Sunteți pe pagina 1din 2

PROBĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ

CLASA A V-A
Cerinţe şi barem de corectare

Dictare:
O broască țestoasă, destul de tânără, se plimba alene printr-o minunată grădină împodobită
cu multe flori vesele și înmiresmate. Tocmai se îndrepta spre poarta grădinii care dădea în
stradă, când un fluture, galben ca floarea de păpădie, s-a așezat pe carapacea ei.
- Salut, fluturașule, zise broasca.
- Bună ziua, făcu timid fluturele. Dacă nu vă supărați, cu cine am plăcerea să stau de vorbă?
- Ha, ha, ha, râse broasca pe limba ei. Dacă nu mă cunoști înseamnă că ești foarte tânăr!
Câți ani ai?
- Eu... m-am născut ieri.

(Broasca țestoasă și fluturele, după Dorin Almășan)


Partea I
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dictat.

A.
1. Desparte în silabe cuvintele: carapacea, cunoști, înseamnă. 6p(3x2p)
2. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru următoarele cuvinte din text: alene, se
îndrepta, limba. 6p(3x2p)
3. Identifică trei adjective din primul enunț al textului. 6p(3x2p)
4. Precizează ce sunt ca parte de vorbire şi ca parte de propoziție următoarele cuvinte din
text : (de) păpădie, ei, râse. 6p(6x1p)
5. Alcătuiește un enunț în care substantivul grădină să fie subiect . 6p

B.
6. Menţionează o trăsătură comună celor două personaje, așa cum rezultă din text. 6p
7. Formulează o idee ce se desprinde din următoarea secvență: - Bună ziua, făcu timid
fluturele. Dacă nu vă supărați, cu cine am plăcerea să stau de vorbă? 6p
8. Explică semnificația secvenței: râse broasca pe limba ei. 6p.

Partea a II-a 15 puncte


Redactează o compunere de 8-12 rânduri (aproximativ 60-80 de cuvinte), în care să-ţi
imaginezi o continuare logică a dialogului. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.
Vei primi 15 puncte pentru scrierea corectă a textului dictat.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).

Barem de corectare şi notare:


Pentru textul dictat:
1. Scrierea corectă a cuvintelor: 0-3 greşeli (6p); 4-7 greşeli (4p); 8-10 greşeli (2p)
2. Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie:0-1 greşeli (6p); 2-4 greşeli (4p); 5-7 greşeli (2p) ;
8-10 greşeli (1p).
3. Aşezarea textului în pagină, respectarea alineatelor, lizibilitatea, aspectul îngrijit: 3p;
PROBĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ
CLASA A V-A
Cerinţe şi barem de corectare
Partea I
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dictat.

A.
1. Desparte în silabe cuvintele: carapacea, cunoști, înseamnă. 6p(3x2p)
2. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru următoarele cuvinte din text: alene, se
îndrepta, limba. 6p(3x2p)
3. Identifică trei adjective din primul enunț. 6p(3x2p)
4. Precizează ce sunt ca parte de vorbire şi ca parte de propoziție următoarele cuvinte din
text : (de) păpădie, ei, râse. 6p(6x1p)
5. Alcătuiește un enunț în care substantivul grădinii să fie complement . 6p

B.
6. Menţionează o trăsătură comună celor două personaje, așa cum rezultă din text. 6p
7. Formulează o idee ce se desprinde din următoarea secvență: - Bună ziua, făcu timid
fluturele. Dacă nu vă supărați, cu cine am plăcerea să stau de vorbă? 6p
8. Explică semnificația secvenței: râse broasca pe limba ei. 6p.

Partea a II-a 15 puncte


Redactează o compunere de 8-12 rânduri (aproximativ 60-80 de cuvinte), în care să-ţi
imaginezi o continuare logică a dialogului. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.
Vei primi 15 puncte pentru scrierea corectă a textului dictat.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).

SE ACORDĂ 10p DIN OFICIU

SUCCES!