Sunteți pe pagina 1din 9

1.

Instituţia Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș


iniţiatoare Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
2. Formularea Sanatatea reprezinta starea completa de bine din punct de vedere fizic, mintal si
problemei
social. Ea nu inseamna numai absenta bolii sau a infirmitatii.
La noi in tara , promovarea sanatatii se face mai mult prin televiziune si prin
presa scrisa. Alimentatia sanatoasa reprezinta o parte componenta a stilului de
viata sanatos prin care se asigura calitatea vietii si se previne aparitia
dezechilibrelor nutritionale. Obiceiurile alimentare sunt reprezentate de
comportamentul alimentar al pacientului. Cele mai frecvente greseli de
alimentatie se pare ca sunt in prezent folosirea unor alimente bogate in grasimi,
produse bogate in glucide, consumul de alcool si bauturi dulci dar si consumul de
alimente noaptea. Alimentatia hipercalorica tip “fast-food” reprezinta un pericol
din ce in ce mai mare pentru sanatatea pacientilor.
3. Denumirea “PROMOVAREA SANATATII SI PREVENIREA IMBOLNAVIRII”
politicii
4. Scop Educatia pentru sanatate are urmatoarele scopuri:
-ridicarea nivelului de cunostinte medicale al populatiei in principal in domeniul
sanogenezei, protectiei mediului si preventiei bolilor;
- formarea si dezvoltarea unor deprinderi corecte care sa promoveze sanatatea;
- crearea unei pozitii active fata de sanatatea individuala si fata de problemele
sanatatii publice, in sensul atragerii si capacitarii maselor la participarea activa in
realizarea consolidarii sanatatii.

5. Obiectiv Obiectiv general: integrarea activităţilor din domeniul educaţiei pentru sanatate în
general/ activităţiile (extra)/curiculare.
Obiective
Obiective specifice:
specifice
- dezvoltarea cunostintelor
- dezvoltarea de aptitudini (indemanari)
- dezvoltarea atitudinilor, convingerilor ce vizeaza sanatatea.
-demonstrarea avantajelor si a limitelor diferitelor strategii preventive
- analiza stării de sănătate a populației în anul 2016;
- evaluarea principalelor fenomene demografice, de morbiditate, activitatea și
resursele rețelei sanitare în perioada 2013-2016;
- identificarea diferenţelor dintre județul Timiș și valorile obținute pe plan
național, precum și la nivel de UE în privinţa stării de sănătate și a
determinanţilor acesteia.
6. Beneficiari 1. Direcţi: minorii
2. Indirecţi: părinţii, profesorii, medicii, psihologii, ONG-uri de profil
(comunitatea în ansamblul ei)

