Sunteți pe pagina 1din 33

Tematica întâlnirilor – modulul I

1. Introducere în istoria și principiile eticii.


Teorii etice (1). Utilitarism și Kantianism
2. Teorii etice (2). Etica virtuții, teoriile
drepturilor, comunitarianism.
3. Teme din etica cercetării (1-II)
4. Probleme etice în transplantul de organe
5. Probleme etice în eutanasie/sinuciderea
asistată medical.
6. Etica sănătății publice în cazul imunizării.
Care pot fi elementele unei
concepții morale minimale...?
...îÎn condițiile în care suntem cu
toții diferiți?
“Moralitatea este, în variantă minimală,
efortul cuiva de a-și ghida comportamentul
potrivit rațiunii – altfel spus, să realizeze
acțiunea pentru care există cele mai bune
motive raționale – simultan cu considerarea
interesului fiecăruia din cei care vor fi
afectați de respectiva acțiune”

(James Rachels, The Elements of Moral Philosophy, 3rd


edition, McGraw & Hill, 1999, p. 19)
Cazul bebelușului
Teresa

Illustration of an anencephalic fetus.


http://en.wikipedia.org/wiki/Anencephaly
“Baby Theresa”
"Baby Theresa," s-a născut în statul Florida în
anul1992. Ea s-a născut fără creier, iar doctorii au
anticipat că nu va supraviețui mai mult de 2
săptămâni. Părinții ei au dorit să îi doneze organele
pentru a salva viețile altor bebeluși.
Totuși, doctorii nu au putut preleva organele
bebelușului datorită legii din statul Florida. Prelevarea
organelor ar fi însemnat omorîrea bebelușului, ceea
ce ar fi fost ilegal. Baby Theresa a murit după 9 zile,
cînd organele ei nu au mai putut fi folosite.

http://www.slideshare.net/NickCurry/sanctity-of-life1
MORALITATEA SIMȚULUI
COMUN
ARGUMENTE MORALE

— Puteți găsi argumente morale în acest tip de


relatări?
— Puteți să vă gîndiți, de exemplu la:
◦ Beneficiile pentru cei implicați;
◦ Cum ar trebui să ne comportăm cu ceilalți;
◦ Care sunt drepturile celor afectați;
◦ Cum este afectată comunitatea etc.
(minim) Două argumente:
“Argumentul referitor la beneficii:
(1) Dacă putem face cuiva un bine, fără să
rănim pe altcineva, ar trebui să facem acel
lucru.
(2) Transplantarea organelor ar face un bine
altor copii fără să o rănească pe Baby
Theresa.
(3) În consecință, ar trebui ca transplantul să
fie permis.”
James Rachels, The Elements of Moral Philosophy, 3rd edition,
McGraw & Hill, 1999, p. 3
Două argumente opuse:
“Argumentul referitor la imoralitatea
omorului.
(1) Este greșit să ucizi pe cineva în beneficiul
salvării altei persoane;
(2) Prelevarea organelor bebelușului Teresa ar
însemna omorîrea sa în beneficiul altora;
(3) Astfel, prelevarea organelor bebelușului
Teresa este un lucru rău, imoral”

James Rachels, The Elements of Moral Philosophy, 3rd edition,


McGraw & Hill, 1999, p. 4.
Argumentul referitor la imoralitatea
Argumentul referitor la beneficii
omorului

Ø Consecințe Ø Datorie
Ø Beneficii vs. riscuri, Ø Principii
fericire vs. durere Ø Deducție logică
Ø Maximizarea
beneficiilor

Două teorii etice:


TEORII ETICE(1).
UTILITARISM +
KANTIANISM
Utilitarism

Jeremy Bentham,
https://www.google.com/search?q=jeremy+bentham&oq=jeremy+bentham
&aqs=chrome..69i57.4765j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
O „revoluție în etică”
— “Principiul Utilității înseamnă acel
principiu care aprobă sau dezaprobă orice
acțiune potrivi tendinței acesteia de a
spori sau diminua fericirea acelei părți al
cărui interes este vizat; sau, cu alte
cuvinte, care promovează sau se opune
fericirii”
— Jeremy Bentham, The Principles of Morals
and Legislation
Utilitarism

John Stuart Mill,


http://en.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
UTILITATE = FERICIRE

https://www.google.com/search?q=john+stuart+mill+quotes&es_sm=93&source=lnms&tbm=
isch&sa=X&ei=rpF1VeLyH6OWygORk4PwCA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=607
DECÎT
MAI MULT
FERICIRE =

PLĂCEREA
CORPORALĂ

https://www.google.com/search?q=john+stuart+mill+quotes&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ei=rpF1VeLyH6OWygORk4PwCA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=607
Utilitarismul clasic
— Acțiunile – bune sau rele în conformitate
cu consecințele lor
— Evaluarea consecințelor – maximizarea
fericirii
— Bunăstarea oricui este la fel de
importantă
— Utilitarismul actelor/ utilitarismul regulilor
Un exemplu contemporan

