 UR 30 OR
Capacitate l 10 10 15 15 30 a mm 360 360 360 360 446
Putere W 1200 1200 1200 1200 1500
Tensiune de alimentare V 230 230 230 230 230 b mm 254 254 300 300 360
Timp de încãlzire (ΔT=45°C) h, min. 0,30 0,30 0,45 0,45 0,70
c mm 360 360 360 360 446
Temperatura maximã de lucru °C 80 80 75 75 75
Dispersia termicã kWh/24h 0,40 0,55 0,53 0,64 0,60 d mm 92 92 78 78 115
Presiunea maximã de lucru bar 8 8 8 8 8
Greutatea netã kg 6,2 6,2 7,2 7,2 11
Rezervor interior din oþel
Grosimea (medie) mm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Termoizolaþie
Grosimea (medie) mm 25 25 25 25 25

LISTA DE PREÞURI SGR 10 OR SGR 10 UR SGR 15 OR SGR 15 UR SGR 30 OR

COD 868353 868354 868355 868356 868357


PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ Intrare apã rece G 1/2” Ieºire apã caldã G 1/2”

12
TI TRONIC
TI TRONIC BOILERE ELECTRICE MURALE CU ACUMULARE
50-80-100

REZERVOR DIN IPX3 (modele V) TERMOIZOLARE REGLAREA DESIGN GARANÞIE CORP


OÞEL EMAILAT IPX1 (modele H) CU SPUMÃ TEMPERATURII PLUS BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

REZERVOR DUBLU EMAILAT CU EMAIL


PE BAZÃ DE TITAN TESTAT LA 16 BAR
ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT
CONTROLUL TEMPERATURII
PRIN TERMOSTAT BIPOLAR
CU DISPOZITIV DE SIGURANÞÃ
CONTROLUL TEMERATURII
noua
PRIN BUTON EXTERIOR
SUPAPÃ HIDRAULICÃ DE SIGURANÞÃ
REGLATÃ LA 8 BAR
TERMOMETRU EXTERN
generaþie
ELEMENT DE ÎNCÃLZIRE REZISTENT
LIVRAT CU SUPAPÃ DE SIGURANÞÃ

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC
50 80 80 H 100 100 H 50 80 80 H 100 100 H
Capacitate l 50 80 80 100 100 a mm 553 758 758 913 913
Putere W 1500 1500 1500 1500 1500
Tensiune de alimentare V 230 230 230 230 230 b mm 163 163 113 166 113
Timp de încãlzire (ΔT=45°C) h, min. 1,52 3,06 3,06 3,52 3,52
c mm - - 174 - 177
Temperatura maximã de lucru °C 75 75 75 75 75
Dispersia termicã kWh/24h 0,96 1,22 1,48 1,39 1,65 d mm - - - - -
Presiunea maximã de lucru bar 8 8 8 8 8
Greutatea netã kg 17 23 23 25 25 e mm 165 165 165 165 165
Rezervor interior din oþel
Grosime (medie) mm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 y mm 470 470 470 470 470
Termoizolaþie z mm - - 245 - 245
Grosime (medie) mm 20 20 20 20 20

LISTA DE PREÞURI TI TRONIC 50 TI TRONIC 80 TI TRONIC 80 H TI TRONIC 100 TI TRONIC 100 H

COD 3200056 3200057 3200060 3200058 3200061

PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ Intrare apã rece G 1/2” Ieºire apã caldã G 1/2”

13
TI TRONIC 2 kW
TI TRONIC BOILERE ELECTRICE MURALE CU ACUMULARE
50-65-80-100-120

REZERVOR DIN IPX3 TERMOIZOLARE REGLAREA DESIGN GARANÞIE CORP


OÞEL EMAILAT CU SPUMÃ TEMPERATURII PLUS BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

REZERVOR DUBLU EMAILAT CU EMAIL


PE BAZÃ DE TITAN TESTAT LA 16 BAR
ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT
CONTROLUL TEMPERATURII PRINTR-UN
TERMOSTAT BIPOLAR CU FUNCÞIE DE
PROTECÞIE mai multã
REGLAREA TEMPERATURII PRINTR-UN
BUTON EXTERIOR
SUPAPA HIDRAULICÃ DE SIGURANÞÃ
REGLATÃ LA 8 BAR
SONDA EXTERIOARÃ
putere
ELEMENT DE ÎNCÃLZIRE REZISTENT
LIVRAT CU SUPAPÃ DE SIGURANÞÃ

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC
50 65 80 100 120 80 TD-TS 100 TD-TS 50 65 80 100 120 80 TD-TS 100 TD-TS
Capacitate l 50 65 80 100 120 79 99 a mm 553 670 758 913 1080 758 913
Putere W 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Tensiune de alimentare V 230 230 230 230 230 230 230 b mm 163 155 113 166 169 163 166
Timp de încãlzire (ΔT=45°C) h, min. 1,56 2,31 3,06 3,52 3,29 2,17 2,52
c mm - - 174 - - - -
Temperatura maximã de lucru °C 75 75 75 75 75 75 75
Dispersia termicã kWh/24h 0,96 1,22 1,48 1,65 1,7 1,22 1,39 d mm - - - - 165 350 330
Presiunea maximã de lucru bar 8 8 8 8 8 8 8
Greutatea netã kg 17 20 23 25 33 24 26 e mm 165 165 165 165 450 165 165
Rezervor interior din oþel
Grosimea (medie) mm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 y mm 470 470 470 470 480 470 470
Termoizolaþie z mm - - 245 - - 245 245
Grosimea (medie) mm 20 20 20 20 20 20 20

LISTA DE PREÞURITI TRONIC 50 TI TRONIC 65 TI TRONIC 80 TI TRONIC 100 TI TRONIC 120 TI TRONIC 80 TD TI TRONIC 80 TS TI TRONIC 100 TD TI TRONIC 100 TS

COD 3200078 3200079 3200080 3200081 3505040 3200067 3200068 3200069 3200070

PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ Intrare apã rece G 1/2” Ieºire apã caldã G 1/2”

14
TI TRONIC INDUSTRIAL
TI TRONIC INDUSTRIAL BOILER ELECTRIC CU ACUMULARE, CU MONTARE PE PERETE
120-150-200

REZERVOR DIN IPX3 TERMOIZOLARE REGLAREA GARANÞIE CORP


OÞEL EMAILAT CU SPUMÃ TEMPERATURII BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

DEBIT CRESCUT DE A.C.M. : PESTE 440


DE LITRI/H LA 40°C
REZERVOR DIN OÞEL EMAILAT CU EMAIL
SPECIAL PE BAZA DE TITAN TESTAT LA 16 BAR
FLANªÃ DE VIZITARE MÃRITà capacitate
mare
ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT
REGLAREA TEMPERATURII
TERMOSTAT BIPOLAR CU DISPOZITIV DE
SIGURANÞÃ
SUPAPÃ DE SIGURANÞÃ 8 BAR
ELEMENT DE ÎNCÃLZIRE REZISTENT LA
DEPUNERILE DE CALCAR
LIVRAT CU SUPAPÃ DE SIGURANÞÃ
(NUMAI LA MODELUL VERTICAL)

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC
150 150 H 200 200 H 120 TS/C 150 TS/C 200 TS/C 150 150 H 200 200 H
Capacitate l 150 150 200 200 a mm 505 495 505 495
Putere W 2200 2200 2600 2600
Tensiune de alimentare V 230 230 230 230 b mm 1058 1209 1058 1535
Timp de încãlzire (ΔT=45°C) h, min. 3,57 3,57 4,28 4,28
Temperatura maximã de lucru °C 75 75 75 75 c mm 230 - 230 -
Dispersia termicã kWh/24h 1,65 2,09 1,91 2,61 d mm 178 - 178 -
Presiunea maximã de lucru bar 8 8 8 8
Greutatea netã kg 41 41 51 51 e mm 98 - 420 -
Rezervor interior din oþel
Grosimea (medie) mm 1,7 1,7 1,7 1,7 f mm - 500 - 500
Termoizolaþie
Grosimea (medie) mm 30 30 30 30 g mm - 536 - 536

LISTA DE PREÞURI TI TRONIC 150 TI TRONIC 150 H TI TRONIC 200 TI TRONIC 200 H TI TRONIC 120 TS/C TI TRONIC 150 TS/C TI TRONIC 200 TS/C

COD 006951 006962 006352 006363 006956 006957 006958

PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ Intrare apã rece G 3/4” Ieºire apã caldã G 3/4”

15
TI TRONIC STI
TI TRONIC STI BOILER ELECTRIC CU ACUMULARE CU MONTARE PE PARDOSEALÃ
200-300-500

REZERVOR DIN IPX25D (200-300) TERMOIZOLARE REGLAREA FLANªÃ GARANÞIE CORP


OÞEL EMAILAT CU SPUMÃ TEMPERATURII DE INSPECÞIE BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

REZERVOR DIN OÞEL EMAILAT CU EMAIL


PE BAZÃ DE TITAN TESTAT LA 12 BAR

montaj
FLANªÃ DE INSPECÞIE MÃRITÃ
(5 ªURUBURI)
ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT
TERMOSTAT BIPOLAR CU DISPOZITIV
DE SIGURANÞÃ
SUPAPÃ DE SIGURANÞÃ TESTATÃ
LA 7 BAR
pe pardosealã
LIVRAT CU SUPAPÃ DE SIGURANÞÃ

