Sunteți pe pagina 1din 9

1.

Caracteristici generale case de marcat

Art. 22

□ sa contina o MF unic inscriptibila tip (E)PROM sau OTP

□ sa contina un afisaj client cu caractere de minimum 5 mm

□ sa contina minimum 18 caractere pe linie bon tiparit si caractere de minimum 2.5 mm inaltime

□ sa contina o interfata pt. dispozitiv de salvare externe

□ sa contina un dispozitiv de comunicatie externa care permite conectarea intr-un sistem informatic

□ sa asigure continuitatea memoriei RAM si a ceasului la caderea tensiunii

□ sa contina o memorie FLASH electroindependenta, numita JE

□ sigilare prin elemente fizice, accesibile personalului de service

□ existenta regimuri de lucru protejate cu parole de minimum 4 caractere alfanumerice

□ sa permita functionarea conform profilurilor stabilite de ANAF

□ sa creeze fisiere in format XML

Art. 25

□ functionare ceas de timp real minimum 1440 de ore in absenta tensiunii de alimentare

Art. 26

□ capacitate registre interne din MF este de min: 7 cifre de introducere, 7 cifre la totalizatoarele de
bon si 9 cifre la totalizatoarele zilnice

□ capacitatea JE trebuie sa fie de minimum 8 GB

Art. 33 Trebuie sa asigure prin comenzi de la tastatura functiile:

1. Regim de programare:

□ Fiscalizarea MF

□ inscriere serie fiscala

1
□ inscriere antet bon fiscal

□ inscriere data si ora la care se activeaza memoria

□ initializare dispozitivului de memorare a JE

□ Antetul bonului fiscal

□ tiparire pe toate documentele

□ contine cel putin denumirea,adresa de la locul de instalare, inclusiv judetul, sau


mentiunea”activitati cu caracter ambulant”, precum si CUI/CIF utilizator

□ Asociere articol – TVA

□ Programarea datei

□ Programarea parametrilor de identificare a SD-cardului, respectiv nr., data si ora

□ Importul profilurilor de pe medii de stocare externa

2. Regim de raportare

□ Tiparirea raport Z insotit de inscrierea datelor cu caracter fiscal in MF si JE

□ Stergere totalizatoare si contoare zilnice

□ Tiparire nr.inchideri zilnice ramase pana la umplerea MF, cand nr.raport Z scade sub 60

□ Tiparire linii libere de memorare JE cand nr.acestora scade cel putin 0,5% din capacitatea SD card

□ Tiparire raport nefiscal X – valori cumulate de la ultimul Z pana la momentul tiparirii

□ Tiparire raport nefiscal X cu date din JE - valori cumulate de la ultimul Z pana la momentul tiparirii

□ Tiparire rapoarte fiscale periodice detaliate prin evidentierea fiecarei inregistrari din MF pentru
perioada de raportare. Se mentioneaza sub antet data,ora si minutul introducerii in exploatare, precum si
perioada de raportare.

2
□ Tiparire rapoarte fiscale periodice sumare prin calcularea valorilor cumulate din inregistrarile din
MF pentru perioada de raportare. Se mentioneaza sub antet data,ora si minutul introducerii in exploatare,
precum si perioada de raportare.

□ Memorarea pe un dispozitiv extern ( SD card, stic USB) de fisiere electronice cu numele seriei
fiscale si extensia „MF” de rapoarte fiscale periodice detaliate prin evidentierea fiecarei inregistrari din MF
pentru perioada de raportare. Se mentioneaza sub antet data,ora si minutul introducerii in exploatare,
precum si perioada de raportare.

□ Memorarea pe un dispozitiv extern ( SD card, stic USB) de fisiere electronice cu numele seriei
fiscale si extensia „MF” de rapoarte fiscale periodice sumare prin calcularea valorilor cumulate din
inregistrarile din MF pentru perioada de raportare. Se mentioneaza sub antet data,ora si minutul
introducerii in exploatare, precum si perioada de raportare.