— Peter Singer
— “Altruism eficient”
— Ce e de făcut într-o situație concretă în care se
pune problema salvării unui copil de la înec?
— Dar dacă salvarea unui copil concret ar
presupune donarea unei sume către o fundație
caritabilă?
— https://www.ted.com/talks/peter_singer_the_w
hy_and_how_of_effective_altruism
Probleme/puncte slabe
— Prea solicitant?
— Contează doar fericirea?
— Contează doar consecințele?
— Acțiuni imorale?
— Suntem responsabili de TOATE
consecințele?
Tema pentru octombrie - 1
— Porniți de la următorul citat din Peter Singer:
— “Nu contează dacă persoana pe care o pot ajuta este
copilul vecinului aflat la 20 de metri depărtare de
mine sau un copil indian al cărui nume nu-l voi
cunoaște niciodată, aflat la 10.000 de kilometri
distanță… Punctul de vedere moral ne cere să ne
uităm dincolo de interesele propriei noastre societăți.
În urmă cu ceva vreme… așa ceva era foarte dificil,
dar acum este foarte posibil. Din punct de vedere
moral, prevenirea înfometării a milioane de oameni
din afara societății noastre trebuie să fie considerată a
fi un lucru cel puțin la fel de urgent ca și respectarea
normelor de proprietate din interiorul societății
noastre”. (“Famine, Affluence, and Morality” 1972. )
Tema pentru octombrie - 2
a. Explicați care sunt principiile utilitariste
care fundamentează această poziționare a
lui Peter Singer.
b. Sunteți de acord cu această poziționare a
lui Peter Singer? Dacă da, de ce? Dacă nu,
de ce?
KANTIANISM -
IMMANUEL KANT

https://www.google.com/search?q=kant+quotes&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei
=DpF1Vd2YMKmfygONzoPADw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=607
Reguli morale
— Moralitatea – rațiune
— A judeca o acțiune morală = a judeca
regula/norma acesteia
— Datoria/înclinații (ex.)
— Imperative ipotetice/categorice
Exemplu 1 – Edmund Ross
— Lider al grupului republicanilor în
perioada președintelui Andrew Johnson
— 1868 – republicanii au introdus o moțiune
împotriva președintelui Johnson
— E. Ross – toate motivele pentru a susține
moțiunea (personale, ale grupului etc.)
— E. Ross – “a face dreptate în mod
imparțial”
— E. Ross nu a mai câștigat un nou mandat, a
dus o viață de izolare
Maxime şi imperative
— Maxime – principiul subiectiv de a acţiona; “exprimă
regula practică care determină raţiunea conform
condiţiilor subiectului”
◦ Ex. Nu îţi minţi niciodată prietenii.
— “Reprezentarea unui principiu obiectiv, întrucît e
constrîngător pentru voinţă, se numeşte o poruncă (a
raţiunii) şi formula poruncii se numeşte un imperativ”
— Imperative ipotetice – “dacă acţiunea ar fi bună numai
pentru altceva ca mijloc”
◦ Structura: dacă vrei X, atunci faci Y
— Imperativul categoric – “dacă acţiunea este reprezentată
ca bună în sine”
◦ Necondiţionat, aplicabil oricînd
◦ Ex. Întotdeauna spune adevărul.
IMPERATIVUL CATEGORIC-
UNIVERSALIZAREA

https://www.google.com/search?q=kant+quotes&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ei=DpF1Vd2YMKmfygONzoPADw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=607
Imperativul categoric –
universalitatea
— “Acţionează astfel încît maxima voinţei
tale să poată oricînd valora în acelaşi timp
ca principiu al unei legislaţii universale”
Imperativul categoric - respectul
— “Acţioneazăastfel ca să foloseşti
umanitatea atît în persoana ta, cît şi în
persoana oricui altuia totdeuna în acelaşi
timp ca scop, iar niciodată numai ca
mijloc”
Exemplul 2 – “Lars” (Hinman)
— Lars – student fără prieteni, izolat
— “accidentul fericit”: Lars primește o
mașină și este vizitat de sora sa superbă
— Popularitatea lui Lars crește vertiginos în
rândul celor lipsiți de mașină și de
prietene
— Îl folosesc noii săi “prieteni” doar ca
mijloc, nu ca scop în sine?
Întrebări/ puncte slabe
— Obligații conflictuale?
— Supraevaluarea legii, subevaluarea
relaţiilor
— L. Hinman: contrazice “integralitatea
persoanei”
◦ Studiile lui Antonio Damasio despre alcătuirea
creierului – aceeași regiune (cortexul prefrontal) este
responsabilă atât de luarea deciziilor morale, cât și de
memoria emoțiilor
– Ex. Copiii cu traumatisme cerebrale în zona cortextului
prefrontal au dificultăți atât în exprimarea emoțiilor cât și
luarea deciziilor morale
O evaluare constructivă a kantianismului
(Beauchamp & Childress)
— Deşi universalizarea nu e o condiţie
suficientă a judecăţilor morale, ea este
totuşi o condiţie necesară: dacă o judecată
morală prezintă argumente întemeiate,
acele argumente sînt bune pentru orice
altă împrejurare similară.
— Acesta reprezintă un element de
consistenţă al oricărui sistem moral.
Evaluare constructivă (Hinman)
— Caracterul admirabil al acțiunii din datorie
— Standardele moralității – aplicabile în mod
egal tuturor
— Respectarea celorlalți ca scopuri în sine