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


TI STI TI STI TI STT TI STI TI STI TI STI TI STT TI STI
200 300 300 500 200 300 300 500
Capacitate l 200 300 300 500 a mm 1320 1820 1820 1870
Putere W 3000 3000 3000 6000
Tensiune de alimentare V 230/400 230/400 230/400 230/400 b mm 560 560 560 710
Timp de încãlzire (ΔT=45°C) h, min. 3,45 5,36 5,36 4,40
c mm 390 365 365 335
Temperatura maximã de lucru °C 75 75 75 75
Dispersia termicã kWh/24h 2,00 2,85 2,85 3,60 d mm - - 255 -
Presiunea maximã de lucru bar 8 8 8 8
Greutatea netã kg 50 71 75 95 e mm - - 370 -
Rezervor interior din oþel
Grosimea (medie) mm 1,7 1,7 1,7 2,5 f mm - - - -
Termoizolaþie g mm - - - -
Grosimea (medie) mm 30 30 30 42

LISTA DE PREÞURI TI STI 200 TI STI 300 TI STT 300 TI STI 500

COD 828003 828020 828007 828016

PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ Intrare apã rece G 3/4” Ieºire apã caldã G 3/4”

16
TI TRONIC BEST
Performanþã de top
ºi siguranþã absolutã.
TI-TRONIC BEST are toate avantajele sistemului tradiþional TI-TRONIC la care
se adaugã beneficiile sistemului “Best”, o nouã tehnologie revoluþionarã
folositã în sistemele de siguranþã ale încãlzitoarelor de apã.
Acest patent exclusiv presupune un microprocesor electronic conectat
la rezistenþã ºi la sondele de temperaturã ale boilerului.
Termostatul bipolar controleazã siguranþa echipamentului ºi realizeazã
autodiagnoza.

FUNCTII.
Controlul ºi programarea temperaturii.
Funcþia “Best” face posibilã monitorizarea
temperaturii cu o mai mare acurateþe, cu
abateri de doar 4°C în comparaþie cu
6÷7°C la boilerele electrice traadiþionale.

SIGURANÞA GARANTATÃ ÎN FUNCÞIONARE.


Funcþiile sunt controlate de softul de siguranþã ºi de cãtre microprocesorul cu funcþie “watchdog” asigurând siguranþa
absolutã. Rezistenþa este conectatã în permanenþã la sistemul de diagnozã ºi orice disfuncþionalitate este afiºatã.
Consum redus de energie. Sistemul precis de monitorizare a temperaturii asigurã reducerea pierderilor de cãldurã.

ÎNTREÞINERE UªOARÃ.
În cazul în care se constatã ca boilerul nu funcþioneazã, se poate reprograma fãrã a fi demontat .

CONFORT ÎMBUNÃTÃÞIT.
Sistemul “Best” face posibilã atingerea unor temperaturi mai ridicate decât în cazul boilerelor tradiþionale, cu
producerea unor cantitãþi mai mari de apã caldã.

17
TI TRONIC BEST
TI TRONIC BEST BOILERE ELECTRICE MURALE CU ACUMULARE
50-80-100

REZERVOR DIN IPX3 (V models) TERMOIZOLARE REGLAREA CONTROL FUNCÞIE DESIGN


OÞEL EMAILAT IPX1 (H models) CU SPUMÃ TEMPERATURII ELECTRONIC ANTI-ÎNGHEÞ PLUS
POLIURETANICÃ

GARANÞIE CORP
BOILER (ANI)

REZERVOR INTERIOR DIN OÞEL EMAILAT CU


EMAIL SPECIAL PE BAZÃ DE TITAN TESTAT
LA 16 BAR
ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT
AFIªAJ ELECTRONIC PRIN LEDURI CU
REGLAREA EXTERNÃ A TEMPERATURII
CONTROLUL ELECTRONIC AL
sistemul
best
TEMPERATURII
TERMOSTAT BIPOLAR CU DISPOZITIV DE
SIGURANÞÃ
SUPAPÃ HIDRAULICÃ DE SIGURANÞÃ
REGLATÃ LA 8 BAR
LIVRAT CU SUPAPÃ DE SIGURANÞÃ
FUNCÞIE ANTI-ÎNGHEÞ ATUNCI CÂND
BOILERUL ESTE PORNIT

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC TI TRONIC
50 BEST 80 BEST 80 H BEST 100 BEST 100 H BEST 50 BEST 80 BEST 80 H BEST 100 BEST 100 H BEST
Capacitate l 50 80 80 100 100 a mm 553 758 758 913 913
Putere W 1500 1500 1500 1500 1500
Tensiune de alimentare V 230 230 230 230 230 b mm 163 163 113 166 113
Timp de încãlzire (ΔT=45°C) h, min. 1,56 3,06 3,06 3,52 3,52
c mm - - 174 - 177
Temperatura maximã de lucru °C 75 75 75 75 75
Dispersia termicã kWh/24h 0,96 1,22 1,48 1,39 1,65 e mm 165 165 165 - -
Presiunea maximã de lucru bar 8 8 8 8 8
Greutatea netã kg 17 23 23 25 25 y mm 470 470 470 470 470
Rezervor interior din oþel
Grosimea (medie) mm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 z mm - - 245 - 245
Termoizolaþie
Grosimea (medie) mm 20 20 20 20 20

LISTA DE PREÞURI TI TRONIC 50 BEST TI TRONIC 80 BEST TI TRONIC 80 H BEST TI TRONIC 100 BEST TI TRONIC 100 H BEST

COD 3200050 3200051 3200053 3200052 3200054

PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ Intrare apã rece G 1/2” Ieºire apã caldã G 1/2”

18
TI SHAPE
TI SHAPE BOILERE ELECTRICE CU ACUMULARE
50-65-80-100

REZERVOR DIN IPX5 (V models) TERMOIZOLARE REGLAREA DESIGN GARANÞIE CORP


OÞEL EMAILAT IPX1 (H models) CU SPUMÃ TEMPERATURII PLUS BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

REZERVOR INTERIOR DIN OÞEL EMAILAT


CU TITAN ªI TESTAT LA 16 BARI
ANOD DIN MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT

design
CONTROLUL TEMPERATURII PRIN
BUTON EXTERN
PRECIZIE RIDICATÃ A TERMOSTATULUI
CU BULB
TRIPLU SISTEM DE SIGURANÞÃ
SUPAPÃ DE SIGURANÞÃ PENTRU
SUPRAPRESIUNE
STRAT GROS DE IZOLAÞIE TERMICÃ
de excepþie
TERMOMETRU EXTERN

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


TI SHAPE TI SHAPE TI SHAPE TI SHAPE TI SHAPE TI SHAPE TI SHAPE TI SHAPE TI SHAPE TI SHAPE TI SHAPE TI SHAPE
50 50 H 65 65 H 80 80 H 100 100 H 50 65 80 100
Capacitate l 50 50 65 65 80 80 100 100 a mm 585 688 790 943
Putere W 2000 2000 2000 1500 2000 1500 2000 1500
Alimentare electricã V 230 230 230 230 230 230 230 230 b mm 160 190 335 487
Timp de încãlzire (ΔT=45°C) h, min. 1,23 1,23 1,47 2,23 2,12 2,56 2,45 3,40
Temperatura maximã de lucru °C 80 80 80 80 80 80 80 80
Dispersia termicã kWh/24h 0,70 0,84 0,84 0,84 0,98 0,93 1,15 0,95
Presiunea maximã de lucru bar 8 8 8 8 8 8 8 8
Greutatea netã kg 19,8 19,8 22,8 22,8 25,8 25,8 30,9 30,9

LISTA DE PREÞURI TI SHAPE 50 TI SHAPE 50 H TI SHAPE 65 TI SHAPE 65 H TI SHAPE 80 TI SHAPE 80 H TI SHAPE 100 TI SHAPE 100 H

COD 504273 504307 504274 504277 504275 504278 504276 504279

PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ Intrare apã rece G 1/2” Ieºire apã caldã G 1/2”

19
TI SHAPE SMALL
TI SHAPE SMALL BOILERE ELECTRICE CU ACUMULARE
10-15-30 POT FI MONTATE SUB SAU DEASUPRA CHIUVETEI
(DOAR PÂNÃ LA 30 LITRI DEASUPRA CHIUVETEI)

REZERVOR DIN IPX4 TERMOIZOLARE REGLAREA TBST FUNCÞIE DESIGN


OÞEL EMAILAT CU SPUMÃ TEMPERATURII TERMOSTAT ANTI-ÎNGHEÞ PLUS
POLIURETANICÃ

GARANÞIE CORP
BOILER (ANI)