7. Variante de Varianta 1 Impact 1 Buget


soluţionare Educatia pentru sanatate este estimativ
modalitatea de comunicare a promovarii Propunând o
sanatatii. Prin urmare, comunicarea modalitate modernă de 2.000.000
reprezinta elementul fundamental in învăţare şi abordare a euro
educatia pentru sanatate. educaţiei pentru
Comunicarea este un process de sănătate se vor
transmitere a informatiilor sub forma de responsabiliza în acestă
mesaje simbolice intre doua sau mai privinţă cetăţenii,
multe personae, unele cu statut de viitoarele generaţii;,
emitator, altele cu statut de receptor, Iniţiativa aduce cu sine
transmiterea facandu-se prin nişte costuri relativ
intermediul unor canale specifice. ridicate, însă se vor
Comunicarea implica obligatoriu doi demara procedurile de
“actori” : un emitator (sursa mesajului) atragere a fondurilor
si un receptor, presupune , in mod europene specifice.
esential, intelegerea de catre receptor a
mesajului transmis de emitator.
Canalele de comunicare pot fi :
 orale (conversatia fata in fata,
telefonica)
 scrise
 alte mijloace (radio, televiziune, ziare,
posta electronica)
Pentru un mesaj important se
recomanda folosirea mai multor canale.
Comunicarea la nivel individual sau
interpersonala apare atunci cand
oamenii citesc, scriu, vorbesc,
gesticuleaza, asculta mesajele pe care le
primesc sau observa ce fac altii.
Din punct de vedere al modului de
transmitere a mesajului , comunicarea
poate fi verbala si non-verbala.
Impactul comunicarii verbale (cuvinte
si continut) este de 10% din totalul
comunicarii, componenta vocala
realizeaza 35% (viteza vorbirii,
inflexiunea, claritatea) iar cea vizuala
55% (mimica, gestica, mediul, mijloace
vizuale).
Pentru ca mesajul sa fie clar, este
necesara convergenta limbajului verbal
si non-verbal.
Beneficii:
- Elevii vor avea acces permanent la
informaţii acreditate din domeniul
educaţiei pentru sănătae;
- Oferirea unei alternative de studiu
atractive pentru tinerii ce sunt din ce în
ce mai conectaţi la tehnologie;
. Responsabilizarea populaţiei cu privire
la protejarea sanatatii proprii.
Riscuri:
- Lovirea de concepţiile anumitor
persoane (părinţi, profesori ş.a.)
conform cărora educaţia pentru sănătate
nu este atât de necesară;
- Discrepanţe între gradul de
tehnologizare al unităţilor de
învăţământ (calculatoare,
videoproiectoare etc.)
Principalele bariere in comunicare in
educatia pentru sanatate sunt :
- deosebirea socio culturala.
- receptivitate scazuta a auditoriului.
- atitudine negative sau ostila fata de
medic.
- intelegere limitata.
- mesaje contradictorii.
Solutii posibile de depasire a barierelor:
- educatorul sa vorbeasca clar, rar.
- utilizarea cuvintelor si a propozitiilor
simple.
- numarul de informatii/sedinta sa nu
fie mare.
- transmiterea informatiiilor sa se faca
intr-o succesiune logica.
- repetarea notiunilor importante.
- tehnici pedagogice adecvate.
- importanta comunicarii non-verbale.
8. Procesul de În vederea transparentizării procesului de formulare al politicii publice şi de
consultare identificare a punctelor cheie pentru definirea acesteia au avut loc întrevederi, atât
cu personalul calificat din administraţiile publice, cât şi cu alti actori sociali
relevanţi în domeniu.
Acestea au generat informaţiile necesare pentru formularea sugestiilor şi
recomandărilor concrete în vederea realizării unei propuneri de politică publică
fiabilă, care să reprezinte o reală soluţie.
Succesul procesului este garantat de nivelul de implicare pe care il acorda fiecare
cetatean. De asemenea, in cazurile de dezinteres se preconizeaza pierderi masive
si rezultate scazute.(Anexa 1)
La nivelul țării, mortalitatea pe cauze de deces în perioada 2006 -2015 păstrează
aceeaşi evoluţie multianuală, primul loc fiind ocupat de decesele prin boli ale
aparatului circulator, urmate de tumori. Aparatul respirator a fost pentru o lungă
perioadă de timp a treia cauză de deces. În perioada studiată (2006-2015) bolile
aparatului digestiv s-au situat pe poziţia a treia (excepție făcută în anul 2015),
urmate de decesele prin boli ale aparatului respiratorși apoi de decesele prin
accidente (tabel 24).[1] (Anexa 2)
Astfel, părţile consultate au fost:
- Reprezentanţi ai unor instituţii şi organizaţii international: Biroul de Informare
al Consiliului Europei la Bucuresti, Reprezentanţa Comisiei Europene în
România, Salvaţi Copiii, Crucea Rosiei, Medici fără frontieră.
- Părinţi, profesori, psihologi, asisteniţi sociali, medici.
(Anexa3)
9. Varianta de Recomandarea este aplicarea variantei si atentia deosebita asupra informarilor
soluţionare
oferite cu privire la educatia pentru sanatate. Deşi implică costuri ridicate, aceasta
recomandată
constituie o investiţie directă în formarea unor generaţii bine informate despre
aspecte ce vizează interese globale, imbunatatirea sperantei de viata prin
protejarea sanatatii oamenilor.
ANEXA 1

ANEXA 2
ANEXA 3

Distribuția teritorială evidențiază o acoperire cu consultații mai redusă în județele Ilfov, Braşov,
Satu-Mare, Giurgiu, Suceava, Tulcea, unele justificate de apropierea de marile centre
universitare (fig. 116). Județul Timiș alături de Arad este aproape de media pe țară

În tabelul de mai sus sunt cuprinse consultațiile acordate de medicul de familie, cabinetele de
specialitate din rețeaua publică și camera de gardă, la nivelul țării.[1] Pe plan național, este
evidentă scăderea accentuată a activităţii sanitare în ultimul deceniu, a serviciilor ambulatorii, in
detrimentul suprasolicitării celor de urgență și spitalicești.
BIBLIOGRAFIE:

1. Dr. Maria Alexandra Cucu și colaboratorii, Raport Național privind Starea de Sănătate a

Populației României 2016, ***, București 2016

2. (https://ro.wikipedia.org/wiki/Mortalitate_infantil%C4%83), accesat la 29.09.2017

3. ***, Analiză de situaţie – Ziua mondială de luptă împotriva cancerului – 4 februarie 2016,

***, Centrul Regional de Sănătate Publică Timisoara

4. ***, Analiză de situaţie, LUNA NAŢIONALĂ A INFORMĂRII DESPRE EFECTELE

CONSUMULUI DE ALCOOL, ***, Centrul Regional de Sănătate Publică Sibiu 2017


Administratie publică

An II

IFR

Strategii si politici publice

Prof univ dr M. Rus

Lect. univ dr C. Opariuc-Dan

Nume: Străjeru George