□ Tiparirea de rapoarte ce vor contine date din continutul JE pentru perioada de raportare ce va fi
mentionata sub antet

□ Memorarea pe un dispozitiv extern ( SD card, stic USB) a fisierelor electronice cu numele seriei
fiscale si extensia „JE” ce vor contine date din continutul JE pentru perioada de raportare ce va fi
mentionata sub antet

□ Tiparirea de rapoarte cu initializarile SD cardului

□ Tiparirea de rapoarte cu modificarile inregistrarilor antetului bonului fiscal

Functii interzise aparatelor de marcat electronice fiscale


Art.34 Functiile interzise sunt urmatoarele:

□ Emitere bonuri fara denumire articol

□ Emitere bonuri fara TVA specificat pe bon

□ Emitere bonuri inainte de programarea cotelor de TVA

□ Functionare aparat in conditiile deconectarii MF, imprimanta, afisaj client, SD card

□ Emitere bonuri cu valori totale negative

□ Inregistrarea returului de marfa

□ Corectarea sau anularea inregistrarii unei operatiuni dupa emiterea bonului fiscal

3
□ Initializarea contor Z pt. raport Z si a totalizatoarelor generale, intretinute pe toata durata de
utilizare a MF

□ Emiterea de copii de pe bonul fiscal

□ Schimbarea datei si orei in alte conditii decat cele prevazute in OG

□ Stergerea totalului general de vanzari

□ Programarea ceasului de timp real din MF cu o data calendaristica anterioara celei a ultimei
inregistrari din MF

□ Emiterea primului bon fiscal fara tiparirea automata a raportului Z, daca au trecut 24 de ore de la
ultimul raport emis si in acest interval de timp s-au efectuat bonuri

Art. 38 Casa de marcat trebuie sa se blocheze automat daca:

□ Nu este conectata MF si nici SD card-ul

□ Nu este conectata imprimanta sau afisajul client

□ Lipseste hartia din imprimanta

□ S-a epuizat capacitatea MF sau capacitatea JE

□ Se produce o eroare de inregistrare in MF si/sau JE, moment din care sa se poata efectua numai
citirea acestora

□ Nu se inchide fisierul JE la epuizarea capacitatii SD card-ului sau dupa tiparirea raportului Z

Memoria fiscala
Art.43 Datele care trebuie inregistrate si stocate in MF sunt:

□ Antetul bonului fiscal

□ Data,ora si minutul introducerii in exploatare

□ Logotipul si seria fiscala ale aparatului

□ Ziua,luna,anul si ora emiterii raportului Z

4
□ Numarul de ordine al raportului Z, progresiv numerotat

□ Numarul bonurilor fiscale emise zilnic

□ Nivelul cotelor de TVA

□ Semnalizarea evenimentului reset

□ Valoarea totala zilnica a operatiunilor efectuate si totalul TVA

□ Valoarea totala zilnica a operatiunilor si TVA, defalcata pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului
de cota

□ Valoarea totala zilnica a operatiunilor scutite de TVA

□ Valoarea totala zilnica a sumelor care nu se includ in baza de impozitare a TVA

□ Numarul de bonuri fiscale ce contin CUI/CIF beneficiar

□ Valoarea totala zilnica a operatiunilor si totalul TVA pentru bonuri fiscale ce contin CUI beneficiar

□ Identificatorul dispozitivului de memorare a JE cu data si ora de initializare

□ Amprenta SHA-2 la nivel de zi de lucru a JE si a raportului de inchidere zilnica

Art.46 Memoria fiscala trebuie sa aiba capacitatea de a stoca minimum:

□ 30 de modificari de TVA

□ 1830 de inregistrari de inchidere zilnica

□ 200 de evenimente reset

□ 30 de inregistrari de initializare a SD card-ului

□ Maximum 16 inregistrari de modificare a antetului bonului fiscal

□ Fiecare inregistrare din MF este identificabila cu data si valoarea contorului Z, iar evenimentul reset
este insoti si de ora

5
Bonul fiscal.Seria fiscala a aparatelor de marcat electronice fiscale
Art.54

□ Tiparirea bonului fiscal se efectueaza in urmatoarea structura: antet,continut,parte finala

Art.55

□ Antetul bonului fiscal cuprinde toate datele prevazute la art.33 si contine min.18 caractere pe
fiecare rand

Art.56 Continutul bonului fiscal cuprinde:

□ Data,ora si minutul emiterii BF

□ Nr.de ordine al BF,la nivelul zilei de lucru

□ Numele sau codul operatorului

□ Denumirea fiecarui bun livrat sau a serviciului prestat

□ Pretul sau tariful unitar

□ Cantitatea

□ Valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv TVA, cu indicarea cotei acesteia