REZERVOR INTERIOR EMAILAT


ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT

plãcut
CONTROL EXTERN AL TEMPERATURII
CONTROLUL TEMPERATURII
PRIN TERMOSTAT BIPOLAR
SUPAPÃ DE SIGURANÞÃ PENTRU
PRESIUNE

compact
STRAT GROS DE IZOLAÞIE CU SPUMÃ
POLIURETANICÃ ECOLOGICÃ
IZOLAÞIE TERMICÃ OPTIMÃ

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


TI SHAPE TI SHAPE TI SHAPE TI SHAPE TI SHAPE TI SHAPE TI SHAPE TI SHAPE TI SHAPE TI SHAPE
10 OR 10 UR 15 OR 15 UR 30 OR 10 OR 10 UR 15 OR 15 UR 30 OR
Capacitate l 10 10 15 15 30 a mm 357 357 357 357 447
Putere W 1500 1500 1500 1500 1500
Tensiune de alimentare V 230 230 230 230 230 b mm 261 261 308 308 370
Timp de încãlzire (ΔT=45°C) h, min. 0,23 0,23 0,35 0,35 0,70
c mm 357 357 357 357 447
Temperatura maximã de lucru °C 80 80 75 75 75
Dispersia termicã kWh/24h 0,43 0,55 0,53 0,65 0,61 d mm 92 92 78 78 114
Presiunea maximã de lucru bar 8 8 8 8 8
Greutatea netã kg 6,6 6,6 7,4 22,8 12,8
Rezervor interior din oþel
Grosimea (medie) mm - - - - -
Termoizolaþie
Grosimea (medie) mm - - - - -

LISTA DE PREÞURI TI SHAPE 10 OR TI SHAPE 10 UR TI SHAPE 15 OR TI SHAPE 15 UR TI SHAPE 30 OR

COD 877098 877099 877100 877101 877102

PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ Intrare apã rece G 1/2” Ieºire apã caldã G 1/2”

20
PLATINUM
SI BOILER ELECTRIC CU ACUMULARE, CU MONTARE PE PERETE
50-80-100-120-150

REZERVOR DIN IP25D TERMOIZOLARE REGLAREA DESIGN GARANÞIE CORP


OÞEL INOX CU SPUMÃ TEMPERATURII PLUS BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

REZERVOR DIN OÞEL INOX


MAI REZISTENT LA COROZIUNE
FÃRÃ ANOD DE MAGNEZIU
MAI PUÞINE LUCRÃRI DE
ÎNTREÞINERE
SUPRAFAÞÃ EXTERIOARÃ duratã îndelungatã
de viaþã
SUPERFINISATÃ
MAI REZISTENT LA COROZIUNE ªI LA
DEPUNERILE DE CALCAR
MAI IGIENIC
REGLAREA EXTERNÃ A TEMPERATURII
CONEXIUNI DE 1/2” PENTRU APÃ RECE
ªI APÃ CALDÃ
FLANSA AUTOCLAVICA
GREUTATE REDUSA
CABLU ELECTRIC CU STEKER SCHUCO

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
50 50 H 80 80 H 100 100 H 50 2 kW 80 2 kW 100 2 kW 120 2 kW 150 2 kW 50 80 100 120 150
Capacitate l 50 50 80 80 100 100 50 80 100 120 150 a mm 582 787 939 1122 1370
Putere W 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2500 2500
Tensiune de alimentare V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Timp de încãlzire (ΔT=45°C) h, min. 1,56 1,56 3,06 3,06 3,52 3,52 1,27 2,19 2,54 2,47 3,29
Temp. maximã de lucru °C 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Dispersia termicã kWh/24h 0,95 1,18 1,29 1,42 1,67 1,71 0,95 1,29 1,67 2,00 2,40
Presiunea maximã de lucru bar 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Greutatea netã kg 12,65 12,65 19,05 19,05 19,05 19,05 12,65 19,05 19,05 21,55 27,85
Rezervor interior din oþel
Grosimea (medie) mm 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Termoizolaþie
Grosimea (medie) mm 20 20 20 20 20 20 20 20 20

LISTA DE PREÞURI SI 50 SI 50 H SI 80 SI 80 H SI 100 SI 100 H SI 50 2 kW SI 80 2 kW SI 100 2 kW SI 120 2 kW SI 150 2 kW

COD 506441 506440 506443 506542 506445 506444 506691 506692 506693 506749 506750

PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ Intrare apã rece G 1/2” Ieºire apã caldã G 1/2”

21
PLATINUM SMALL
SI SMALL BOILER ELECTRIC MURAL CU ACUMULARE
10-15-30

REZERVOR DIN IP25 TERMOIZOLARE REGLAREA DESIGN GARANÞIE CORP


OÞEL INOX CU SPUMÃ TEMPERATURII PLUS BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

REZERVOR DIN OþEL INOX


MAI REZISTENT LA COROZIUNE
MAI PUþINE LUCRãRI DE îNTREþINERE
SUPRAFAÞã EXTERIOARã SUPERFINISATã
MAI REZISTENT LA COROZIUNE ªI LA
DEPUNERILE DE CALCAR
duratã îndelungatã
MAI IGIENIC
REGLAREA EXTERNã A TEMPERATURII
CONEXIUNI DE 1/2” PENTRU APã RECE
de viaþã /compact
ªI APã CALDã
FLANªã CU 4 ªURUBURI
GREUTATE REDUSã
SUPORT DE FIXARE
CABLU ELECTRIC CU STEKER SCHUCO

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
10 10 US 15 15 US 15 H 30 30 H 10 10 US 15 15 US 15 H 30 30 H
Capacitate l 10 10 15 15 15 30 30 a mm 469 469 575 575 575 576 576
Putere W 3200 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Tensiune de alimentare V 230 230 230 230 230 230 230 b mm 280 280 280 280 280 350 350
Timp de încãlzire (ΔT=45°C) h, min. 0,10 0,17 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50
c mm 295 295 295 295 295 375 375
Temperatura maximã de lucru °C 75 75 75 75 75 75 75
Dispersia termicã kWh/24h 0,44 0,99 0,45 1,14 0,87 0,61 0,98
Presiunea maximã de lucru bar 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Greutatea netã kg 6 6 6,5 6,5 6,6 8,02 8,02
Rezervor interior din oþel
Grosimea (medie) mm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Termoizolaþie
Grosimea (medie) mm 32 32 32 32 32 30 30

LISTA DE PREÞURI SI 10 SI 10 US SI 15 SI 15 US SI 15 H SI 30 SI 30 H

COD 506443 0506833 506435 0506834 506434 506437 506436

PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ Intrare apã rece G 1/2” Ieºire apã caldã G 1/2”

22
BOILERE INDIRECTE

Gama completã, înalt nivel de performanþã, economie substanþialã ºi un echipament uºor de


utilizat ºi simplu de instalat.

23
BDR
BDR BOILER INDIRECT CU ACUMULARE DE TIP „TANC ÎN TANC”
80-100-120-150-200 ªI INSTALARE MULTI-POZIÞIE

REZERVOR DIN IPX1 TERMOIZOLARE GARANÞIE CORP


OÞEL EMAILAT CU SPUMÃ BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

SCHIMBÃTOR DE TIP “TANC ÎN TANC”


DE DIMENSIUNI SPECIALE PENTRU
LIMITAREA DEPUNERILOR DE CALCAR
IZOLARE PERFECTÃ CARE DUCE LA
PIERDERI MINIME DE CÃLDURÃ
MONTARE DE TIP MULTIPOZIÞIE
POSIBILITATE DE RECIRCULARE A APEI
instalare
CALDE MENAJERE
PROTECÞIE ANTICOROZIVÃ PRIN
EMAILARE LA 850°
multipoziþie
ANOD DE MAGNEZIU
FLANªÃ DE INSPECÞIE INFERIOARà DE 75 MM

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


BDR 80 BDR 100 BDR 120 BDR 150 BDR 200 BDR 80 BDR 100 BDR 120 BDR 150 BDR 200

Capacitate l 80 100 120 150 200 a mm 870 1040 1200 1250 1540
Producerea de A.C.M.* (ΔT=35 k) l/h 301 354 420 457 607
Puterea maximã absorbitã* (ΔT=35 k) kW 12,3 14,4 16 18,6 24,1 b mm 495 495 495 505 505
Producerea de A.C.M.* (ΔT=35 k) l/h 133 179 215 241 276
c mm 415 585 745 790 1080
Puterea maxima absorbitã* (ΔT=50 k) kW 7,7 10,4 12 14 16,1
Prelevare a.c.m. în 10’* l 118 142 163 218 269 d mm 240 240 240 240 240
Dispersia termicã kWh/24h 0,9 1,08 1,3 1,87 2,25
Presiunea maximã de lucru bar 8 8 8 8 8 e mm 340 340 340 375 375
Greutatea netã kg 43 53 58 74 89
f mm 285 285 285 355 380

