Sunteți pe pagina 1din 1

COD

Ministerul Educaţiei Naționale


Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 2019

Probă scrisă – Producere de text scris


LIMBA GERMANĂ MODERNĂ

 Timpul efectiv de lucru este de 40 de minute.


 Nu se acordă puncte din oficiu.

A2 – clasele VII-VIII
Schreib eine Geschichte, die so endet: „Auch Schokolade kann bitter sein.” (Autor
unbekannt) (bitter = amar)
(90 Wörter +/-10%, ohne die Wörter von oben)

Probă scrisă la Limba Germană Modernă


Pagina 1 din 1