Sunteți pe pagina 1din 25

CURS II

Zaharide
ZAHARIDE

CARBOHIDRATI

GLUCIDE
ZAHARIDE
 Functii
 furnizor al unei mari cantitati de energie în
majoritatea organismelor;
 rol structural:
• constituent de baza al peretilor celulari,
• fibre celulozice in plante;
• exoscheletul unor insecte;

 mediator al comunicatiilor intercelulare


 hidrati de carbon (C H2O)n
Monozaharide
 Unitatile de baza ale zaharidelor
 Oligozaharidele
 2-12 resturi monozaharidice unite prin
intermediul legaturilor glicozidice.
 oligozaharide + proteine  glicoproteine
 oligozaharide + lipide  glicolipide

 Polizaharidele
 > 12 resturi monozaharidice
• homopolizaharide (celuloza, amidonul)
• heteropolizaharide (heparina, acidul hialuronic).
Monozaharide
 Oligozaharidele si polizaharidele sunt
glicozide

 Legatura glicozidica presupune


interactia la care participa cel putin un
hidroxil glicozidic.

 grupare aldehidica  aldoze (“oze”),


 grupare cetonica  cetoze (cu exceptia
fructozei, primesc sufixul “uloza”.)
Carbon asimetric (chiral)
 hibridizarea sp3
 are satisfacute toate valentele în spatiu cu
functiuni sau grupari chimice diferite
 stereoizomeri = izomeri chirali =
izomeri optic activi = enantiomeri
 dextrogir (d) (+) = amestec racemic
 levogir (l) (-)
 monozaharidele -> cel putin un atom de
carbon asimetric (chiral)
 Exceptie: dihidroxiacetona
Structuri ciclice monozaharidice:
a) glucoza, structura piranozică;
b) fructoza, structura furanozică
Serii absolute D si L
 atomul de carbon chiral, cel mai
indepartat de gruparea carbonil

CH=O CH=O
H C OH HO C H
CH2OH CH2OH

D (+) -gliceraldehida L (+) -gliceraldehida


Epimeri
 difera prin
configuratia unui
singur atom de
carbon chiral
Forme ciclice furanozice anomere
CH2 - OH CH2OH
CH2 - OH O CH2OH
OH
H OH formaα
C O C
H
OH
HO - C - H HO - C - H
O OH H
H - C - OH H - C - OH

H - C - OH H- C CH2OH
O OH
CH2 - OH CH2 - OH H OH formaβ
fructoza H
CH2OH
OH H
forme furanozice
Forme ciclice piranozice anomere
(structuri Haworth)
CH2OH
O OH
C H H O H
H C
H
H - C - OH OH H formaα
H - C - OH
HO OH
HO - C - H HO - C - H H OH
O
H - C - OH CH2OH
H - C - OH
H O OH
H - C - OH H- C H
OH H formaβ
CH2 - OH CH2 - OH HO H
glucoza H OH
forme piranozice
Stabilitatea formelor scaun
pentru structuri piranozice
HO
CH2OH
CH2OH OH CH2OH
HO O H HO O
H HO O
OH H
H HO OH
OH OH
H OH OH
D-galactopiranoza 2 substituenti voluminosi 3 substituenti voluminosi
in pozitii ecuatoriale in pozitii ecuatoriale

forma stabila
Aminozaharide
CH2OH CH2OH

H O H HO O H
H H
OH H OH H
OH H OH
HO
H H NHCOCH3
NH2

Glucozamina N-acetil galactozamina


Aminozaharide

CH2OH
H O OH
H • Component al
O H
peretelui bacterian
HO H
H NHCOCH3

CH3 - CH - COOH

Acid N-acetil muramic


Aminozaharide

O
CH2-OH COOH
H3COCHN
(HCOH)2 • Component al
OH glicolipidelor sau
glicoproteinelor,
OH denumite acid sialic
Acil N-acetil neuraminic
Proprietati chimice
 Reducere:
• Hexitol

• 2-deoxiriboza  lanturi DNA

HO-CH2 O OH HO-CH2 O OH
H2
- H2O

OH OH OH
Proprietati chimice
 Oxidare:
 apa de clor sau brom, solutie Tollens sau
Fehling  acizi aldonici (C1)
• acid gluconic, gluconat de calciu
CH2OH
 acizi uronici (C6)
H O O
• Detoxifiere
H
OH H
HO
H OH
Fenil glucuronat
 acizi zaharici (C1 si C6)
Acizi aldonici
δ – lactone
Legare calciu
Proprietati chimice
 Caracter reducator:

 Aldozele cu gruparea hiroxil glicozidic libera

 Cetozele – nu au caracter reducator


Proprietati chimice
 Eterificare:
 alcooli  glicozide
• prepararea conjugatelor imunoenzimatice
(metoda Nakane-Kawaoi)
Proprietati chimice
Esterificare:
 ai acidului fosforic
 Evidentiere analitica
fenilhidrazina  fenilhidrazone osazone (galbene)