Temperatura tur = 80°C - *Debit circuit primar 2 m3/h g mm 320 500 660 560 800

LISTA DE PREÞURI BDR 80 BDR 100 BDR 120 BDR 150 BDR 200

COD 467300 467301 467302 467303 467304

PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ Intrare apã rece G 3/4” Ieºire apã caldã G 3/4” Recirculare Ø 3/4” G

Racord ieºire agent termic primar Racord ieºire agent termic primar Ø 1” 1/4 G
24
BRDN-BRGN
BRDN-BRGN BOILERE INDIRECTE CU ACUMULARE CU SERPENTINÃ
75-100-150-200

REZERVOR DIN IP24 TERMOIZOLARE FLANªÃ GARANÞIE CORP


OÞEL EMAILAT CU SPUMÃ DE INSPECÞIE BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

SERPENTINÃ SPECIAL PROIECTATÃ


PENTRU REALIZAREA UNEI ÎNCÃLZIRI
OMOGENE A APEI ªI CU DIMENSIUNI
CONCEPUTE PENTRU A LIMITA
DEPUNEREA DE CALCAR
racorduri pe partea dreaptã
POSIBILITATE DE RECIRCULARE A sau stângã,
APEI CALDE
DISPUNERE SPECIALÃ A RACORDURILOR DE în funcþie de model
ALIMENTARE CU AGENT TERMIC: PE PARTEA
STÂNGÃ BRGN, PE PARTEA DREAPTÃ BRDN
PROTECÞIE ANTICOROZIVÃ A
REZERVORULUI PRIN EMAILARE LA 850°C

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


BRDN 75 DX BRDN 100 DX BRDN 150 DX BRDN 200 DX BRDN 75 DX BRDN 100 DX BRDN 150 DX BRDN 200 DX
BRGN 75 SX BRGN 100 SX BRGN 150 SX BRGN 200 SX BRDN 75 DX BRDN 100 DX BRDN 150 DX BRDN 200 DX
Capacitate l 75 100 150 200 a mm 460 560 560 560
Suprafaþa schimbãtorului în serpentinã m2 0,56 0,62 0,75 0,75 b mm - - 250 250
Producere de A.C.M.* (ΔT=35 k) l/h 540 523 637 637
c mm - - 500 800
Puterea maximã absorbitã* (ΔT=35k) kW 22 21,3 22 25,9
Producere a.c.m. (ΔT=50 k) l/h 288 279 340 340 d mm 412 500 500 500
Puterea maximãabsorbitã* (ΔT=50 k) kW 16,7 16,2 19,8 19,8 e mm 225 250 250 250
Prelevare a.c.m. în 10’* (ΔT=35 k) l 136 123 212 255 f mm 360 245 360 360
Pierderi de sarcinã prin serpentinã mbar 88 230 117 117 g mm - - 732 970
Dispersia termicã kWh/24h 1,1 1,3 1,5 1,8
h mm 790 750 1010 1270
Presiunea maximã de lucru bar 7 7 7 7
Greutatea netã kg 28 33 41,5 50 i mm 590 525 750 1050
Temperatura tur = 80°C - *Debit circuit primar 2 m3/h j mm 475 575 575 575

LISTA DE PREÞURI BRDN 75 DX BRDN 100 DX BRDN 150 DX BRDN 200 DX BRGN 75 SX BRGN 100 SX BRGN 150 SX BRGN 200 SX

COD 467336 467339 467342 467345 467348 467351 467354 467357

PREÞURI ÎN EURO

BRDN BRGN

LEGENDÃ Intrare apã rece G 3/4” Ieºire apã caldã G 3/4” Recirculare Ø 3/4” G

Racord ieºire agent termic primar Ø 3/4” G Racord ieºire agent termic primar Ø 3/4” G
25
BS1S
BS1S BOILERE INDIRECTE CU SERPENTINÃ DE PARDOSEALÃ
150-200-300-400-500

REZERVOR DIN IP24 TERMOIZOLARE FLANªÃ GARANÞIE CORP


OÞEL EMAILAT CU SPUMÃ DE INSPECÞIE BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

SCHIMBÃTOR DE CÃLDURÃ ÎN SERPENTINÃ


PROIECTAT SPECIAL PENTRU O ÎNCÃLZIRE
OMOGENÃ A APEI ªI CU DIMENSIUNI OPTIME

o singurã
PENTRU A LIMITA DEPUNERILE DE CALCAR
RACORDURILE SUNT DISPUSE ÎN PARTEA
POSTERIOARÃ
ACCES UªOR PENTRU INSPECTAREA
INTERIORULUI BOILERULUI
FLANªA FRONTALÃ CU DIAMETRUL DE 110
MM (LA MODELUL DE 150 L)
STANDARD DOTAT CU 3 PICIOARE
serpentinã
REGLABILE

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


BS1S BS1S BS1S BS1S BS1S BS1S BS1S BS1S BS1S BS1S
150 200 300 400 500 150 200 300 400 500
Capacitate l 150 200 300 400 500 a mm 1021 1296 1806 1515 1831
Suprafaþa schimbãtorului în serpentinã m2 1 1,5 2 2 2,5
Producere de A.C.M.* (ΔT=35 k) b mm 600 600 600 714 714
Debit circuit încãlzire 1 m3/h l/h 590 811 892 892 1078 c mm 500 500 500 630 630
Debit circuit încãlzire 3 m3/h l/h 739 1238 1273 1273 1526
3
Debit circuit încãlzire 5 m /h l/h 811 1351 1442 1442 1727 d mm 809 1084 1594 1298 1614
Puterea maximã absorbitã* (ΔT=35 k) kW 30,1 50,4 51,8 51,8 62,1
Pierderi de cãldurã e mm 559 996 1390 1022 1149
Debit circuit încãlzire 1 m3/h mbar 38 34 87 87 100 f mm 380 580 920 507 644
Debit circuit încãlzire 3 m3/h mbar 126 140 190 190 216
3
Debit circuit încãlzire 5 m /h mbar 306 503 392 392 440 g mm 329 329 329 315 305
Timp de încãlzire* (ΔT=35 k)
3
Debit circuit încãlzire 1 m /h min 15 15 20 24 27 h mm 244 244 244 215 205
Debit circuit încãlzire 3 m3/h min 12 10 14 18 18
3
Debit circuit încãlzire 5 m /h min 11 9 12 16 16 LISTA DE PREÞURI BS1S 150 BS1S 200 BS1S 300 BS1S 400 BS1S 500
Dispersia termicã kWh/24h 1,6 2,1 2,5 2,7 2,7
Presiunea maximã de lucru bar 10 10 10 10 10 COD 467409 467410 467411 467412 467413
Greutatea netã kg 87 101 141 125 160
Temperatura tur = 80° C - *Debit circuit primar 2 m3/h PREÞURI ÎN EURO

1. Flanºã superioarã
2. Sondã temperaturã
3. Anod magneziu
4. Izolaþie
5. Capac flanºã
6. Flanºã de inspecþie

LEGENDÃ Intrare apã rece G 1” Ieºire apã caldã G 1” Recirculare Ø 3/4” G


Retur încãlzire Ø 1” G Racord ieºire agent termic primar Ø 1” G
26
BS2S
BS2S BOILERE INDIRECTE DE PARDOSEALÃ CU DUBLÃ SERPENTINÃ
200-300-400-500

REZERVOR DIN IP24 TERMOIZOLARE FLANªÃ GARANÞIE CORP


OÞEL EMAILAT CU SPUMÃ DE INSPECÞIE BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

SCHIMBÃTOR DE CÃLDURÃ CU DUBLÃ


SERPENTINÃ PROIECTAT SPECIAL PENTRU

dublã
O ÎNCÃLZIRE OMOGENÃ A APEI ªI CU
DIMENSIUNI OPTIME PENTRU A LIMITA
DEPUNERILE DE CALCAR
RACORDURILE SUNT DISPUSE ÎN PARTEA
POSTERIOARÃ
ACCES UªOR PENTRU INSPECTAREA
INTERIORULUI BOILERULUI
FLANªÃ FRONTALà CU DIAMETRUL DE 110 MM
serpentinã
(LA MODELUL DE 150 L)
TREI PICIOARE REGLABILE STANDARD

