Sunteți pe pagina 1din 4

_______________________ _____________

NUMELE ȘI PRENUMELE DATA

PROBĂ DE EVALUARE
Comunicare în limba română
1. Dictare

2. Copiază de pe tablă!

3. Transcrie cu atenție.

 om, roua, Oana, Miruna


 El are o oaie maro.

4. Citește cuvintele. Notează în casete numărul de silabe al fiecărui cuvânt:

miner miere rumene erou ren oameni ramura mioare nor


5. Desparte în silabe cuvintele:

morar orare aurie

6. Ordonează silabele pentru a forma cuvinte:

na, Ra, me, nu, re ori, u , ne


mo momo

7. Ordonează cuvintele pentru a forma propoziții, apoi transcrie - le:

nea, Iarna, numai, e .

morar, Miron, nenea, e .

AUTOEVALUARE Cum te simti după test?


Dictare

PROBĂ DE EVALUARE

DATA:
CLASA: I A
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
SUBIECTUL: Probă de evaluare
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

a) cognitive
O1 – să scrie după dictare litere, silabe, cuvinte, propoziții;
O2 – să copieze propoziția respectând liniatura și forma elementelor grafice;
O3 – să transcrie cuvintele, propoziția respectând liniatura și forma literelor;
O4 – să scrie numărul de silabe al cuvintelor date;
O5 – să despartă în silabe cuvintele date;
O6 – să ordoneze silabele date pentru a obține un cuvânt.
O7 – să ordoneze cuvintele date pentru a obține o propoziție.
O7 – să transcrie propozițiile formate.

b)psiho-motrice
O10 – să păstreze o poziţie corectă în timpul lucrului
O11 – să manevreze corect instrumentele de scris (stilou, creioane colorate)

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:

ITEM SUFICIENT BINE FOARTE BINE


1 Scrie după dictare corect Scrie după dictare corect Scrie după dictare corect
3-4 cuvinte 4-5 cuvinte și cu mici 6 cuvinte și o propoziție.
greșeli propoziția.
2 Copiază corect 3 cuvinte Copiază parțial corect Copiază corect toată
din propoziție. propoziția (uită litera propoziția.
inițială mare / punctul).
3 Transcrie corect Transcrie corect cuvintele Transcrie corect cuvintele
cuvintele, respectând și parțial corect propoziția și propoziția respectând
liniatura și forma literelor; (uită litera inițială mare / liniatura și forma literelor;
punctul).
4 Scrie corect numărul de Scrie corect numărul de Scrie corect numărul de
silabe al cuvintelor pentru silabe al cuvintelor pentru silabe al cuvintelor pentru
3 din 9 situații date. 6 din 9 situații date. 9 din 9 situații date.
5 Desparte corect în silabe Desparte corect în silabe Desparte corect în silabe
1 cuvânt 2 cuvinte 3 cuvinte
6 Ordoneze silabele date și Ordoneze silabele date și Ordoneze silabele date și
scrie corect 1 cuvânt. scrie corect 2 cuvinte. scrie corect 3 cuvinte.
7 Ordonează corect Ordonează parțial corect Ordonează corect
cuvintele date pentru o cuvintele date pentru cuvintele date pentru două
propoziție. două propoziții. propoziții.
8. Scrie corect o propoziție. Scrie parțial corect Scrie corect două
propozițiile (cu literă propoziții
inițială mică la începutul
propoziților, fără punct la
sfârșit)

GREŞELI TIPICE: ____________________________________________________________


____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

MĂSURI DE RECUPERARE: ___________________________________________________