□ h) Valoarea totala a BF, inclusiv TVA

□ i) Valoarea totala TVA pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cota

□ j) Valoarea totala a operatiunilor scutite de TVA, daca este cazul

□ k) Valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a TVA ( ALTE TAXE)

□ Codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului

□ Unitatea de masura

□ Modalitatea de plata

6
□ in cazul utilizatorilor care nu sunt platitori de TVA, pe bonul fiscal se tipareste „NEPLATITOR DE
TVA” imediat dupa inscrierea elementelor prevazute la lit.h) si i), respectiv la lit.j) si k), daca este cazul

Art.57

□ In partea finala a BF se tiparesc centrat cu majuscule „BON FISCAL”, seria fiscala a aparatului
precedata de logotip, iar in cazul cand acesta opereaza in cadrul unui sistem informatic, se tipareste si
nr.aparatului

Art.58

□ Tiparirea datei pe BF se face numai in ordinea: zi,luna,an

□ Valorile se tiparesc si se afiseaza cu 2 zecimale.Valorile interne de calcul cu mai mult de 2


zecimale vor fi rotunjite la a treia zecimala.Daca a treia zecimala are valoarea egala sau mai mare de 5, va
majora zecimala a doua cu o unitate, in caz contrar zecimala a doua ramane nemodificata

Art.59

□ Semn logotip R si L, respectandu-se raportul dimensionat redat in anexa 4

□ Seria fiscala este formata din 10 caractere care reprezinta nr.unic de identificare a aparatului

Rola Jurnal
Art.63

□ JE este documentul de control pe care se inscriu toate datele din BF, precul si toate operatiunile din
regimul de inregistrare si raportul de inchidere zilnica

□ JE trebuie sa contina antetul BF, continutul BFiscale, partea finala a BF cu mentiunea „BON
NEFISCAL” si fara logotip

□ JE inregistreaza cronologic fiecare zi de lucru in cate un fisier de tip text, fara elemente grafice sau
caractere de control si formatare, denumit fisier jurnal electronic, cu urmatoarele caracteristici:

□ Este prevazut cu elemente de securizare ce vor fi inscrise in partea finala a fisierului dupa
raportul Z cu algoritmul SHA-2

□ Deschiderea unui fisier jurnal electronic din JE, precum si initializarea param.SHA-2 se
realizeaza la prima operatie de tiparire ce are loc dupa ultimul raport Z efectuat

□ In regimul de inregistrare a unei zile de lucru liniile ce se tiparesc pe rola-client se inregistreaza in


fisierul jurnal electronic si se codifica SHA-2
7
□ Fisierul JE se va inchide automat de catre modulul fiscal cand la comanda de deschidere a unui
BF au ramas cel putin 500 de linii de inregistrare asigurand inscrierea rap.Z si a amprentei SHA-2. In
ultimul raport Z se va inscrie „Jurnal electronic plin”

Raportul Z
Art.64

□ Raportul Z este documentul de finalizare a gestiunii la nivel zi de lucru.Inchiderea zilnica a


totalizatoarelor zilnice cu caracter fiscal este unica si obligatorie

□ In raportul Z se inscriu urmatoarele:

□ Antetul bonului fiscal

□ Nr.de ordine al rap.Z, care va fi crescator si care se inreg.in contorul Z

□ Data emiterii raportului Z, respectiv ora,ziua,luna si anul

□ Nr.RESET RAM si ora producerii lor. Datele de sinteza la nivel de zi trebuie recalculate automat
din continutul JE

□ Nr.bonurilor fiscale emise in ziua raportata si nr.bonuri fiscale care contin CUI beneficiar

□ Logotipul si seria fiscala ale aparatului

□ Valoarea totala zilnica a operatiunilor si totalul TVA

□ Valoarea totala zilnica a operatiunilor si totalul TVA defalcata pe cote ale acesteia, cu indicarea
nivelului de cota

□ Valoarea totala zilnica a operatiunilor scutite de TVA

□ Valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare Atva

□ Valoarea totala zilnica a operatiunilor si totalul TVA rezultata din totalul bonurilor emise, precum
si valoarea totala zilnica a operatiunilor si totalul TVA rezultata din totalul bonurilor emise care contin CUI
beneficiar

□ Nr.SD card, data si ora de activare, precum si valoarea SHA-2 a fisierului electronic securizat

8
9