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


BS2S 200 BS2S 300 BS2S 400 BS2S 500 BS2S BS2S BS2S BS2S
Conditions 1 2 1 2 1 2 1 2 200 300 400 500
Capacitate l 190 280 380 470 a mm 1296 1806 1515 1831
Suprafaþa schimbãtorului în serpentinã m2 0,85 0,85 2 0,9 2 0,9 2,5 1,3 b mm 600 600 714 714
Producere de A.C.M.* (ΔT=35 k) c mm 500 500 630 630
Debit circuit încãlzire 1 m3/h l/h 516 516 892 565 892 565 1078 668
Debit circuit încãlzire 3 m3/h l/h 688 688 1273 705 1273 705 1526 916 d mm 1083 1594 1298 1614
Debit circuit încãlzire 5 m3/h l/h 744 744 1442 749 1442 7495 1727 1044 e mm 808 1249 1022 1149
Puterea maximã absorbitã* (ΔT=35 k) kW 28 28 51,8 28,7 51,8 28,7 62,1 37,3 f mm 708 1149 922 1049
Pierderi de cãldurã g mm 290 360 276 386
Debit circuit încãlzire 1 m3/h mbar 87 33 87 33 87 33 100 50 h mm 290 714 507 644
Debit circuit încãlzire 3 m3/h mbar 190 115 190 115 190 115 216 147
Debit circuit încãlzire 5 m3/h mbar 392 296 392 296 392 296 440 331 i mm 328 329 315 305
Timp de încãlzire* (ΔT=35 k) j mm 663 1390 545 682
Debit circuit încãlzire 1 m3/h min 33 33 19 30 24 15 27 21 l mm 243 244 215 205
Debit circuit încãlzire 3 m3/h min 24 24 13 24 18 12 18 15
Debit circuit încãlzire 5 m3/h min 23 23 15 22 16 11 16 12 LISTA DE PREÞURI BS2S 200 BS2S 300 BS2S 400 BS2S 500
Dispersia termicã kWh/24h 2,1 2,7 2,8 2,9
Presiunea maximã de lucru bar 10 10 10 10 COD 467414 467415 467416 467417
Greutatea netã kg 109 153 141 179
3
Temperatura tur = 80° C - *Debit circuit primar 2 m /h PREÞURI ÎN EURO

1. Flanºã superioarã
2. Sondã temperaturã
3. Anod magneziu
4. Izolaþie
5. Capac flanºã
6. Flanºã de inspecþie

LEGENDÃ Intrare apã rece G 1” Ieºire apã caldã G 1” Recirculare Ø 1” G Retur instalaþie solarã ø 1” G

Retur încãlzire Ø 1” G Racord ieºire agent termic primar Ø 1” G Tur instalaþie solarã ø 1” G
27
BACD
BACD BOILERE INDIRECTE MULTIPOZIÞIE CU ACUMULARE CU SERPENTINÃ
120-150 MONTARE PE PARDOSEALÃ

REZERVOR DIN IPX1 TERMOIZOLARE GARANÞIE CORP


OÞEL EMAILAT CU SPUMÃ BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

RACORDARE SUPERIOARÃ PENTRU


MONTAREA SUB SERPENTINÃ, BOILERUL
POATE FI UªOR FOLOSIT ÎN COMBINAÞIE CU
ORICE CENTRALÃ MURALÃ
posibilitate de utilizare
SCHIMBÃTOR DE CÃLDURÃ ÎN SERPENTINÃ
SPECIAL PROIECTAT PENTRU O ÎNCÃLZIRE
OMOGENÃ A APEI ªI CU DIMENSIUNI OPTIME
în combinaþie
PENTRU A LIMITA DEPUNERILE DE CALCAR
cu o centralã muralã
DISPONIBIL ATÂT CU ANOD DE MAGNEZIU
CÂT ªI CU SISTEMUL PRO-TECH

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


BACD BACD BACD BACD
120 150 120 150
Capacitate l 120 150 a mm 550 550
Suprafaþa schimbãtorului în serpentinã m2 1 1 b mm 829 1007
Producere de A.C.M.* (ΔT=35 k) l/h 978 978
Debit circuit încãlzire 1 m3 min 18 22
Debit circuit încãlzire 3 m3 min 13 17
Debit circuit încãlzire 5 m3 min 11 13
Puterea maxima absorbitã* (ΔT=35 k) kW 40 40
Pierderea de sarcinã
Debit circuit încãlzire 1 m3 mbar 22 22
Debit circuit încãlzire 3 m3 mbar 186 186
Debit circuit încãlzire 5 m3 mbar 451 451
Dispersia termicã kWh/24h 1,5 1,7 LISTA DE PREÞURI BACD 120 BACD 150 BACD 120 BACD 150
MG MG PROTECH PROTECH
Presiunea maximã de lucru bar 10 10
COD 3207002 3207003 3207014 3207015
Greutatea netã kg 58 65
3
Temperatura tur = 80°C - *Debit circuit primar 2 m /h PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ Intrare apã rece G 3/4” Ieºire apã caldã G 3/4” Recirculare Ø 3/4” G

Retur încãlzire Ø 3/4” G Racord ieºire agent termic primar Ø 3/4” G Golire G 3/4”
28
BSP
BSP BOILERE CU ACUMULARE CU INSTALARE MULTI-POZIÞIE
75-100-150

REZERVOR DIN IPX4 TERMOIZOLARE GARANÞIE CORP


OÞEL EMAILAT CU SPUMÃ BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

POSIBILITATE DE COMBINARE CU CENTRALE


MURALE MIXTE SAU ÎNCÃLZITOARE DE APÃ
INSTANT PE GAZ
UTILIZARE MURALÃ SAU DE PARDOSEALÃ
DISPUNEREA SUPERIOARÃ A RACORDURILOR
rezervor de
acumulare
PROTECÞIE ANTICOROZIVÃ A REZERVORULUI
PRIN EMAILARE LA 850° C
ANOD DE MAGNEZIU
POMPÃ DE CIRCULAÞIE INTEGRATÃ
CONTROLATÃ DE UN TERMOSTAT REGLABIL
DE LA 0 LA 55° C
BUTON PORNIT/OPRIT

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


BSP BSP BSP BSP BSP BSP
75 100 150 75 100 150
Capacitate l 100 125 150 a mm 802 915 1045
Suprafaþa schimbãtorului în serpentinã m2 0,75 0,75 1 b mm 530 625 665
Producere de A.C.M.* (ΔT=35 k) l/h 654 654 891
c mm - 380 405
Puterea maximã absorbitã* (ΔT=35 k) kW 26,6 26,6 36,3
Producerea de A.C.M.* (ΔT=50 k) l/h 349 349 476 d mm 285 265 265
Puterea maximã absorbitã* (ΔT=50 k) kW 20,3 20,3 27,7
Prelevarea a.c.m. în 10’* (ΔT=35 k) l 171 196 246
Dispersia termicã mbar 117 117 157
Dispersia termicã** kWh/24h 1,3 1,5 1,6
Presiunea maximã de lucru bar 7 7 7
Greutatea netã kg 36 36 45,7
Temperatura tur = 80°C - *Debit circuit primar 2 m3/h - **Debit circuit primar 3 m3/h

LISTA DE PREÞURI BSP 75 BSP 100 BSP 150

COD 890145 890152 890153

PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ Intrare apã rece G 3/4” Ieºire apã caldã G 3/4”

29
BST
BST BOILERE INDIRECTE CU MONTARE PE PARDOSEALÃ CU ACUMULARE
100-125-150 CU SERPENTINÃ

REZERVOR DIN IPX4 TERMOIZOLARE GARANÞIE CORP


OÞEL EMAILAT CU SPUMÃ BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

SERPENTINÃ SPECIAL PROIECTATÃ PENTRU


REALIZAREA UNEI ÎNCÃLZIRI OMOGENE A
APEI ªI CU DIMENSIUNE OPTIMÃ PENTRU A
LIMITA DEPUNERILE DE CALCAR

DISPUNERE LA PARTEA SUPERIOARÃ A


boilere cu montare pe
RACORDURILOR DE APÃ CALDÃ MENAJERÃ
FLANªÃ DE INSPECÞIE SUPERIOARÃ
pardosealã
CU DIAMETRUL DE 75 MM

PROTECÞIE ANTICOROZIVÃ A
cu serpentinã
REZERVORULUI PRIN EMAILARE LA 850°C

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


BST BST BST BST BST BST
100 125 150 100 125 150
Capacitate l 100 125 150 a mm 802 915 1045
Suprafaþa schimbãtorului în serpentinã m2 0,75 0,75 1 b mm 530 625 665
Producere de A.C.M.* (ΔT=35 k) l/h 654 654 891
c mm - 380 405
Puterea maximã absorbitã* (ΔT=35 k) kW 26,6 26,6 36,3
Producerea de A.C.M.* (ΔT=50 k) l/h 349 349 476 d mm 285 265 265
Puterea maximã absorbitã* (ΔT=50 k) kW 20,3 20,3 27,7
Prelevarea a.c.m. în 10’* (ΔT=35 k) l 171 196 246
Dispersia termicã mbar 117 117 157
Dispersia termicã** kWh/24h 1,3 1,5 1,6
Presiunea maximã de lucru bar 7 7 7
Greutatea netã kg 36 36 45,7
Temperatura tur = 80°C - *Debit circuit primar 2 m3/h - **Debit circuit primar 3 m3/h

LISTA DE PREÞURI BST 100 BST 125 BST 150

COD 890123 890623 890195

PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ Intrare apã rece G 3/4” Ieºire apã caldã G 3/4” Golire G 3/4”

Retur încãlzire Ø 3/4” G Racord ieºire agent termic primar Ø 3/4” G


30
ÎNCÃLZITOARE DE APÃ INSTANTANEE
BOILERE CU ACUMULARE -
FUNCÞIONARE PE GAZ

O gamã largã, nivele de performanþã ridicatã, economii substanþiale ºi echipamente care sunt uºor
de folosit ºi simplu de instalat.

