Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Școala Profesională Nr.2, or. Cahul

Catedra Metodică
”APROBAT” ”COORDONAT”

Directorul ȘP nr2, or. Cahul Directorul Adjunct intruire și Educație

Vodă Gh._________________ Miron E.________________________

Proiect didactic

Obiectul: Dezvoltarea Personală


Anul de studii: 2018-2019
Anul:__III___; Grupa: 33
Profesor:____Nemțan Tatiana________, grad didactic ____

Discutat și aprobat la ședința catedrei metodice


Proces verbal nr. _____ din ___________ 2019
Șeful Comisiei Metodice: _________________________
Disciplina de învățămînt: Dezvoltarea personală

Profesor: Nemțan Tatiana

Data: 22.02.2019

Subiectul lecției: Dragobetele sărută fetele

Durata: 45 min ;

Competența specifică: ;

Obiective operaționale. Elevul va fi capabil să:

O1. Să identifice caracteristicele sărbătoarilor Dragobete şi Sf.Valentin;

O2. Să identifice și să prezinte diferenţele și/ sau asemănările între aceste două sărbători;

O3. Să dobândească respect faţă de obiceiurile populare;

O4. Să promoveze tradițiile străvechi de Dragobete;

Tipul lecției: Mixtă

Strategii didactice:

Metode și procedee:Discutia,analiza,observarea,generalizarea.

Mijloace de învățare: Fise de lucru,poster, markere.

Forme de activitate: Frontal, individual,înperechi, în grup.


Etapele lecției Conținutul informațional al lecției Strategii didactice Timp

Moment Profesorul stabileşte ordinea şi disciplina în sala de clasă și pregăteşte materialele Salutul 1-3 min
organizatoric necesare pentru desfăşurarea activităţii; face apelul;

Evocarea Profesorul desenează pe tablă o inimă mare și întreabă:


Cu ce asociază oamenii inima? 3-5 min
Ce sărbătoare se aporpie? Chestionarea
Elevii răspund că inima se poate asocial cu: dragoste, iubire, fericire, familie, Conversația
persoana dragă;
Se apropie sărbătoarea Dragobetele.

Realizarea Profesorul anunță tema nouă: Ddragobetele sărută fetele, și propune elevilor să o
sensului noteze în caiete.
Profesorul atașează pe tablă un poster ce prezintă cuvinte cheie din conținutul 7-10min
noii teme.
- 14 februarie vs. 24februrie Explicația
- Dragobetele, zeul dragostei sau “Cap de primăvară”
- Ciocolată, flori, felicitări
- Preotul Valentin
- Logodnă/ căsătorie
- Be my Valentine
- Dragobetele sărută fetele
- Superstiții
Profesorul propune elevilor să formeze trei și să identifice, să prezinte Diagram Venn
diferenţele și asemănările între Dragobete și Valentine’s Day; care mai apoi să le 5-7min
prezinte sub forma Diagrama Venn. Prezentare
Reflecțiea Profesorul prezintă elevilor trei cutii magige, care conțin: foi colorate, clei, Cutia magica
foarfece, ață colorată, nasturi, makere, bandă adezivă; mai apoi propune ca așa 10 min
cum au lucrat mai devreme să confecționeze un mic cadou pentru o persoană Aplicația
dragă.
La dispoziție au 10 min. 3-5min
La prezentarea cadoului răspund după criteriile: Descrierea
- Denumirea;
- Cui îi este prevăzută;
- Punctul forte;
Extensia Profesorul atașează la tablă 4 imagini cu inimi colorate șiseminificatia lor în mod
haotic; și propune elevilor să facă o conexiune între imagine și semnificație. 1-3 min
Elevii trebuie să unească: Conexiunea
Inima purpurie – îndrăgostită;
Inima cu ochi și gură – zâmbitoare;,
Inima cu aripi –liberă;
Inima jumătate roșie și jumătate neagră - cu taine

Profesorul propune elevilor , să întrebe parinții/bunicii/rudele ce tradiții de 1-2min


Dragobete țin ei cu sfințenine.
Profesorul urează o zi bunăîn continuare elevilor șile reamintește să păstreze și
să promoveze tradițiile naționale.