Sunteți pe pagina 1din 4

An scolar:

DATA:
NUMELE SI PRENUMELE DEBUTANTULUI
NUMELE SI PRENUMELE MENTORULUI:
NR. DOMENIUL DE EVALUARE ACTIVITATI TERMEN
CRT DESFASURATE DE CATRE DEBUTANT
1. Proiectarea eficientă a -prezentarea documentelor de proiectare -5 septembrie
curriculum-ului

-realizarea testelor iniţiale in functie de -10 septembrie


particularitatile de varsta si individuale ale
prescolarilor

-dezbaterea unor modele de proiectare eficienta a -15 septembrie


curriculumului prescolar;îndrumarea de catre
mentor in realizarea propriei planificari

-prezentarea rezultatelor evaluarii initiale si analiza


lor;prezentarea planificarii anuale -30 septembrie
2. Realizarea curriculum-ului -studierea caietelor speciale aprobate pentru anul in -septembrie
curs

-sa tina o evidenţa aelevilor cu nevoi speciale şi a


celor capabili de performanţă -permanent
NR. DOMENIUL DE EVALUARE ACTIVITATI TERMEN
CRT DESFASURATE DE CATRE DEBUTANT

-sa informeze elevii, familiile lor cu privire la -permanent


rezultate obţinute

-sa faca dovada efectuării de comparaţii periodice


între curriculumul proiectat şi curriculumul -bisemestrial
realizat/atins

-dezvoltarea deprinderii respectarii termenelor de -permanent


intocmire a documentelor scolare
3. Evaluarea rezultatelor -familiarizarea celui mentorat cu notiuni specifice -30
învăţării evaluarii septembrie

-discutarea şi aplicarea unor teste de evaluare -15 septembrie


iniţială
-15 noiembrie
-discutarea şi aplicarea unor teste de evaluare
continuă

-aplicarea unor chestionare beneficiarilor direcţi lunile:noiembrie,


privind aşteptarile lor mai

-realizarea unor teste sumative,aplicarea -sfarsitul


comuna(mentor,debutant) şi analiza rezultatelor semestrelor
NR. DOMENIUL DE EVALUARE ACTIVITATI TERMEN
CRT DESFASURATE DE CATRE DEBUTANT

-realizarea unui portofoliu de evaluare care sa -sfarsitul anului


cuprinda:testele de evaluare iniţiala,evaluare scolar(iunie)
continua,evaluare finala

4. Realizarea activităţilor -explicarea tipurilor de activităţi extracuriculare:


extracurriculare serbari şcolare,vizite,excursii,sedinte cu
părintii,lectorate,activităţi cu grupuri de
recuperare,de performanţă,proiecte 1-5 octombrie
educaţionale,parteneriate)
15 octombrie
-intocmirea calendarului de activităţi

-promovarea/diseminarea activităţilor intreprinse


5. Dezvoltarea profesională, -stabilirea sarcinilor la nivelul Comisiei Metodice -septembrie
activitatea metodică şi
ştiinţifică -participa la cercul pedagogic semestrul I -noiembrie

-raport de activitate semestrial -februarie

-activitate comuna mentor-debutant -martie

-participa curs de perfectionare pe nevoile -aprilie


identificate(metode active participative)
NR. DOMENIUL DE EVALUARE ACTIVITATI TERMEN
CRT DESFASURATE DE CATRE DEBUTANT

-participa cercul pedagogic semestrul II -mai

-prezentarea raportului de activitate la sfarsit de an -iunie


scolar
6. Contribuţia la activitatea -prezentarea regulamentului intern al scolii septembrie
generală a unităţii de
învăţământ şi la promovarea -respectarea regulamentului de ordine interioara -permanent
imaginii acesteia

SEMNATURA DEBUTANT SEMNATURA MENTOR