31
FAST CF
FAST CF ÎNCÃLZITOR INSTANTANEU DE APÃ CU FUNCÞIONARE PE GAZ
11-14

REGLAREA CONTROL DESIGN GARANÞIE CORP


TEMPERATURII ELECTRONIC PLUS BOILER (ANI)
(E)

DISPONIBIL ATÂT ÎN VARIANTÃ CU FLACARÃ


PILOT CÂT ªI CU APRINDERE ELECTRONICÃ

camerã
VALVÃ DE APÃ DIN BRONZ
SCHIMBÃTOR DE CÃLDURÃ DIN CUPRU
VANÃ DE GAZ DIN ALUMINIU
MECANISM DUBLU DE SIGURANÞÃ
BUTOANE PENTRU REGLAREA TEMPERATURII

deschisã
APEI ªI A DEBITULUI DE GAZ
MODULAÞIE ÎNTRE 30-100% A PUTERII
PENTRU UN CONTROL MAI BUN
CONTROL AL EVACUÃRII
CONTROL AL FLÃCÃRII

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


FAST CF FAST CF FAST CF FAST CF FAST CF FAST CF FAST CF FAST CF
11 P 14 P 11 E 14 E 11 P 14 P 11 E 14 E
Flacãrã pilot Permanent Permanent - - a mm 318 374 318 374
Aprindere electronicã - - Da Da
Putere termicã nominalã kW 21,6 27 21,6 27 b mm 110 125 110 125
Putere min./nominalã utilã kW de la 8 la 19,2 de la 9 la 24,3 de la 8 la 19,2 de la 9 la 24,3
Debit de apã caldã furnizat (ΔT=55°C)
corector inchis l/min de la 2 la 5 de la 2 la 6,3 de la 2 la 5 de la 2 la 6,3
Debit de apã caldã furnizat (ΔT=25°C) l/min 11 14 11 14
Debit minim de apã necesar l/min 2,5 2,5 2,5 2,5
Presiunea maximã de lucru bar 10 10 10 10
Presiune min. - corector inchis bar 0,2 0,2 0,2 0,2
Sursa de energie - - Baterie 1,5V LR20 Baterie 1,5V LR20
Greutatea netã kg 10 12 11 12
Tipul de gaz N/B/P N/B/P N/B/P N/B/P

LISTA DE PREÞURI FAST CF 11 P FAST CF 11 E FAST CF 14 P FAST CF 14 E

COD 3677004 3677005 3677006 3677007

PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ

32
FAST FF
FAST FF INCÃLZITOR INSTANTANEU DE APÃ CU FUNCÞIONARE PE GAZ
11-14

REGLAREA CONTROL DESIGN GARANÞIE CORP


TEMPERATURII ELECTRONIC PLUS BOILER (ANI)
(E)

VALVÃ DE APÃ DIN BRONZ


SCHIMBÃTOR DE CÃLDURÃ DIN CUPRU
VANÃ DE GAZ DIN ALUMINIU
DUBLU DISPOZITIV DE SIGURANÞÃ
BUTOANE DE REGLARE DA TEMPERATURII
APEI ªI A DEBITULUI DE GAZ
MODULARE ÎNTRE 30-100% A PUTERII
camerã
PENTRU UN CONFORT SPORIT
CONTROLUL EVACUÃRII FUMULUI
CONTROLUL FLÃCÃRII etanºã
Date tehnice - Dimensiuni de gabarit
FAST FF FAST FF FAST FF FAST FF FAST FF FAST FF FAST FF FAST FF
11 MET 14 MET 11 GPL 14 GPL 11 MET 14 MET 11 GPL 14 GPL
Putere termicã nominalã kW 19,2 24 19,2 24 a mm 318 374 318 374
Putere min./nominalã utilã kW de la 6,7 la 19,2 de la 8,9 la 24 de la 6,7 la 19,2 de la 8,9 la 24
corector inchis l/min de la 2 la 5 de la 2 la 6,3 de la 2 la 5 de la 2 la 6,3 b mm 110 125 110 125
Debit de apã caldã furnizat (ΔT=25°C) l/min 11 14 11 14
Debit minim de apã necesar l/min 2,3 2,3 2,3 2,3
Presiunea maximã de lucru bar 10 10 10 10
Presiune min. - corector inchis bar 0,2 0,2 0,2 0,2
Sursa de energie - - Baterie 1,5V LR20 Baterie 1,5V LR20
Greutatea netã kg 15,5 16 15,5 16

LISTA DE PREÞURI FAST FF 11 MET FAST FF 14 MET FAST FF 11 GPL FAST FF 14 GPL

COD 3677009 3677011 3677010 3677012

PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ

33
ACCESORII FAST

34
ACCESORII FAST

35
SGA EURO
SGA EURO ÎNCÃLZITOARE DE APÃ MURALE CU ACUMULARE ªI FUNCÞIONARE
50-80-100-120 PE GAZ CAMERÃ DESCHISÃ EVACUARE NATURALÃ

REZERVOR DIN TERMOIZOLARE REGLAREA GARANÞIE CORP


OÞEL EMAILAT CU SPUMÃ TEMPERATURII BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

DIMENSIUNI COMPACTE: 400x350MM


REZERVOR DIN OÞEL DE GROSIME
MARE, TESTAT LA PRESIUNE ªI
EMAILAT LA 850°C
118 LITRI DE APÃ ÎN 10 MINUTE
PUTERE MARE, TIMPUL DE ÎNCÃLZIRE
ESTE DE DOAR 18 MINUTE (25°C)
fãrã alimentare
ARZÃTOR DIN OÞEL INOXIDABIL,
DISPONIBIL PENTRU GN SAU GPL
VANÃ DE GAZ CU SISTEM
TRIPLU DE SIGURANÞÃ
electricã
FUNCÞIONEAZÃ ÎN CONDIÞII DE
PRESIUNE DE APÃ SCAZUTÃ
POATE FI MONTAT ÎN BUCÃTÃRIE

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


SGA EURO SGA EURO SGA EURO SGA EURO SGA EURO SGA EURO SGA EURO SGA EURO
50 80 100 120 50 80 100 120
Capacitate l 47 75 95 115 a mm 373 601 754 907
Putere termicã W 3500 5200 5200 5200
Putere termicã utilã W 2950 4400 4400 4400 b mm 279 264 264 264
Timp de încãlzire (ΔT=45°C) h, min 0,54 0,58 1,13 1,28
A.C.M. la 40°C l 115 185 231 278
A.C.M. în continuu la 40°C l/h 96 144 144 144
A.C.M. în prima orã la 40° C l 212 329 375 421
Consum gaz metan m3/h 0,370 0,550 0,550 0,550
Consum GPL Kg/h 0,275 0,410 0,410 0,410
Presiunea maximã de lucru bar 8 8 8 8
Greutatea netã kg 22 28 32 40

LISTA DE PREÞURI SGA EURO 50 SGA EURO 80 SGA EURO 100 SGA EURO 120

COD 007474 007475 007476 007477

PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ Intrare apã rece G 1/2” Ieºire apã caldã G 1/2”

Intrare gaz G 3/8” Evacuare fum Ø 81 mm


36
S/SGA
S/SGA ÎNCÃLZITOARE MURALE DE APÃ CU ACUMULARE ªI FUNCÞIONARE
50-80-100 PE GAZ. CAMERÃ DESCHISÃ TIRAJ NATURAL

REZERVOR DIN TERMOIZOLARE REGLAREA GARANÞIE CORP


OÞEL EMAILAT CU SPUMÃ TEMPERATURII BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

SIGURANÞÃ DEPLINÃ
REZERVOR DIN OÞEL DE GROSIME
MARE, TESTAT LA PRESIUNE ªI EMAILAT
LA 850°C
SISTEM DE APRINDERE PIEZOELECTRIC
VANÃ DE GAZ CU SISTEM TRIPLU DE
fãrã alimentare
SIGURANÞÃ
TUB COAXIAL DE ASPIRARE / EVACUARE,
DIAMETRU EXTERN 10CM, LUNGIME 90CM
electricã
FUNCÞIONEAZÃ ÎN CONDIÞII DE
PRESIUNE DE APÃ SCÃZUTÃ,
POATE FI MONTAT ÎN BUCÃTÃRIE

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


S/SGA S/SGA S/SGA S/SGA S/SGA S/SGA S/SGA S/SGA S/SGA S/SGA
50 80 80 TD 80 TS 100 50 80 80 TD 80 TS 100
Capacitate l 50 77 77 77 100 a mm 315 490 490 490 635
Putere termicã W 3500 5200 5200 5200 5200
Putere termicã utilã W 2,95 4,4 4,4 4,4 4,4 b mm 360 max 305 max 305 max 305 max 315 max
Timp de încãlzire (ΔT=45°C) h, min. 1,01 1,0 1,0 1,0 1,17
A.C.M. la 40°C l 116 178 178 178 231
A.C.M. în continuu la 40°C l/h 96 144 144 144 144
A.C.M. în prima orã la 40° C l 212 322 322 322 375
Consum gaz metan m3/h 0,370 0,550 0,550 0,550 0,550
Consum GPL Kg/h 0,275 0,410 0,410 0,410 0,410
Presiunea maximã de lucru bar 8 8 8 8 8
Greutatea netã kg 27 31 31 31 35

LISTA DE PREÞURI S/SGA 50 S/SGA 80 S/SGA 80 TD S/SGA 80 TS S/SGA 100

COD 002118 003041 003042 003008 004001

PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ Intrare apã rece G 1/2” Ieºire apã caldã G 1/2”

Intrare gaz G 1/2” Evacuare fum Ø 81 mm


37
S/SGA CS
S/SGA CS ÎNCÃLZITOR DE APÃ CU ACUMULARE ªI CU FUNCÞIONARE PE GAZ
80-100 CAMERÃ ÎNCHISÃ ªI FLUX BALANSAT

REZERVOR DIN TERMOIZOLARE REGLAREA GARANÞIE CORP


OÞEL EMAILAT CU SPUMÃ TEMPERATURII BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

SIGURANÞÃ DEPLINÃ
REZERVOR DIN OÞEL DE GROSIME
MARE, TESTAT LA PRESIUNE ªI

flux
EMAILAT LA 850°C
SISTEM DE APRINDERE PIEZOELECTRICÃ
VANÃ DE GAZ CU SISTEM TRIPLU
DE SIGURANÞÃ
TUB COAXIAL PENTRU ASPIRARE ªI
EVACUARE, DIAMETRU EXTERN 10CM,
LUNGIME 90CM
FUNCÞIONEAZÃ ÎN CONDIÞII DE
PRESIUNE SCÃZUTÃ DE APÃ
balansat
POATE FI MONTAT ÎN BUCÃTÃRIE

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


S/SGA CS S/SGA CS S/SGA CS S/SGA CS
80 100 80 100
Capacitate l 75 95 a mm 945 1125
Putere termicã W 3300 3300
Putere termicã utilã W 2900 2900 b mm 495 640
Timp de încãlzire (ΔT=45°C) h, min. 1,24 1,47
c mm 345 395
A.C.M. la 40°C l 173 220
A.C.M. în continuu la 40°C l/h 94 94 d mm 702 847
A.C.M. în prima orã la 40° C l 268 314
Consum gaz metan m3/h 0,350 0,350
Consum GPL Kg/h 0,260 0,260
Presiunea maximã de lucru bar 8 8
Greutatea netã kg 32 38

LISTA DE PREÞURI S/SGA CS 80 S/SGA CS 100

COD 006047 006048

PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ Intrare apã rece G 3/4” Ieºire apã caldã G 3/4”

Intrare gaz G 1/2” Evacuare fum Ø 81 mm


38
V FFI-E
V FFI-E ÎNCÃLZITOARE MURALE DE APÃ CU ACUMULARE ªI FUNCÞIONARE PE GAZ
80-100-120 CAMERÃ ÎNCHISÃ, FLUX FORÞAT

REZERVOR DIN TERMOIZOLARE REGLAREA CONTROL GARANÞIE CORP


OÞEL EMAILAT CU SPUMÃ TEMPERATURII ELECTRONIC BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

SIGURANÞÃ DEPLINÃ
REZERVOR DIN OÞEL DE GROSIME
MARE, TESTAT LA PRESIUNE ªI
EMAILAT LA 850°C
SISTEM DE APRINDERE PIEZOELECTRICÃ
VANÃ DE GAZ CU TRIPLU SISTEM
DE SIGURANÞÃ
TUB COAXIAL DE ADMISIE / EVACUARE,
flux
DIAMETRU EXTERN 10 CM, LUNGIME
90CM
FUNCÞIONEAZÃ ÎN CONDIÞII DE
PRESIUNE SCÃZUTÃ DE APÃ
forþat
APRINDERE ELECTRONICÃ

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


V FFI-E V FFI-E V FFI-E V FFI-E V FFI-E V FFI-E
80 100 120 80 100 120
Capacitate l 77 100 120 a mm 895 1050 1190
Putere W 6400 6400 6400
Putere termicã utilã W 5400 5500 5600 b mm 510 655 795
Timp de încãlzire (ΔT=45°C) h, min. 46 59 70
c mm 237 246 247
Presiunea maximã de lucru bar 7 7 7
Greutatea netã kg 35 41 51 d mm 345 355 355

e mm 500 645 785

LISTA DE PREÞURI V FFI-E 80 V FFI-E 100 V FFI-E 120

COD 007311 007312 007313

PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ Intrare apã rece G 3/4” Ieºire apã caldã G 3/4”

Intrare gaz G 1/2”


39
SGA
SGA 120-150-200-300- ÎNCÃLZITOR MURAL DE APÃ CU ACUMULARE ªI FUNCÞIONARE PE GAZ,
500-800-1000 CAMERÃ DESCHISÃ EVACUARE NATURALÃ

REZERVOR DIN TERMOIZOLARE REGLAREA GARANÞIE CORP


OÞEL EMAILAT CU SPUMÃ TEMPERATURII BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

CANTITATE MARE DE APÃ CALDÃ


PRODUSÃ
APRINDERE ELECTRONICÃ
REZERVOR DIN OÞEL DE GROSIME
MARE, TESTAT LA PRESIUNE ªI
apã caldã
EMAILAT LA 850°C

din belºug
VANÃ DE GAZ CU SISTEM TRIPLU
DE SIGURANÞÃ
FÃRÃ ALIMENTARE ELECTRICÃ

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


SGA SGA SGA SGA SGA SGA SGA SGA SGA SGA SGA SGA SGA SGA
120 150 200 300 500 800 1000 120 150 200 300 500 800 1000
Capacitate l 115 155 195 290 450 780 950 a mm 1117 1367 1617 1625 2240 2000 2220
Putere W 7500 8400 10100 16700 2200 3700 3700
b mm 495 495 495 632 2070 1800 2020
Putere termicã utilã W 6400 7200 8600 14200 1870 3250 3250
Timp de încãlzire (ΔT=45°C) h, min. 1,03 1,13 1,13 1,05 1,20 1,20 1,37 c mm 230 230 230 400 705 990 990
A.C.M. la 40°C l 266 359 451 671 1042 1716 2090 d mm 175 175 175 316 705 900 900
A.C.M. în continuu la 40°C l/h 209 235 281 464 611 1062 1062 e mm 55 55 55 116 556 460 460
A.C.M. în prima orã la 40° C l 475 534 733 1135 1653 2778 3152
f mm 1200 1450 1700 1681 1156 950 1070
Consum gaz metan m3/h 0,794 0,889 1,069 1,768 2,326 3,900 3,900
Consum GPL Kg/h 0,591 0,662 0,795 1,315 1,708 2,900 2,900 g mm 310 310 310 - 1649 1440 1680
Presiunea maximã de lucru bar 8 8 8 8 7 6 6 h mm - - - - 377 340 340
Greutatea netã kg 43 53 61 107 200 216 246 i mm - - - - 750 750 720

LISTA DE PREÞURI SGA 120 SGA 150 SGA 200 SGA 300 SGA 500 SGA 800 SGA 1000

COD 007703 007704 007705 0061126 007731 007810 007811

PREÞURI ÎN EURO

SGA SGA
120 - 150 500 - 800
200 - 300 1000

LEGENDÃ Intrare apã rece G 3/4” (1” 300) Ieºire apã caldã 3/4” (1” 300) Recirculare Ø 3/4” G

Intrare gaz G 1/2” Evacuare fum Ø 81 mm Golire G 3/4”


40
(100 mm 200 - 111 mm 300)
SGA CS
SGA CS ÎNCÃLZITOR MURAL CU ACUMULARE ªI CU FUNCÞIONARE PE GAZ
120-150-200 CAMERÃ ÎNCHISÃ, FLUX BALANSAT

REZERVOR DIN TERMOIZOLARE REGLAREA GARANÞIE CORP


OÞEL EMAILAT CU SPUMÃ TEMPERATURII BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

CANTITATE MARE DE APÃ CALDÃ


PRODUSÃ
APRINDERE ELECTRONICÃ

flux
REZERVOR DIN OÞEL DE GROSIME
MARE, TESTAT LA PRESIUNE ªI
EMAILAT LA 850°C
VANA DE GAZ CU SISTEM TRIPLU
DE SIGURANÞÃ

balansat
Date tehnice - Dimensiuni de gabarit
SGA CS SGA CS SGA CS SGA CS SGA CS SGA CS
120 150 200 120 150 200
Capacitate l 115 155 195 a mm 1250 1500 1750
Putere termicã W 4300 4700 5200
Putere termicã utilã W 3600 4000 4500 b mm 1100 1350 1900
Timp de încãlzire (ΔT=45°C) h, min 1,45 2,06 2,22
c mm 1070 1320 1570
A.C.M. la 40°C l 266 359 451
A.C.M. în continuu la 40°C l/h 118 130 147
A.C.M. în prima orã la 40° C l 383 490 598
Consum gaz metan m3/h 0,455 0,497 0,550
Consum GPL Kg/h 0,338 0,370 0,409
Presiunea maximã de lucru bar 8 8 8
Greutatea netã kg 44 54 62

LISTA DE PREÞURI SGA CS 120 SGA CS 150 SGA CS 200

COD 006049 006050 006051

PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ Intrare apã rece G 3/4” Ieºire apã caldã 3/4” Recirculare Ø 3/4” G

Intrare gaz G 1/2” Evacuare fum Ø 81 mm Golire G 3/4”


41
SGA OPTIMA
SGA OPTIMA BOILER CU ACUMULARE CU MONTARE PE PARDOSEALÃ CU
12-16-20 FUNCÞIONARE PE GAZ
CAMERÃ DESCHISÃ, TIRAJ NATURAL SAU
CAMERÃ ÎNCHISÃ TIRAJ FORÞAT (MODELUL V)

REZERVOR DIN TERMOIZOLARE REGLAREA CONTROL GARANÞIE CORP


OÞEL EMAILAT CU SPUMÃ TEMPERATURII ELECTRONIC BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

REGLARE A TEMPERATURII EXTREM


DE PRECISÃ
APRINDERE ELECTRONICÃ
PANOU FRONTAL
TIMP REDUS DE ÎNCÃLZIRE DATORITÃ
PERFORMANÞELOR DE PUTERE
ANOD ELECTRIC PENTRU A EVITA
top
model
COROZIUNEA

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


OPTIMA OPTIMA OPTIMA OPTIMA OPTIMA OPTIMA OPTIMA OPTIMA OPTIMA OPTIMA OPTIMA OPTIMA
12 16 20 12 FFI 16 FFI 20 FFI 12 16 20 12 FFI 16 FFI 20 FFI
Capacitate l 110 150 185 110 150 185 a mm 1115 1365 1615 1115 1365 1615
Putere nominalã W 10,0 14,2 14,2 13,0 13,0 13,0
Putere termicã utilã W 8,5 12,1 12,5 11,1 11,3 11,7 b mm 1200 1450 1700 1270 1520 1770
Timp de încãlzire (ΔT=45°C) h, min. 0,43 0,41 0,49 0,33 0,44 0,53
c mm - - - 1375 1625 1875
A.C.M. la 40°C l 230 314 387 230 314 387
A.C.M. în continuu la 40°C l/h 292 416 430 382 389 402
A.C.M. în prima orã la 40° C l 508 709 795 593 683 769
Consum gaz metan m3/h 1,060 1,500 1,500 1,370 1,370 1,370
Consum GPL Kg/h 0,790 1,120 1,120 1,020 1,020 1,020
Presiunea maximã de lucru bar 8 8 8 8 8 8
Greutatea netã kg 54 65 71 57 68 74

LISTA DE PREÞURI OPTIMA 12 OPTIMA 16 OPTIMA 20 OPTIMA 12 FFI OPTIMA 16 FFI OPTIMA 20 FFI

COD 007228 007229 007230 007231 007232 007233

PREÞURI ÎN EURO

OPTIMA OPTIMA FFI

LEGENDÃ Intrare apã rece G 3/4” Ieºire apã caldã 3/4” Recirculare Ø 3/4” G

Intrare gaz G 1/2” Evacuare fum Ø 100 mm Golire G 3/4”


42
CA-E
CA-E ÎNCÃLZITOR DE APÃ MURAL CU ACUMULARE ªI FUNCÞIONARE PE GAZ
50-80-100-120 CAMERÃ DESCHISÃ TIRAJ NATURAL

REZERVOR DIN TERMOIZOLARE REGLAREA CONTROL GARANÞIE CORP


OÞEL EMAILAT CU SPUMÃ TEMPERATURII ELECTRONIC BOILER (ANI)
POLIURETANICÃ

CONSUM REDUS DE COMBUSTIBIL


UªOR DE UTILIZAT
SIGURANÞÃ DEPLINÃ
FIABILITATE MAXIMÃ
PROGRAMABIL (OPÞIONAL)
APRINDERE ELECTRONICÃ aprindere
FÃRÃ FLACÃRÃ PILOT
PANOU DE CONTROL ACCESIBIL
electronicã

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


CA-E CA-E CA-E CA-E CA-E CA-E CA-E CA-E
50 80 100 120 50 80 100 120
Capacitate l 50 77 100 120 a mm 320 510 655 795
Putere termicã utilã W 3,1 4,5 4,5 5,4
Timp de încãlzire (ΔT=45°C) h, min 54 57 76 71 b mm 345 285 295 295
A.C.M. la 40°C l 105 161 209 251
c mm 310 500 645 785
A.C.M. în continuu la 40°C l/h 107 155 155 186
A.C.M. în prima orã la 40° C l 206 308 356 427 d mm 705 835 990 1155
Presiunea maximã de lucru bar 8 8 8 8
Greutatea netã kg 27 30 35,5 40

LISTA DE PREÞURI CA-E 50 CA-E 80 CA-E 100 CA-E 120

COD 007283 007284 007285 007286

PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ Intrare apã rece G 3/4” Ieºire apã caldã G 3/4”

Intrare gaz G 1/2” Evacuare fum Ø 81 mm


43
ACCESORII BOILERE CU ACUMULARE - FUNCÞIONARE PE GAZ

44
SL/SLE
SL/SLE 3 BOILERE DE PARDOSEALÃ CU
80 ACUMULARE - LEMN / LEMN-ELECTRIC

REZERVOR DIN FLANªÃ GARANÞIE CORP


OÞEL INOX DE INSPECÞIE BOILER (ANI)

BOILER PE LEMNE ÎN DOUÃ VERSIUNI


SL, DOAR PE LEMNE, ªI SLE,
FUNCÞIONARE PE LEMNE SAU
ELECTRIC
VERSIUNEA ELECTRICÃ SLE ARE
REZISTENÞÃ ELECTRICÃ (1200 W),
TERMOSTAT ªI CAPAC PENTRU
INSPECÞIA COMPONENTELOR
soluþii
PROTECÞIE ANTICOROZIVÃ PRIN
EMAILARE A CORPULUI BOILERULUI ªI
A CIRCUITULUI DE FUM
PROTECÞIE SUPLIMENTARÃ CU ANOD
alternative
DE MAGNEZIU DE MARI DIMENSIUNI
FLANªÃ DE INSPECÞIE

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit


SL/3 SLE/3 SL/3 SLE/3
80 80 80 80
Capacitate l 75 75 a mm 1480 1480
Putere W - 1200
Tensiune electricã V - 230 b mm 350 350
Timp de încãlzire (ΔT=45°C) h, min - 3,45
c mm 380 380
Temperatura maximã de funcþionare °C - 75
Dispersie termicã la 65°C kWh/24h 2 2 d mm 1440 1440
Presiunea maximã de funcþionare bar 8 8
Greutatea netã kg 44 44

LISTA DE PREÞURI SL/3 80 SLE/3 80

COD 468028 468029

PREÞURI ÎN EURO

LEGENDÃ

45
Ariston îþi oferã
satisfacþie totalã

Echipamente de calitate
Servicii excelente

Veþi gãsi la aceastã adresã informaþii utile referitoare la echipamentele


www.mtsgroup.com Ariston prezentate în acest document, ºi nu numai.

46
Reþeaua de Service Ariston
prezentã pentru a rãspunde
solicitãrilor clienþilor noºtri

PROMPTITUDINE Reþeaua naþionalã de Centre de Asistenþã Tehnicã,


coordonate de MTS România.

EFICIENÞÃ Centrele de Asistenþã Tehnicã MTS lucreazã cu piese


de schimb originale ºi aparaturã profesionalã
importate ºi distribuite de MTS România.

PROFESIONALISM Centrele de Asistenþã Tehnicã MTS au personal


specializat pentru activitatea de service, cu o vastã
experienþã în domeniu.

47
Ariston este marcã a grupului de companii
Merloni TermoSanitari (MTS Group), companie
internaþionalã având statut de lider în ceea ce
priveºte producþia ºi comercializarea unei game
complete de echipamente destinate încãlzirii ºi
preparãrii de apã caldã.

Informaþiile prezentate în acest document nu sunt cu caracter definitiv; MTS Group îºi rezervã dreptul de a aduce modificãri, oricare ar fi natura acestora, fãrã a notifica în prealabil.

Merloni TermoSanitari SRL


WAGCRN0306

Str. Giacomo Puccini nr. 8A


sector 2, 020194 Bucureºti
Telefon comercial: +40-21-2319510
+40-21-2319511
Telefon tehnic: +40-21-2319521
Fax: +40-21-2319475
e-mail: marketing@mtsgroup.ro
www.mtsgroup.ro